Téma týždňa: Už to viem, už to dokážem. Lúčime sa. (22.06.2020 – 26.06.2020)

Tana a Teo sa lúčia.

Cieľ: „Zmrzlina“- Zhotoviť zmrzlinu podľa vlastnej chuti a fantázie, pomocou priloženej makety.

Všetky detičky aj my dospelí máme radi zmrzlinu, tak prečo by sme sa s ňou nemohli trochu  aj zabaviť a vytvoriť si vlastnú, podľa vlastnej chuti a fantázie.

Na zhotovenie zmrzliny budete potrebovať:  kancelársky papier alebo výkres, maketu z prílohy, nožnice a farebné pastelky

Postup: Je to veľmi jednoduché, stačí vytlačiť maketu zmrzliny z prílohy, vystrihnúť ju, pomocou obrázkového postupu zložiť a už iba podľa vlastnej fantázie a chuti farebne vyfarbiť prípadne staršie detičky si ju môžu dotvoriť nalepovaním farebných kúskov papiera, rôznych surovín ako mak, kokos alebo použiť rôzne farebné koráliky (cukríky). Menším detičkám určite radi pomôžu rodičia a tie staršie to už zvládnu bez pomoci. Hra môže pokračovať so zhotovenými zmrzlinami na záhrade v hre na  „Zmrzlináreň“ .

Cieľ: „Hra s farbami“- Experimentovať s farbamivo vonkajšom prostredí pomocou netradičných pomôcok.

Pomôcky: potravinárska fólia, nepotrebné plátno alebo baliaci papier, temperové farby, štetce

Deti veľmi radi skúšajú nové veci alebo radi experimentujú s netradičnými pomôckami, preto im milý rodičia doprajte túto skvelú zábavu s farbami doma  na záhrade, u starých rodičov alebo niekde v prírode. Je to veľmi jednoduché, stačí nájsť v záhrade strom, ktorého kmeň obalíte potravinárskou fóliou, plátnom alebo baliacim papierom, rozrobiť deťom pestré temperové farby a už ich iba nechať zažívať farebné dobrodružstvo pri zdobení stromu rôznymi pestrými obrázkami alebo aj u menších detí čmáranicami. Dôležite je, že budú deti šťastné a dokážu vyjadriť kresbou svoje pocity a myšlienky.

Cieľ: „Letná podávaná“- Snažiť sa zachytiť čo najviac vody v hre „Letná podávaná“.

Pomôcky:  vedierka, poháre alebo iné nádoby na vodu

Túto hru si hneď obľúbite, je jednoduchá ale za to veľmi zábavná a osviežujúca počas horúcich dní. Stači vytvoriť rad za sebou a každý hráč bude vedieť meno hráča, ktorý stojí hneď za ním. Čím bude hrať viac hráčov, tým bude zábava vačšia. Prvý hráč v rade bude mať vo svojom vedierku vodu, ostatných vedierka budú prázdne. Prvý hráč sa pokúsi naliať vodu ponad svoju hlavu za seba do vedierka druhému hráčovi a počas nalievania vysloví krátku riekanku „Teč, vodička, teč!  Martinkovi (meno dieťaťa stojaceho hneď za ním) neuteč!“  Úlohou druhého hráča bude zachytiť čo najviac vody do svojho vedierka a hneď vodu podať znovu ponad svoju hlavu spolu s riekankou hráčovi stojacému za ním. Hra bude takto pokračovať až na koniec radu a keď sa Vám hra zapáči, stačí doplníť vedierko vodou a ten hráč, ktorý bol posledný, bude v nasledujúcom kole prvý.

Cieľ: ,,Hra na zrkadlo“- Stimulovať hmatovú citlivosť a spojiť ju s následnou predstavou v hre Na zrkadlo.

Pomôcky: šatka

K hre ,,Na zrkadlo“ sú potrební dvaja hráči. Jednému hráčovi sa zaviažu oči, tento hráč predstavuje zrkadlo. Druhý hráč sa postaví pred neho v hranom postoji (napr. na jednej nohe so zdvihnutými rukami a podobne). Úlohou prvého hráča/zrkadla/ je podľa hmatu zistiť, ako druhý hráč stojí a snaží sa napodobniť jeho postoj, hra končí ak sa prvému hráčovi podarí uhádnuť- znázorniť hraný postoj. Dbajte na to, aby hráči dodržali počas hry ticho

Cieľ: ,,Chytačka“- osvojiť si podstatu hry na chytanie.

Pomôcky: predmety z rôznych materiálov

Ak vám to počasie umožní, zahrajte sa s deťmi ,,Na chytačku“ niekde von- či už na dvore, ihrisku alebo na lúke, aby deti mali dostatočný priestor na upevňovanie telesnej zdatnosti, rýchlosti, pohyblivosti a obratnosti.

V tejto hre sa zvolí jeden ,,chytač“, ktorý bude chytať ostatných hráčov- títo hráči sa môžu pred chytačom ukryť vo svojom domčeku. Domčekom pre chytané deti môžu byť predmety, ktoré sú z nejakého materiálu, napr. z dreva, železa (na druhu materiálu, ktorý bude ich domčekom sa vopred dohodnú). Stačí sa dotknúť dreveného predmetu a už chytač nemá právo prenasledovať utekajúceho. Chytač môže ostatných hráčov chytať kdekoľvek, okrem domčeka. Tam nemá prístup. Ak niekoho chytí, odovzdá mu rolu chytača. Ten nahlas všetkým povie:

,,Teraz chytám ja, Jožko! Ak si nedáte pozor, tak vás chytím! A keď si aj budete dávať pozor, aj tak vás chytím!“

Cieľ: ,,Ja už to viem, ja to dokážem“– upevniť  úchop grafického materiálu pri vyplňovaní pracovných listov.

Zdroj:

https://nasedeticky.sk/wp-content/uploads/2016/06/ciary_zabka.pdf
https://nasedeticky.sk/wp-content/uploads/2016/01/ciary_rakety.pdf
https://nasedeticky.sk/wp-content/uploads/2016/01/ciary_trava.pdf
https://nasedeticky.sk/wp-content/uploads/2016/01/ciary_ceresne.pdf
https://nasedeticky.sk/wp-content/uploads/2016/01/ciary_hady.pdf
https://nasedeticky.sk/wp-content/uploads/2016/01/ciary_motyliky.pdf
https://nasedeticky.sk/wp-content/uploads/2016/01/ciary_more.pdf
https://nasedeticky.sk/wp-content/uploads/2016/01/ciary_slnko.pdf

Cieľ: ,,The Hokey Pokey song“– imitovať pohyb v hudobno-pohybovej hre v anglickom jazyku

Zdroj: The Hokey Pokey  song- https://www.youtube.com/watch?v=YzSJBowPECY

Táto hudobno-pohybová hra je veľmi chytľavá, deti si na základe imitovania pohybov rozhýbu každučkú časť tela a popritom sa opäť nenápadnou hravou formou obohatia aj  o novú slovnú zásobu v anglickom jazyku. Stačí im len pustiť video nahrávku a hra sa môže začať!

