Objednávky Prijaté v období Dátum zverejnenia
Došlé objednavky_2020_01 Od 1.1.2020 do 31.1.20 5.2.2020
Došlé Objednávky 2020/2 Od 1.2.2020 do 29.2.20 5.3.2020
Došlé Objednávky 2020/3 Od 1.3.2020 do 31.3.20 5.4.2020
Došlé objednávky-042020.pdf Od 1.4.2020 do 30.4.20 5.5.2020
Došlé http://objednavky_2020_05.pdf Od 1.5.2020 do 31.5.20 5.6.2020
Došlé /objednavky_2020_06.pdf Od 1.6.2020 do 30.6.20 5.7.2020
Došlé http://0/objednavky-2020-07.pdfOd 1.7.2020 do 31.7.20 5.8.2020
Došlé /objednavky_2020_08.pdf Od 1.8.2020 do 31.8.20 5.9.2020
Došlé/objednavky_2020_09.pdf Od 1.9.2020 do 30.9.20 5.10.2020
Došlé /objednavky_2020_10.pdf Od 1.10.2020 do 31.10.20 5.11.2020
Došlé objednavky_2020_11 Od 1.11.2020 do 30.11.20 5.12.2020
Došlé /objednavky_2020_12 Od 1.12.2020 do 31.12.20 5.1.2021
Objednávky Prijaté v období Dátum zverejnenia
Došlé objednavky_2019_01 od 01.01.2019 do 31.01.2019 05.02.2019
Došlé objednavky_2019_02 od 01.02.2019 do 28.02.2019 05.03.2019
Došlé objednavky_2019_03 od 01.03.2019 do 31.03.2019 05.04.2019
Došlé objednavky_2019_04 od 01.04.2019 do 30.04.2019 06.05.2019
Došlé objednavky_2019_05 od 01.05.2019 do 31.05.2019 06.06.2019
Došlé objednavky_2019_06 od 01.06.2019 do 30.06.2019 05.07.2019
Došlé objednavky_2019_07 od 01.07.2019 do 31.07.2019 06.08.2019
Došlé objednavky_2019_08 od 01.08.2019 do 31.08.2019 06.09.2019
Došlé objednavky_2019_09 od 01.09.2019 do 30.09.2019 05.10.2019
Došlé objednavky_2019_10 od 01.10.2019 do 31.10.2019 05.11.2019
Došlé objednavky_2019_11 od 01.11.2019 do 30.11.2019 05.12.2019
Došlé objednavky_2019_12 od 01.12.2019 do 31.12.2019
          objednavky_2019_09

Objednávky

Prijaté v období Dátum zverejnenia
Došlé objednavky_2018_01 od 01.01.2018 do 31.01.2018 05.02.2018
Došlé objednavky_2018_02 od 01.02.2018 do 28.02.2018 05.03.2018
Došlé objednavky_2018_03 od 01.03.2018 do 31.03.2018 05.04.2018
Došlé objednavky_2018_04 od 01.04.2018 do 30.04.2018 06.05.2018
Došlé objednavky_2018_05 od 01.05.2018 do 31.05.2018 06.06.2018
Došlé objednavky_2018_06 od 01.06.2018 do 30.06.2018 05.07.2018
Došlé objednavky_2018_07 od 01.07.2018 do 31.07.2018 06.08.2018
Došlé objednavky_2018_08 od 01.08.2018 do 31.08.2018 06.09.2018
Došlé objednavky_2018_09 od 01.09.2018 do 30.09.2018 05.10.2018
Došlé objednavky_2018_10 od 01.10.2018 do 31.10.2018 05.11.2018
Došlé objednavky_2018_11 od 01.11.2018do 30.11.2018 05.12.2018
Došlé objednavky_2018_12 od 01.12.2018 do 31.12.2018

Objednávky

Prijaté v období

Dátum zverejnenia

Došlé objednavky_2017_01 od 01.01.2017 do 31.01.2017 05.02.2017
Došlé objednavky_2017_02_ od 01.02.2017 do 28.02.2017 05.03.2017
Došlé objednavky_2017_03 od 01.03.2017 do 31.03.2017 05.04.2017
Došlé objednavky_2017_04 od 01.04.2017 do 30.04.2017 06.05.2017
Došlé objednavky_2017_05 od 01.05.2017 do 31.05.2017 06.06.2017
Došlé objednavky_2017_06 od 01.06.2017 do 30.06.2017 05.07.2017
Došlé objednavky_2017_07 od 01.07.2017 do 31.07.2017 06.08.2017
Došlé objednavky_2017_08 od 01.08.2017 do 31.08.2017 06.09.2017
Došlé objednavky_2017_09 od 01.09.2017 do 30.09.2017 05.10.2017
Došlé objednavky_2017_10 od 01.10.2017 do 31.10.2017 05.11.2017
Došlé objednavky_2017_11 od 01.11.2017 do 30.11.2017 05.12.2017
Došlé objednavky_2017_12 od 01.12.2017 do 31.12.2017
Objednávky Prijaté v období Dátum zverejnenia
Došlé objednavky_2016_01 od 01.01.2016 do 31.01.2016 05.02.2016

Došlé objednavky_2016_02

od 01.02.2016 do 28.02.2016 05.03.2016
Došlé objednavky_2016_03 od 01.03.2016 do 31.03.2016 05.04.2016
Došlé objednavky_2016_04 od 01.04.2016 do 30.04.2016 06.05.2016
Došlé objednavky_2016_05 od 01.05.2016 do 31.05.2016 06.06.2016
Došlé objednavky_2016_06 od 01.06.2016 do 30.06.2016 05.07.2016
Došlé objednavky_2016_07 od 01.07.2016 do 31.07.2016 06.08.2016
Došlé objednavky_2016_08 od 01.08.2016 do 31.08.2016 06.09.2016
Došlé objednavky_2016_09 od 01.09.2016 do 30.09.2016 05.10.2016
Došlé objednavky_2016_10 od 01.10.2016 do 31.10.2016 05.11.2016
Došlé objednavky_2016_11 od 01.11.2016 do 30.11.2016 05.12.2016
Došlé objednavky_2016_12 od 01.12.2016 do 31.12.2016 05.01.2017

objednavky_2018_10

Objednávky Prijaté v období Dátum zverejnenia
Došlé objednávky 2015-01 od 01.01.2014 do 31.01.2015 05.02.2015
Došlé Objednávky_2015_02 od 01.02.2014 do 28.02.2015 05.03.2015
Došlé Objednávky_2015_03 od 01.03.2014 do 31.03.2015 05.04.2015
Došlé Objednávky_2015_04 od 01.04.2014 do 30.04.2015 06.05.2015
Došlé Objednávky_2015_05 od 01.05.2014 do 31.05.2015 06.06.2015
Došlé Objednávky_2015_06 od 01.06.2014 do 30.06.2015 05.07.2015
Došlé Objednávky_2015_07 od 01.07.2014 do 31.07.2015 06.08.2015
Došlé objednávky 2015-08 od 01.08.2014 do 31.08.2015 06.09.2015
Došlé Objednávky_2015_09 od 01.09.2014 do 30.09.2015 05.10.2015
Došlé Objednávky_2015_10 od 01.10.2014 do 31.10.2015 05.11.2015
Došlé objednávky 2015-11 od 01.11.2014 do 30.11.2015 05.12.2015
Došlé objednávky 2015-12 od 01.12.2014 do 31.12.2015 05.01.2016