Apríl 2020

  • zápis do materskej školy,
  • zápis do základnej školy,
  • výchovno-vzdelávacie aktivity doma prostredníctvom webovej stránky školy,