Na rozohriatie im najprv pustite nasledujúce video, https://www.youtube.com/watch?v=LoSu4FwFMwU

Text piesne aj s prekladom:

You put your right arm in, you put your rihgt arm out.

You put your right arm in and shake it all about.

Do the Hokey Pokey and turn around.

That‘s what is all about.

Daj pravú ruku vpred, daj pravú ruku vzad.

Daj pravú ruku vpred a poriadne ňou tras.

Urob Hoky Poky a zatoč sa.

O tom to všetko je.

You put your left arm in, you put your left arm out.

You put your left arm in and shake it all about.

Do the Hokey Pokey and turn around.

That‘s what is all about.

Daj ľavú ruku vpred, daj ľavú ruku vzad.

Daj ľavú ruku vpred a poriadne ňou tras.

Urob Hoky Poky a zatoč sa.

O tom to všetko je.

You put your right foot in, you put your right foot out.

You put your right foot in and shake it all about.

Do the Hokey Pokey and turn around.

That‘s what is all about.

Daj pravú nohu vpred, daj ľavú nohu vzad.

Daj pravú nohu vpred a poriadne ňou tras.

Urob Hoky Poky a zatoč sa.

O tom to všetko je.

You put your left foot in, you put your left foot out.

You put your left foot in and shake it all about.

Do the Hokey Pokey and turn around.

That‘s what is all about.

Daj ľavú nohu vpred, daj ľavú nohu vzad.

Daj ľavú nohu vpred a poriadne ňou tras.

Urob Hoky Poky a zatoč sa.

O tom to všetko je.

You put your head in, you put your head out.

You put your head in and shake it all about.

Do the Hokey Pokey and turn around.

That‘s what is all about.

Daj svoju hlavu vpred, daj svoju hlavu vzad.

Daj svoju hlavu vpred a poriadne ňou tras.

Urob Hoky Poky a zatoč sa.

O tom to všetko je.

You put your whole self in, you put your whole self out.

You put your whole self in and shake it all about.

Do the Hokey Pokey and turn around.

That‘s what is all about.

Choď celý dopredu, choď celý dozadu.

Choď celý dopredu a poriadne sa tras.

Urob Hoky Poky a zatoč sa.

O tom to všetko je.

Cieľ: ,,I see something blue/Vidím niečo modré- pokúsiť sa pomenovať  farby aj v cudzom jazyku a dané farby priradiť k predmetom v izbe.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA, https://www.youtube.com/watch?v=Asb8N0nz9OI

Úlohou detí v tejto hre je priraďovať farby, o ktorých sa spieva v piesni o predmetoch vo svojej blízkosti.

Deti sa prechádzajú po izbe a tvária sa, že niečo hľadajú. V piesni sa spieva:

Blue! I see something blue. Blue! I see something blue. Blue, blue, blue, blue, I see something blue.

Modré! Vidím niečo modré. Modré! Vidím niečo modré. Modré, modré, modré, modré, vidím niečo modré.

Find something blue.

Nájdi niečo modré.

Vtedy sa deti rozbehnú k hračkám alebo iným predmetom v miestnosti a dotknú sa tej hračky, ktorá je modrej farby.

Týmto spôsobom pokračujú ďalej, hľadajú dané farby o ktorých sa spieva v piesni a priraďujú ich k predmetom vo svojej blízkosti.

Cieľ: ,,Klbôčko“– Zvládnuť poskladať podľa vlastnej fantázie nejaký tvar.

Pomôcky: klbko špagátu alebo vlny, rôzne dlhé kúsky špagátu alebo vlny

Sadnite si spolu s deťmi na koberec. Hovorte a zároveň tvorte: ,,Klbôčko sa rozmotáva, už je štvorček, čiara, kruh,….. nože i ty niečo pekné spraviť skús!“

Tak vyzvite deti nech skúsia podľa vlastnej fantázie vytvoriť útvary z rôzne dlhých kúskoch špagátu a nech sa vytvorené obrazce pokúsia pomenovať alebo skúste uhádnuť Vy, čo by to mohlo byť….pri hádaní Vám prajeme bujnú fantáziu …

Cieľ: ,,Balón, nespadni“- Rozvíjať schopnosť komunikovať telom, vzájomne spolupracovať v hre s balónom.

Pomôcky: nafukovacie balóny alebo ľahké lopty

V tejto hre spolupracujú vždy dvaja hráči, ktorí si dajú medzi seba balón a snažia sa ho, čo najdlhšie udržať nad zemou bez použitia rúk. Deti v tejto zábavnej hre zistia, koľko existuje spôsobov na balansovanie balóna- hlava k hlave, bok k boku, brucho k bruchu, chrbát k chrbtu atď. Balón sa môže udržiavať rôznymi časťami tela, od hlavy až po špičky chodidiel a naspäť. Môžete im počas hry pustiť hudbu nech sa pokúsia i tancovať avšak nesmú zabudnúť na pravidlo, že nesmú používať ruky na to, aby balón udržali nad zemou. Hra končí vtedy, ak balón spadne na zem.

Cieľ: ,,Dovolenka pri mori“: Používať elementárne pracovné nástroje- lopatky, hrabličky, vedierka pri hre na pieskovisku.

Pomôcky: pieskovisko, lopatky, hrabličky, formičky, vedierka

Piesok ako prírodný materiál poskytuje deťom široký priestor pre hru. Napomáha rozvíjať detskú fantáziu, kreativitu, logické myslenie a predstavivosť. Deti si v piesku rady kopú rôzne jamy, stavajú priekopy či pečú koláčiky. Hranice ich fantázie sú pri hre v piesku neobmedzené. Preto skúste aj spoločne s nimi postaviť vežu s pomocou piesku, formičiek, vedierka a lopatiek.

Cieľ: ,,Maľovanie na kameň“: Dotvárať kamene rôznych tvarov a veľkostí maľbou a pomenovať výsledok.

Pomôcky: podložka, kamene, štetec, temperové farby, nádoba na vodu

Pri prechádzke prírodou si spoločne s rodičmi nazbierajte zopár kamienkov (najlepšie okruhliakov), ktoré neskôr použijete pri tejto aktivite. Keď máte kamene nazbierané, zbavte ich nečistôt a pomôcka na túto aktivitu je pripravená. Pripravte si taktiež podložku ((kartón alebo plastové denko), štetec a temperové farby. A práca môže začať. Kamene môžete dotvoriť do podoby či už lienky, ježka, slniečka, kvetu. Fantázii sa medze nekladú.

Cieľ: ,,Pexeso“: Vyhľadávať páry obrázkov v hre s pexesom na základe logickej súvislosti.

Pomôcky: pexeso

Zábavná spoločenská hra PEXESO je pre malých aj veľkých. Názov PEXESO je skratka pochádzajúca z češtiny, ktorá vznikla z hesla “PEKELNĚ SE SOUSTŘEĎ”. Spoločne s vašimi deťmi si precvičte pamäť a postreh.

Dôležité je vysvetliť pravidlá hry:

Každý balíček obsahuje dvojice kariet, ktoré sú rozložené zadnou stranou nahor. Prvý hráč otočí dve ľubovoľné karty. Ak našiel rovnakú dvojicu, odloží si ju nabok a môže otočiť opäť dve ľubovoľné karty. Ak karty nie sú rovnaké, obrátia sa naspäť. Nasleduje ďalší hráč. Hra pokračuje dovtedy, kým neostanú posledné štyri karty. Tie sa vždy, pred každým ťahom zamiešajú. Hra končí, keď sú všetky dvojice nájdené. Vyhráva ten hráč, ktorý má najviac dvojíc.

 Cieľ: „Letné hity“: imitovať tanečné prvky- tanečná chôdza, tanečný beh, krok prísunný (dopredu, dozadu, do strán), pohupy v kolenách- pri tanci s hudobným podkladom na pieseň ,,Máme tu leto“

Pomôcky: Pieseň Smejko a Tanculienka – Máme tu leto

Pomocou piesne Máme tu leto si spolu s deťmi zaspievajte a zatancujte jednoduché tanečné prvky, ktoré deti majú tak veľmi radi. Ukážte im pár jednoduchých krokov ako napr. tanečná chôdza, tanečný beh, krok prísunný (dopredu, dozadu, do strán), pohupy v kolenách a pod., ktoré deti budú po vás opakovať. Pieseň im puste aj viackrát a dajte im priestor aj na ich vlastné tanečné vyjadrenie. Takto si môžete spríjemniť voľnú chvíľku.

Cieľ: ,,Môj deň“: pokúsiť sa opísať režim dňa na základe riadeného rozhovoru, prostredníctvom ilustrácií.

Pomocou obrazového materiálu sa spoločne s deťmi porozprávajte o režime dňa. Navádzajte ich otázkami aký majú režim dňa, aké aktivity robia, kedy majú raňajky, obed resp. večeru. Kedy sa hrajú, chodia von na prechádzku, kedy si umývajú zúbky, kedy sa kúpu.Skúste im obrázky vytlačiť a jednotlivo vystrihnúť a vyzvite ich, aby sa dané obrázky pokúsili zoradiť podľa postupnosti.

Cieľ: ,,Nájdi mi…“- identifikovať  kruh, štvorec, obdĺžnik pri vyhľadávaní predmetov určitého tvaru.

Aby ste deti namotivovali na zopakovanie si geometrických tvarov, môžete im prečítať básničku.

Následne sa s deťmi  prostredníctvom obrázkov porozprávajte o geometrických tvaroch- trojuholník, obdlžník, štvorec a kruh jednotlivo. Ku každému tvaru je pridaný krátky a výstižný veršík.

Na záver sa spolu zahrajte hru ,,Nájdi   mi…“-  Zadajte deťom  aby  našli  v miestnosti  predmet v tvare napr. štvorca- deti odštartujte, bod získava to dieťa, ktoré ako prvé ukáže  na predmet zadaného tvaru.Týmto spôsobom  pokračujte, kým si deti neprecvičia  všetky  dané geometrické tvary.

Nakoniec môžete deťom ponúknuť pracovný list:

Téma týždňa: Chceme zdravo žiť, cvičiť a byť fit! (15.06.2020 – 19.06.2020)

Tana a Teo Vás zdravia a niečo nové naučia.

Cieľ: Maškrtník Macko – Pomenovať a rozlíšiť zdravé a nezdravé potraviny

Potrebujeme: pracovný list, ceruza, pastelky

Ako na to? Macko na obrázku je veľký maškrtník a často ho bolieva bruško. Preto potrebuje vašu pomoc a radu čo môže zjesť, aby bol usmiaty a zdravý ako buk a naopak, čo jeho brušku škodí a spôsobí mu bolesť a kŕče. Pomôž mackovi, pomenuj potraviny na obrázku a spoj čiarou zdravé potraviny s usmiatym mackom a nezdravé potraviny so smutným mackom. Nakoniec mackov aj vyfarbi.

Cieľ: Zumba zábava –  Budovať u detí zdravý životný štýl, tancovaním zumby

Potrebujeme:  športové oblečenie, video

https://www.youtube.com/watch?v=iKeatJK181Q

Ako na to? Urobme dnes niečo pre naše zdravie a poďme si zacvičiť/zatancovať spolu zumbu. Stačí, ak sa športovo oblečiete a doma si na notebooku alebo televízore pustíte toto video, kde podľa vzoru zumba inštruktora a detí opakujete jednoduché kroky v rytme hudby.

Cieľ: Fit šalát  – Vymenovať rôzne druhy ovocia a ich význam pre zdravie človeka

Potrebujeme:  ovocie podľa vašej chuti, detský príborový nôž, misa, podložka

Ako na to? Vyberte sa v rámci prechádzky s rodičmi do obchodu a v oddelení Ovocia si spoločne vyberte zopár druhov ovocia (banán, jablko, hruška, jahody, maliny..) na prípravu ovocného fit šalátu. Ovocie pomenujte a pokúste sa aj spomenúť si aké vitamíny obsahuje a ako nám prospieva ku zdraviu. Po príchode domov, ovocie dôkladne umyte, ošúpte, s pomocou dospelého nakrájate na malé kúsky a všetko dajte do väčšej misy. Ovocný šalát si podľa chuti môžete doladiť aj nasekanými orieškami. Dobrú chuť!

Cieľ:Je to pravda?“ – rozhodnúť o pravdivosti (áno/nie) jednoduchých tvrdení týkajúcich sa letných športov – na plávanie potrebujeme rukavice, na bicyklovanie korčule…

Potrebujete –  rôzne encyklopédie, knihy, časopisy  alebo obrázky športovcov na internete.

Zopakujte si s deťmi všetko, čo vedia o športe. Nech vám deti vymenujú zimné(lyžovanie) a letné(korčuľovanie) športy, športy, ktoré môžu robiť celoročne(basketbal v telocvični). Potom sa s nimi zahrajte hru „Je to pravda?“, v ktorej im budete klásť rôzne otázky a oni na základe vlastných poznatkov rozhodnú o ich pravdivosti. Hru môžete spestriť tým, že za každú správnu odpoveď dostanú odmenu(napríklad kúsok ovocia, či zeleniny).

Cieľ: „Hádaj, aký šport mám najradšej“ – pokúsiť sa popísať pohybovú činnosť,  znázornenú pantomímou v hre.

Pri tejto aktivite nebudete potrebovať žiadne pomôcky, len svoje herecké schopnosti. Jeden hráč bude pomocou pantomímy znázorňovať nejaký šport, druhý hráč ho bude musieť uhádnuť. V rámci súťaživosti si spolu s deťmi môžete zapisovať skóre, a na záver vyhodnotiť najlepšieho hádača/imitátora.

Cieľ:Olympijská vlajka“ – pokúsiť sa pomenovať farby kruhov na olympijskej vlajke a k danému kruhu priradiť predmet tej istej farby.

Budete  potrebovať – čisté papiere(5 ks formát A4), pastelky, farbičky alebo fixky, kružidlo(postačí aj tanier) a ceruzky.

Vytvorte si spolu s deťmi olympijskú vlajku. Ceruzkou deťom na 5 papierov predkreslite kruh. Ak máte doma predškolákov, nechajte ich, nech si kruhy nakreslia samy (môžu obkresliť tanier). Každý z týchto kruhov potom deti vyfarbia inou farbou (modrá, čierna, červená, žltá a zelená). Po vyfarbení si z kruhov vytvorte olympijskú vlajku, deťom môžete vysvetliť, že každý z kruhov predstavuje jeden svetadiel (Európa, Ázia, Austrália, Afrika a Amerika).

Keď si takto vytvoríte svoju olympijskú vlajku, môžete sa s deťmi zahrať na malých športovcov. V hre budú musieť deti počas časového limitu(napr. 3 minúty) doma vyhľadať predmety určitej farby a priradiť ich k správnemu kruhu. Ak máte viacero detí, spravte si vyhodnotenie súťaže a ako odmenu si môžu vytvoriť vlastné olympijské medaily.

Cieľ:Bezpečne na kolieskach“ – oboznámiť sa so základným vybavením pre cyklistu, korčuliara a kolobežkára – reflexné prvky, prilba

Začína sa otepľovať, a ponúka sa nám možnosť tráviť viac času v prírode, napríklad aj bicyklovaním. Porozprávajte sa s deťmi, ako by sa mal cyklista správať v premávke, aby bol v bezpečí. Nech vám dieťa vysvetlí, prečo je dôležité, aby sme nosili prilbu, ochranné pomôcky(rukavice, chrániče kolien, lakťov), reflexné prvky, zvonček. Ako názornú ukážku si môžete pozrieť videoklip k pesničke od Mira Jaroša – Na ceste.

Cieľ: „ Uhádneš dvojicu?“ – pokúsiť sa vytvoriť dvojicu – šport a športové náčinie (futbal-lopta, plavčík-záchranné koleso, ping –  pong loptičky a rakety).

Predtým, ako sa pustite do vytvárania dvojíc, zopakujte si s deťmi všetky športy, ktoré poznajú. Svoje poznatky si deti môžu overiť pracovným listom, v ktorom budú musieť pospájať športovca so športovým náčiním. Športové pexeso si deti môžu najprv vyfarbiť, tie staršie a šikovnejšie aj vystrihnúť a potom stačí už len hľadať správne dvojice.

Cieľ:Šikovní cyklisti“ – pri kreslení čiar(krivé, rovné, oblúk) mať správny úchop ceruzky.

Tento pracovný list je určený predovšetkým predškolákom, aby si precvičili grafomotorické prvky, vyžadujúce pohyby dlane a prstov. Pri kreslení dbajte, aby dieťa správne držalo ceruzku, vyvíjalo primeranú intenzitu tlaku na podložku, nehrbilo sa a dodržiavalo vhodnú vzdialenosť očí od papiera.

Cieľ: „Zdravá výživa“ – Rozlišovať zdravú a nezdravú výživu

Pomôcky: Pracovný list, farbičky

Pred dieťa položte pracovný list. Prečítajte mu básničku. Porozprávajte sa s ním, čo vidí na obrázku a pomôžte mu pomenovať potraviny, ktoré nerozozná. Komunikujte spolu o jedlách, ktoré obľubuje a ktoré sú pre jeho zdravý rast prospešné. Potom zdravé potraviny spoločne vymaľujte.

Cieľ: „Zdravý tanier“ – Správne používať nožnice pri vystrihovaní obrázkov

Pomôcky: Nožnice, lepidlo, časopisy s obrázkami potravín, pracovný list (zdravý tanier)

Na začiatok pripravte dieťaťu pracovný stôl – položením staršieho gumeného obrusu, na ktorom môže dieťa tvorivo pracovať. Rozcvičte si spoločne rúčky pomocou riekanky, aby pri strihaní neboli stuhnuté. Rozcvičku zopakujte aspoň tri krát. „Každá rúčka ma prstíčky (hýbanie so všetkými prstami), zovrieme ich do pästičky (otváranie a zatváranie dlane). Bum, bum na vrátka (búchanie päsťami o seba), to je rozprávka krátka (krúženie zápästia). Po rozcvičke môže dieťa začať vyhľadávať v časopisov zdravé potraviny, ktoré postupne vystrihne. Vystrihnuté obrázky nalepí na tanier (pracovný list). Na záver dieťa pochváľte za šikovnosť pri strihaní a krásny tanier plný zdravých dobrôt.

Cieľ: „Futbalista“ – Nácvik kreslenia horného oblúka

Pomôcky: Pracovný list, ceruzka

Na začiatok si s dieťaťom rozcvičíme rúčky. Krúživými pohybmi zápästia (vietor ohýna konáre stromov), napodobňovaním padajúceho dažďa prstov (prší), otváraním a zatváraním dlane (žiarivé slniečko). Po rozcvičke môže vaše dieťa začať kresliť horné oblúky po vyznačených líniách. Na záver si dieťa obrázok vymaľuje.

Cieľ: „Veselé kartičky“ –  Vykonáva základné polohy a postoje: stoj, sed, kľak

Pomôcky: kartičky

Zahrajte sa spolu s dieťaťom hru Veselé kartičky. Vytlačené kartičky poukladajte na jednu kôpku, obrázkom nadol. Prvý hráč si vytiahne kartičku, ukáže ju ostatným a napodobni svojím telom polohu na kartičke. V tejto polohe musí vydržať aspoň pár sekúnd. Ak to zvládne, kartičku si nechá a v ťahaní pokračuje ďalší hráč. Ak polohu na kartičke nezvládne napodobniť, kartičku vracia do hry na spodok kôpky. Vyhráva ten hráč, ktorý ma najviac kartičiek. Prajeme veselú zábavu!

Cieľ: „Letné športy“ –  Spojiť čiarou obrázky, ktoré patria k sebe na základe logickej súvislosti

Pomôcky: pracovný list, ceruzka, farbičky

Položte pred dieťa pracovný list. Porozprávajte sa s ním, čo všetko vidí na obrázku. Nech vám porozpráva, ktoré letné športy má najradšej, ktoré ešte neovláda a rád by sa ich naučilo. Potom mu vysvetlite, že na vykonávanie jednotlivé športov na obrázku potrebujeme náčinie. Nech porozmýšľa a spojí čiarou jednotlivé náčinia so správnym športom. Na záver prekontrolujte, či dieťa vypracovalo všetko správne, pochváľte ho. Ak bude mať chybičku, nevadí, vysvetlite mu správnosť riešenia. Potom si môže obrázok vymaľovať.

Cieľ: „Zážitky z behu“ –  Reprodukovať stručne obsah prečítaného textu

Pomôcky: Vytlačený text s obrázkom

Prečítajte dieťaťu krátky text o chlapcovi Borisovi, ktorý počas behu v lese zažil niečo nezvyčajné. Príbeh čítajte pomaly a sled deja môžete ukazovať na obrázku. Po prečítaní sa s dieťaťom porozprávať o deji. Aké prekážky Boris prekonával počas behu a čo zaujímavé v lese videl. Obrázkom si môže dieťa pri reprodukovaní textu pomôcť. Na záver môže namaľovať obrázok, čo všetko ste videli vy pri návšteve lesa.

Cieľ: „Ponožková hra“ –  Posilňovanie svalov chodidiel a ponaťahovanie achilovky

Pomôcky: Ponožky

Nechajte svoje dieťa, aby vám pomohlo prostredníctvom hry nájsť páry ponožiek pri ukladaní bielizne. Vysypte ponožky na zem v obývačke. Úlohou dieťaťa je chôdzou na pätách (alebo len tak) hľadať rovnaký pár a do každého chodidla prstami uchopiť jednu ponožku. Priniesť

ju mamke – tá ju poskladá a šup po pätách – ako tučniak – ísť hľadať ďalšiu.

Cieľ: „Dobré ránko“ –  Vyjadriť pohybom obsah riekanky

„Kým sa skončí ranná rozcvička, celý deň som ako rybička.“ Milí rodičia skúste si spolu s dieťaťom ráno po prebudení zacvičiť rannú rozcvičku na riekanky. Určite vyčaríte dieťaťu úsmev na tvári a váš spoločný deň bude o to krajší a veselší.

Dobré ráno, slnko vstalo, na detičky zavolalo:

 „Poďte deti, poďte von,   (predpažovať skrčmo striedavo pravou a ľavou rukou –znázorňovať volanie)

pobehať si na náš dvor.“ (chôdza)

Deti vyšli poskackali, (poskoky na mieste)

na slniečko zamávali. (v stoji spojnom mávať rukami)

Ľavá nôžka, pravá nôžka (striedavo dvíhať ľavú a pravú)

zatancujeme si troška, (ruky vbok, drobnými krokmi obrat o 360°)

hlboko sa pokloníme, (mierny predklon)

veselo sa zatočíme. (obrat spojiť s tlieskaním)

Cieľ: Zdravé a nezdravé potraviny  – rozlišovať a určovať zdravé a nezdravé potraviny.

Potrebujeme – pracovné listy, pastelky

Rozprávame sa s deťmi o prospešnosti zdravých potravín pre naše zdravie, ale aj o tých, ktoré nie sú zdravé a nemali by sme ich konzumovať – predovšetkým deti. Na pyramíde zdravých potravín si ich môžete vyhľadať. Prostredníctvom pracovných listov si deti môžu precvičiť priestorovú orientáciu, logické postupy, pomenovanie a určovanie geometrických tvarov, jednotlivé listy si môžu vykresliť s pomenovaním jednotlivých farieb a ich odtieňov.

Poradíš Tomášovi, ktoré potraviny sú zdraviu prospešné (vyfarbi ich) a ktorým by sa mal radšej vyhnúť ?

(zakrúžkuj ich červenou) ?

To, že by sme mali dodržiavať pitný režim a pravidelne piť, asi vieš. Ale dokázal by si vymenovať nápoje, ktoré sú k dodržiavaniu pitného režimu vhodné a ktoré by sme naopak piť príliš nemali?

Zuzana, Martin a Terézia pijú mlieko. Kto pije z akého pohára ? Očísluj od 1 do 3 poháre s najmenším

a najväčším množstvom mlieka.

Obrázok môžeš vyfarbiť

Pred sebou máš prázdny tanier. Tvojou úlohou je nakresliť zdravý obed, na ktorom by si si rád pochutnal. Vedľa taniera môžeš primaľovať i nápoj.

Ak budeš hotový, ozdob tanier predkresleným vzorom, ktorý sa stále opakuje, a ten potom vyfarbi podľa svojej fantázie.

Adelke sa zatúlala jej mačička Micka. Pomôžeš jej s hľadaním ? Všetko hravo zvládneš, keď sa budeš pohybovať bludiskom po zdravých potravinách.

Ak sa ti podarí nájsť správnu cestu, môžeš obrázok vyfarbiť.

Cieľ: Jarné cestičky – Určiť objekt na základe polohy, pomocou slov a slovných spojení – hore, dole, na, v, vpravo, vľavo, v strede obrázka.

Po zdravotnej jarnej vychádzke v prírode, sa môžu deti pozrieť na obrázky zvieratiek, ako sa túlajú jarnou prírodou, pretože aj oni vedia, aký je zdravý pohyb na čerstvom vzduchu. O obrázku sa  môžete s deťmi porozprávať.  Deti zároveň plnia úlohy, ktoré  sú zamerané na počet predmetov, zvierat, určovanie farieb, priestorovú orientáciu, porovnávanie veľkostí. Prajeme mnoho úspechov pri riešení úloh!

Cieľ: U lekára – Uvádzať, prečo je pohyb dôležitý pre zdravie človeka.

Prostredníctvom obrazovej prezentácie vedieme s deťmi rozhovor o zdravom životnom štýle, vedieme ich k pochopeniu, prečo je pohyb človeka dôležitý pre jeho zdravie a aj samotné zdravé stravovacie návyky – výber zdravých potravín a správneho pitného režimu. Zároveň si deti uvedomujú, ako sa môžu  starať o svoje zdravie a tak nenavštíviť lekára –  môžu rozprávať čo vidia na obrázkoch, aké pomôcky lekár používa, ako môžeme ochorieť, čo nás môže bolieť. Dôležité je aj vedieť, ako sa môžeme vyliečiť, či radšej predchádzať chorobám.  Počas rozhovoru dbáme na správnu výslovnosť detí.

Cieľ: Chceme zdravo žiť, cvičiť a byť fit! – Uvádzať, prečo je pohyb dôležitý pre zdravie človeka.

Podľa jednotlivých obrázkov sa môžete spolu s deťmi porozprávať o rôznych druhoch športových činností, ktoré môžete spoločne vykonávať, keď ste vonku na čerstvom vzduchu, o tom ,aké športy obľubujú alebo sa im páčia, v ktorom ročnom období môžeme jednotlivé druhy športov vykonávať  , ako sa pri športovaní obliekame a čo si obúvame, aké náčinia alebo náradie pri jednotlivých druhoch športov potrebujeme mať, prečo je športovanie dôležité pre zdravie človeka.  Získajú veľa nových poznatkov o športoch, zdravom životnom štýle a navyše pri rozprávaní si rozvíjajú  slovnú zásobu. Je  potrebné dbať na správnu výslovnosť detí, rozvíjať ich súvislé vyjadrovanie.

Téma týždňa: Kráľovstvo zvierat – exotické zvieratá (08.06.2020 – 12.06.2020)

Tana a Teo

Cieľ: „Exotické zvieratá,“ poskladať rozstrihané časti obrázkov /puzzle/ exotických zvierat do reálnej predlohy

Budete potrebovať: obrázky exotických zvierat, sústredenosť, šikovnosť a chuť pracovať

Realizácia tejto hry je veľmi jednoduchá. Stačí ak deťom vytlačíte obrázky exotických zvierat. Dôležité je, aby ste každý obrázok vytlačili dvojmo, pretože deti budú potrebovať predlohu,  podľa ktorej si budú môcť poskladať puzzle daného exotického zvieraťa. Obrázky rozstrihnite deťom podľa vyznačených čiar, staršie deti si obrázky môžu rozstrihať samé. Ešte predtým, než si deti začnú skladať puzzle, porozprávajte sa s nimi o tom, aké zvieratká sa nachádzajú na obrázkoch, čo je pre nich typické, čím sa živia, kde žijú. Popozerajte si s deťmi rôzne atlasy a encyklopédie o exotických zvieratách a ukážte deťom kontinenty, na ktorých exotické zvieratá žijú. Vysvetlite im, čo znamená slovo – exotické……

Po skončení aktivity môžete deťom vytlačiť ďalšie obrázky exotických zvierat. Tieto obrázky rozstrihnite deťom na dve časti a úlohou detí bude nájsť správne dvojice obrázkov exotických zvierat. Ak správne pospájajú jednotlivé polovice tela exotických zvierat, spýtajte sa detí na  názvy exotických zvierat, ktoré poskladali. Takýmto spôsobom si zopakujú, poprípade upevnia názvy exotických zvierat.

Cieľ: Zvieratá v Afrike – Napodobniť zvuky a pohyby zvierat

Pomôcky: text

Postup: Vytlačte si text, pozorne si ho prečítajte  a zbystrite pozornosť na zátvorky, v ktorých máte vysvetlené, aký pohyb máte vykonať. Potom pomaly začnite čítať dieťaťu text a povedzte mu, aby sa snažilo vykonávať pohyby podľa Vás. Spolu sa tak zahráte na antilopy, opice, levy, slony, žirafy, zebry a pštrosy. Prajeme Vám príjemnú zábavu.

 „Sme na veľkej trávnatej ploche, všade je husto nasiata dlhá ostrá tráva. Zrazu počuť dupot koní. To beží stádo antilop (päsťami bubnujeme po zemi). Z pralesa počuť hluk. To kričia opice. Skáču, váľajú sa, a keď sa nahnevajú, tak bubnujú rukami na prsia (napodobňujeme bubnovanie päsťami do pŕs). V Afrike však býva aj úplné ticho. A vtom počuť, ako šelmy zľahka našľapujú a sledujú svoju korisť (rukami potichu našľapujeme na koberec). Najväčšou šelmou z nich je kráľ zvierat – lev. Niekedy spí pod stromom, občas vstane, zareve, zazíva, natiahne si chrbát a potom sa ide poprechádzať. Ale vtom počuť veľký hluk. To prichádzajú slony. Majú veľké uši, dlhý chobot, ktorým zbierajú trávu, lístie (rukami znázornite sloní chobot). V Afrike však žije aj zviera, ktoré má najdlhší krk na svete, a to je žirafa (v stoji so zodvihnutými rukami napodobníme žirafu). Z diaľky sa ozýva dupot kopýt. To sa blížia zebry. Aj ony zostanú stáť pred hrochom a udivene sa pozerajú, čo je to za zviera (otáčajte hlavou doprava, doľava). Žije tu aj jeden vták, ktorý nevie lietať, ale vie dobre behať. Je to pštros (pobehujte s rukami v bok). Zrazu sa všetko utíši. Slnko pomaly klesá k obzoru a niektoré zvieratká sa ukladajú spolu s ním spať. Len nočné šelmy začínajú pod rúškom noci striehnuť na neopatrnú korisť (ľahneme si na koberec a chvíľu relaxujeme).

Cieľ: „Ide, ide slon,“ vyjadriť pohybom – ťarbavú chôdzu, pomalú, v rade za sebou, voľne po terase, obsah a charakter piesne

Budete potrebovať: pieseň – „Ide, ide slon,“ bubon, plechovku, balón, špajlu, korky, čelenky zvierat, farbičky, nožnice

Na začiatku aktivity najprv pustite deťom pieseň „Ide, ide slon ,“ a následne sa s deťmi porozprávajte o čom bola pieseň, aké zvieratká sa v piesni spomínali. Spoločne s deťmi sa na takéto exotické zvieratká zahrajte, ale ešte pred samotnou realizáciou hudobno-pohybovej hry na pieseň „Ide, ide slon,“ si s deťmi vyrobte čelenky zvierat, ktoré sa v piesni spomínali a to čelenku slona, opice, leva, krokodíla. Stačí ak im tieto čelenky vytlačíte, deti si ich vyfarbia a následne vystrihnú a počas hudobno-pohybovej hry si ich dajú na hlavu. Takýmto spôsobom každé dieťa bude predstavovať nejaké exotické zvieratko. Menším deťom čelenky vystrihnite, veľkáči to zvládnu sami. Deti sa môžu aj svojim oblečením priblížiť exotickým zvieratkám. Dieťa, ktoré predstavuje slona si môže obliecť sivé tričko, dieťa predstavujúce leva oranžové tričko, dieťa-opica hnedé tričko a nakoniec dieťa-krokodíl zelené tričko. Hra sa môže začať. Pustite si pieseň a zahrajte sa na exotické zvieratá.

