Február 2020

  • „ Zimná športová olympiáda“ – otužovanie vplyvom chladu, slnka, vetra, upevňovanie zdravia intenzívnou pohybovou aktivitou v prírode
  • ,, Chceš byť zdravý, tak cvič s nami” – pohybové aktivity v triedach prostredníctvom aktivity Zdravé deti, šťastné deti
  • ,, Flauta hraj! “ – hudobný koncert detí – Čarovné fúkadla
  • „ Holá, holá , lyžovanie volá – získavanie základných kompetencií lyžovania, Bieleho kódexu – realizácia školského projektu „Kamarátky lyže”
  • ,, Snehovýtvory “ –  veselé experimentovanie s farbami kreslením na sneh na školskom dvore
  • ,, Valentínsky deň “ – vyrábanie darčeka pre blízku osobu, kamaráta z materskej školy
  • ,, Detský karneval “ –  zabávanie sa v karnevalových maskách počas celého dňa
  • ,, Medzinárodný deň materinského jazyka (UNESCO) “ – recitovanie detských básní v slovenskom jazyku (trieda baví triedu)