Marec 2021

  • „ Chrípka nám neublíži ” – príprava bylinných čajov (ROC Doktor Jajbolí)
  • ,, Na ľudovú nôtu “ – ľudové zvyky a tradície v prostredí predprimárneho vzdelávania
  • ,, Medzinárodný deň šťastia ” – zážitkové aktivity v triedach
  • ,, Svetový deň Downovho syndrómu “ – rozvíjanie empatie detí k iným prostredníctvom ,, ponožkovej výzvy “
  • ,, Svetový deň vody “ – náučné aktivity v triedach s environmentálnou tematikou