images

Všeobecne záväzné nariadenie č. 47 O URČENÍ PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLÁCH, V ŠKOLSKÝCH VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍCH ZARIADENIACH A NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLSKÝCH ÚČELOVÝCH ZARIADENIACH V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MESTA STARÁ ĽUBOVŇA:

0_vzn-c-47-zmena-k-01-09-2019


Školská jedáleň pri MŠ, Ul. Tatranská 21, 06 401 Stará Ľubovňa

Základné informácie:

  • činnosť zariadenia školského stravovania – školskej jedálne (ŠJ) sa riadi podľa Zákona MŠ SR 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 o zariadenie školského stravovania a Prevádzkovým poriadkom, ktorý vydáva riaditeľka školy,
  • výšku poplatkov za stravovanie stanovuje zriaďovateľ – Mesto Stará Ľubovňa
  • stravný poplatok sa uhrádza mesačne vopred a zahŕňa potravinové náklady na vyrob ujedal (v mesačnom priemere) podľa vekových kategórii v náväznosti na odporúčané výživové dávky,
  • Informovať o školskom stravovaní sa môžete priamo v kancelárii vedúcej ŠJ alebo telefonicky na tel. 43 246 34.

Organizácia stravovania:

  1. Strava sa platí mesačne vopred. Stravník nemá nárok na stravu, pokiaľ nemá zaplatené stravné. Zaplatené stravné je až vtedy, keď je poplatok za stravu prevedený na účet ŠJ. Platbu za stravu je možné realizovať úhradou poštovej poukážky na pošte, v banke, prostredníctvom bankomatu, internetu alebo trvalým príkazom.
  2. Dieťa odoberá najviac jedenkrát denne: desiatu, obed, olovrant pri celodennej starostlivosti a desiatu a obed pri poldennej starostlivosti

Rodič môže dlhodobú, ale i krátkodobú zmenu stravovacích zvyklosti svojho dieťaťa dohodnúť s vedúcou ŠJ.

  1. Dochádzka deti MŠ pre účely stravovania sa eviduje denne o 8.00 h.
  2. Preplatky stravného na konci školského roku sa vracajú ( po účtovnej uzávierke ), stravníkom platiacim trvalým príkazom automaticky, ostatným stravníkom na požiadanie rodiča. Požiadať o vrátenie preplatkov je možné v kancelárii vedúcej ŠJ. Deťom, ktorých rodičia nepožiadajú o vrátenie preplatku, sa prevedie preplatok do nového školského roku.
  3. V prípade, že dieťa ukončuje dochádzku v MŠ a nebude sa naďalej stravovať v nasej ŠJ, je potrebne informovať sa v kancelárii vedúcej ŠJ na výšku preplatku a dohodnúť spôsob vrátenia preplatku.

Rozumné stravovanie detí a mládeže

Správne stravovacie návyky získané a osvojené v detskom veku zostávajú a ovplyvňujú zdravotný stav aj kvalitu života v neskoršom veku.

Výživové odporúčania musia rešpektovať rôzne vekové kategórie, počnúc najútlejším vekom od narodenia až po dospelých, a geriatrickú skupinu obyvateľstva. Vzhľadom na vysoké nároky na kvalitu a kvantitu živín je mimoriadne náročné hlavne obdobie detského a pubertálneho, resp. adolescentného veku. V tomto období života je nutné zabezpečiť optimálny prívod všetkých základných živín aj doplnkových živín, vitamínov, minerálov. Okrem kvantitatívnej stránky zloženia stravy zohráva významnú úlohu aj kvalitatívne zloženie stravy.

Strava detí a mládeže musí zodpovedať kritériám aj čo sa týka zloženia a vzájomného zastúpenia vysoko kvalitných bielkovín, tukov a cukrov, s preferovaním zložených cukrov vo forme škrobov. Tuky by mali byť zastúpené v stave v dostatočnom množstve s uprednostňovaním tzv. zdravých, nenasýtených tukov. Bielkoviny v strave voliť v takej kvalite, aby boli biologický najhodnotnejšie, t.j. aby obsahovali čo najviac esenciálnych aminokyselín.

Výživová pyramída

Výživová pyramída ponúka optimálne rozloženie jednotlivých druhov potravín aj v kategórií detského a mládežníckeho veku. Skupiny potravín, z ktorých by sa mali čerpať výživné látky, reprezentujú jednotlivé stavebné kamene pyramídy. Potraviny, ktoré sú umiestnené v najnižších poschodiach pyramídy, by sa mali konzumovať najčastejšie a v najväčšom množstve. Čím sú potraviny umiestené vyššie, tým by sa mali zaraďovať do jedálneho lístka umiernenejšie. Na vrchole sú potraviny, ktoré možno zo stravy úplne vynechať, preto by sa mali v nej objavovať len výnimočne.

Žiadna potravina nie je zakázaná. Všetko je len otázkou množstva a frekvencie jej jedenia.

Prízemie pyramídy:

Najväčšie zastúpenie pri konzumácii by mali mať obilniny. Sem patria napríklad pekárenské výrobky celozrnné, nelúpaná hnedá ryža, zemiaky v šupke a pod.

Odporúčaná denná dávka je 6 až 11 porcií, pričom jedna porcia reprezentuje 30 gramov obilnín, čo je asi polovica šálky cestovín, varenej ryže, varených obilnín, jeden zemiak, jeden krajec chleba, jeden celozrnný rožok.

Stredné poschodí

reprezentujú ovocie a zelenina, zelenina väčším dielom ako ovocie kvôli vyššiemu obsahu vlákniny a menšiemu obsahu cukru. Odporúčaná denná dávka zeleniny je 3-5 porcií, ovocie 2-4 porcie. Jednu porciu reprezentuje šálka čerstvej zeleniny, polovica šálky varenej zeleniny, 3 šálky zeleninovej šťavy, jedna paradajka alebo paprika.

Pri ovocí reprezentuje jednu dávku jedno jablko alebo hruška, banán, šálka drobného ovocia.

Vrchnú časť

Zastupujú bielkoviny, ktoré sú dôležité na stavbu tela. Patria sem mlieko a mliečne výrobky ( mlieko, tvrdé syry, tvaroh, nízkotučné výrobky ) s odporúčanou dennou dávkou 3 až 4 porcie. Hydina, ryby, vajcia a strukoviny s odporúčanou dennou dávkou 1 až 2 porcie. Okrem toho nemastné ryby, hydina, mäso. Jednu porciu reprezentuje šálka lúpaných orechov, šálka mlieka, jogurt, 50 g tvrdého syra, 2 vajcia, ½ šálky strukovín.

Najvyššie poschodia tvoria vysokoenergetické potraviny a potraviny nejakým spôsobom narušujúce správny metabolizmus. Cukor, sladkosti, tuky, alkohol, dávky sú 1-2x do mesiaca, užívať striedmo.

Finančné pásma

nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín od 01.09.2019

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *