Tatranček

Zodp. pedag. zamestnanci: 

Zameranie:

  Je  zameraný na podnecovanie detí k tancu a ladnému pohybu v sprievode rôznorodej hudby.

 Spontánnym a smelým vystupovaním prejaviť radosť  zo spevu a pohybu, citové prežívanie a estetický zážitok.

Rozvíjať aj ľudové tradície a udržiavať ľudovú kultúru.