September 2020

  •  Krok za krokom ” – adaptácia novoprijatých detí do MŠ,
  • .. Farebný svet detí “ – oboznamovanie sa s priestormi MŠ, triedou a školským dvorom,
  • ,, Ahojte kamaráti “ – budovanie a upevňovanie kamarátskych vzťahov detí v rámci tried, vytváranie kamarátskej klímy v triede, oboznamovanie sa s pravidlami triedy,