Ide ide slon, /napodobniť chôdzu slona do rytmu piesne, z rúk spraviť chobot/
veľký ako dom.
Za ním skáču opice,
/napodobniť skákanie opíc, jednu ruku položiť na hlavu, druhú ruku  položiť na brucho/
drzé sú jak ploštice.

Ide ide lev,
/napodobniť chôdzu leva /
robí veľký rev.
/zarevať/
Za ním skáču opice, /napodobniť skákanie opíc, jednu ruku položiť na hlavu, druhú ruku  položiť na brucho/
drzé sú jak ploštice.

Ide krokodíl,/
ruky predpažiť, napodobniť otváranie papule krokodíla do rytmu a počas chôdze/
pláva v rieke Níl/
Za ním skáču opice,
/napodobniť skákanie opíc, jednu ruku položiť na hlavu, druhú ruku položiť na brucho/
drzé sú jak ploštice
.

V tejto aktivite môžete pokračovať a spraviť si s deťmi sprievod k piesni. Postačí Vám plechovka, balón, ktorý v jeho širšej časti rozstrihnete a natiahnete na plechovku. Paličky k bubnu si vyrobte zo špajle a korku. V hre na bubon sa deti môžu medzi sebou vystriedať. Deti budú vykonávať tie isté pohyby zvierat za rytmu bubna, rytmus hry na bubon musia prispôsobiť charakteru zvieraťa, spomínajúceho sa v piesni. Napríklad v miestach kde sa spomína slon, budú vykonávať pomalšie údery na bubon, v miestach kde sa spomína opica bubnovanie zrýchlia. V tejto aktivite sa deťom vytvára priestor pre hru s rytmom. Pravá divočina sa môže začať.

Cieľ: Fontána – Nakresliť oblúky na fontáne zdola nahor a dokresliť kvapky

Pomôcky: pracovný list, ceruzka, farbičky

Postup:  Vytlačte dieťaťu pracovný list a opýtajte sa ho, aké zviera vidí na obrázku. Môže Vám porozprávať, čo všetko už o slonovi vie…..Potom mu povedzte, aby ceruzkou nakreslilo oblúky na fontáne. Dbajte na to, aby ich kreslilo zdola nahor a povedzte mu, aby dokreslilo aj kvapky. Následne si môže celý obrázok vymaľovať farbičkami. Peknú zábavu

Cieľ: „Na kengury“ – zoskakovať z vyvýšenej podložky v hre „Na kengury“

Budete potrebovať: stolček alebo stoličku, loptu

V tejto hre sa deti stanú naozajstnými kengurami. Budete potrebovať stoličku, poprípade stolček a hra na kenguru sa môže začať. Dieťa sa postaví na stoličku/stolček a zoskočí. Staršie deti to zvládnu samé, ale bude potrebné, aby ste boli na blízku, keď budú zoskakovať a dozerať na priebeh hry. Pri mladších deťoch  je potrebné, aby ste im pri zosakakovaní z vyvýšenej polohy asistovali a držali ich za ruku, aby sa predišlo pádu. Po tom, čo si deti vyskúšajú zoskakovanie z vyvýšenej polohy sa môžu zahrať na kenguru aj tým spôsobom, že si medzi kolená dajú loptu a zahrajú si súťaž v skákaní. Komu lopta spadne , musí sa vrátiť na štartovaciu čiaru a skákanie opakovať. Hráči skáču len po blízku métu, späť bežia. Ďalší hráč v poradí nesmie vyštartovať skôr, ako mu odovzdá loptu predchádzajúci klokan. Prajeme veľa zábavy pri skákaní.

Cieľ: „Na zvieratká“ – rešpektovať pravidlo – napodobniť typický pohyb zvieraťa, ktorého obrázok padne až po hodení kocky

Budete potrebovať: krabicu, obrázky exotických zvierat, lepidlo

Pred začatím samotnej hry „Na zvieratká“ je potrebné, aby ste si spoločne s deťmi vyrobili hernú kocku, ktorá predstavuje základ tejto hry. Na výrobu kocky použite hocijakú krabicu v tvare kocky a na jej steny nalepte obrázky exotických zvierat, ako lev, opica, panda, had, krokodíl, slon. Pravidlá hry sú jednoduché. Každý z hráčov si hodí kockou a následne povie aký obrázok exotického zvieraťa padol na kocke. Podľa toho, aký obrázok padne na kocke, úlohou dieťaťa/hráča je napodobniť pohyb daného exotického zvieraťa. Do hry sa veselo môže zapojiť celá Vaša rodina a spoločne môžete napodobňovať pohyby exotických zvierat, poprípade môžete napodobnňovať aj zvuky, ktoré tieto zvieratá vydávajú. Určite sa pri tejto hre zabavíte a ponoríte sa s deťmi do kráľovstva exotických zvierat.

Cieľ: „Korytnačka“- Zhotoviť ,,Korytnačku“ podľa jednoduchého postupu a s pomocou rodiča.

Potrebujeme: výkres, papierovú podložku na vajíčka, pastelky, temperové farby, nožnice, lepidlo.

 Postup: Vytlačte si, alebo nakreslite telo korytnačky. Ak ste si ho vytlačili, tak je potrebné obrázok vystrihnúť, ak to Vášmu dieťaťu ešte nejde, tak mu s tým pomôžte.  Nechajte Vaše dieťa, aby si telo korytnačky vyfarbilo podľa svojich predstáv, no porozprávajte sa s ním aké farby by mali na korytnačke byť. Z papierovej podložky na vajíčka si vystrihnite jeden oblúčik a dajte ho dieťaťu vymaľovať – takto si vyrobíte pancier. Keď je pancier poriadne suchý, pomocou lepidla ho prilepte na telo korytnačky tak, aby vytŕčala iba hlava a nohy.  Takéto korytnačky sú veľmi peknou dekoráciou.

Cieľ: „Papagáje“ vyrobiť dekorácie na zavesenie v podobe papagájov, s pomocou rodiča a na základe ukážky

Pomôcky:  vytlačené makety papagájov, stužka, nožnice, lepidlo, farbičky,  dierkovač.

