Vedenie materskej školy

Riaditeľka MŠ:    Mgr. Monika Bukovičová

Zástupkyňa MŠ Tatranská 21: Ing. Alena Želonková

Zástupkyňa elokované triedy Za vodou: Mgr. Ivana Hricová

Pedagogickí zamestnanci MŠ Tatranská 

Malá budova:

1.Trieda:

triedna učiteľka: Ing. Alena Želonková

Lucia Vyšovská

Mgr. Ivana Šimová

2.Trieda:

triedna učiteľka: Zdenka Pavlovská

Mária Dufalová

Mgr. Monika Bukovičová

3.Trieda:

triedna učiteľka: Mgr. Iveta Furtkevičová

Jana Duláková

Veľká budova:

4.Trieda:

triedna učiteľka: Anna Habiňaková

Beáta Arendáčová

5.Trieda:

triedna učiteľka: Mária Jedináková

Marika Vilková

6.Trieda:

triedna učiteľka: Helena Choborová

Lýdia Kalakajová

7.Trieda:

triedna učiteľka: Mgr. Martina Pružinská

Tatiana Arendáčová

Elokované triedy Za vodou

Pedagogickí zamestnanci 

1.Trieda:

triedna učiteľka: Bc. Magdaléna Kuzárová

Bc. Renáta Kolcunová

2.Trieda:

triedna učiteľka: Mgr. Ivana Kušnírová

Vlasta Raabová

3.Trieda:

triedna učiteľka: Mgr. Soňa Pavlovská

Mgr. Barbora Kilianyová

4.Trieda:

triedna učiteľka: Mgr. Ivana Hricová

Bc. Veronika Simoníková

Nepedagogickí zamestnanci

Ekonómka : Ľubomíra Knapiková

Vedúca ŠJ:  Tatiana Šipošová

Zamestnanci kuchyne:

  • Anna Lompartová
  • Anna Dzubinová
  • Katarína Hlinková
  • Gabriela Rindošová

Upratovanie v triedach:

  • Monika Sontagová
  • Elena Michňová
  • Martina Smreková
  • Mária Bondrová

Práčovňa:

  • Eva Tauchmanová

Školník: Ján Budziňak

Nepedagogickí zamestnanci elokované triedy Za vodou 

Upratovanie v triedach: Helena Boguská

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *