Marec 2020

 • ” Mamka,babka zatancuj si s nami” – pri príležitosti dňa žien
 • Tvorivé dielne ” Veselé bábkovanie” – výroba bábok, maňušiek v spolupráci s rodinou
 • ” Keď si šťastný” – inštrumentálne činnosti
 • ” Mám básničku na jazýčku” – školské kolo v prednese poézie
 • “Kniha je môj priateľ” – návšteva knižnice, ako vznikla kniha
 • Stomatohygiena” – starostlivosť o zuby
 • ,, Smelí plavci “ – osvojovanie si kompetencií plávania na elementárnej úrovni prostredníctvom aktivity Zdravé deti, šťastné deti
 • „ Chrípka nám neublíži ” – príprava bylinných čajov (ROC Doktor Jajbolí)
 • ,, Medzinárodný deň šťastia ” – zážitkové aktivity v triedach
 • ,, Svetový deň Downovho syndrómu “ – rozvíjanie empatie detí k iným prostredníctvom ,, ponožkovej výzvy “
 • ,, Svetový deň vody “ – náučné aktivity v triedach s enviromentálnou tématikou