Postup: Vytlačte obrázky papagájov. Nechajte vaše dieťa, aby si papagájov zakreslilo a vystrihlo samo. Ak mu strihanie ešte poriadne nejde, tak mu s tým pomôžte. Potom pomôžte dieťaťu zlepiť papagájov zadnou časťou k sebe. Dierkovačom urobte do vrchnej časti papagája dierku, cez ktorú navlečte stužku, aby sa papagáje mohli zavesiť. Na stužku ešte uviažte mašličku a dekorácia je hotová. Pre tých kreatívnejších môže Vaše dieťa papagájov dozdobiť farebnými korálikmi, trblietavým práškom, alebo hoci len lepidlom a soľou. Uvidíte, aké krásne efekty na nich vzniknú.

Cieľ: „ Prstové maňušky exotických zvierat“ vymaľovať zvieratká vodovými farbami, ich vystrihovaním  zhotoviť prstové maňušky exotických zvierat.

Potrebovať budete: výkres,  vodové farby, nožnice, podložka, ktorá Vám bude slúžiť na vytlačenie farieb.

V prvom rade si prestrite na stôl podložku, ktorá zabráni ušpineniu stola. Potom si vytlačte predlohy zvierat. Najideálnejšie by bolo vytlačiť ich rovno na výkres, no ak nemáte po ruke výkres, postačí aj kancelársky papier, ktorý si potom podlepte kartónom, aby maňušky pekne držali. Nechajte Vaše deti, aby si obrázky vymaľovali a keď obrázky dostatočne uschnú, pomôžte im ich vystrihnúť. Nezabudnite vystrihnúť aj kruhy v jednotlivých zvieratkách – tie budú slúžiť na prestrčenie prštekov. Keď ste to spoločne zvládli, zahrajte si krátke divadielko. Porozprávajte sa o zvieratkách, kde žijú, aké zvuky vydávajú. Prajeme Vám príjemnú zábavu. 

Cieľ: „Žirafa“ – zhotoviť žirafu podľa predlohy.

Potrebovať budeme: kartónové škatule, kartónové rolky, farebné papiere, nožnice, lepidlo-tavná pištoľ, temperové alebo akrilové farby, fixky.

Najprv si zo škatúľ určte, ktorá bude aká časť žirafy. Najmenšia škatuľa by mala byť hlava a väčšia trup. Ak máte doma dostatočné množstvo farebného papiera ( oranžového, svetlo hnedého) tak si ním škatule olepte. Jednoduchšia verzia je natrieť škatule temperovou alebo akrilovou farbou. Zábava môže začať. Keďže natierať budete so svojim dieťaťom, uistíte sa, že máte vhodnú podložku a nič tak nepofarbite. Keď máte škatule natreté, pustite sa do kartónových roliek. Potrebujete ich natrieť päť. Počkajte než škatule a rolky poriadne uschnú, teraz je čas na škvrny. Nechajte dieťa, nech si ich vystrihne samo ( tmavohnedý farebný papier) kľudne môže mať každá škvrna iný tvar. Doprajte mu, nech ich samo ponalepuje, len mu vysvetlíte, že ich má rozmiestniť po všetkých častiach žirafy. Z farebného papiera vystrihnite ušká a nalepte si ich na hlavu žirafy.  Oči a ústa môžete rovnako vystrihnúť z papiera, alebo nakresliť fixkami. Teraz jednotlivé časti pospájajte, tak ako sú na obrázku a žirafa je hotová.

Cieľ: „Zoo pexeso“ – vyhľadať dvojicu rovnakých exotických zvierat a vyzbierať čo najviac zhodných kartičiek

Postup: Vytlačte si nami pripravené pexeso-2x. Skúste nechať Vaše dieťa, aby si jednotlivé kartičky nastrihalo samo, ak mu to ešte nejde, skúste mu s tým pomôcť.  Striháme po čiernej čiare. Na začiatku hry sú všetky kartičky rozložené tak, že obrázky nevidno. Hra sa začína pri obrátení ľubovoľných  dvoch  kartičkách. Ak sú obrázky na otočených kartičkách rovnaké, hráč si kartičky zoberie k sebe  z hracej plochy a  potom pokračuje v hre. Ak otočené kartičky nie sú rovnaké, hráč ich musí obrátiť do pôvodnej polohy a pokračuje v hre ďalší hráč. Hra končí, keď sú už všetky kartičky rozobraté. Vyhráva ten, ktorý má najviac párov. Skúste ešte počas hry vyzvať Vaše dieťa, aby pomenovalo zvieratká a skúsilo niečo o nich povedať, alebo na záver spočítalo, kto má viac dvojíc kartičiek. Prajeme Vám príjemnú zábavu.

Téma týždňa: Túlavé topánky – MDD (01.06.2020 – 05.06.2020)

Tana a Teo prajú deťom krásny deň detí.

Cieľ: Balónové šantenie –  Manipulovať s náčiním – odrážaním trafiť balóny do koša.

Potrebovať budete : farebné balóny, koše, penové slíže (prípadne zošit, maľovanka či kniha) .

Milí rodičia, pripravte svojim deťom zábavné popoludnie plné súťaží a hier, ktorými oslávite ich sviatok. Jednotlivé aktivity sú vhodné na realizáciu v interiéri i exteriéri. Pripravte si plastové košíky (prípadne vedrá) pre každé dieťa i pre vás. Voľne v priestore rozmiestnite nafúkané balóny. Vašou úlohou bude dostať balóny do košíka pomocou penových slížov (pomôcka na plávanie), bez pomoci rúk. Kto ich bude mať najviac, vyhráva. Obmenou môže byť stanovenie časového limitu a individuálna realizácia každého z prítomných, nie kolektívna. Po súťaži si môžete z časti balónov urobiť výzdobu a zabaviť sa na detskej domácej diskotéke aj ďalšou známou tanečnou súťažou – balónový tanec. Dvojice otočené čelom k sebe sa snažia bez pomoci rúk, aby balón, ktorý je medzi nimi nespadol počas celého tanca. Kto vydrží najdlhšie, vyhráva. Príjemnú zábavu!

Cieľ: Preteky vo veľkých topánkach – Dodržať pravidlo v pohybovej hre – získať čo najvyšší počet bodov, zdolaním prekážky počas behu a hádzaním loptičky do vedierka.

Potrebovať budete : staré kartónové škatule (napr. od topánok), vedierka označené číslami (košíky), loptičky (aj papierové)

Opäť aktivita, ktorú môžete realizovať na záhrade či na ihrisku. Do kartónových škatúľ si vyrežte otvory na nohy a spevnite ju lepiacou páskou, aby sa vám pri chôdzi nerozpadla. Pripravte dráhu, na konci ktorej budú v rôznej vzdialenosti rozmiestnené očíslované vedierka alebo škatule, ktoré budú označovať body (najvzdialenejšia bude označená najvyšším počtom bodov). Vašou úlohou  bude prejsť v kartónových topánkach k loptičkám, pomocou ktorých budú triafať do vedierok. Každý bude mať 3 pokusy. Kto získa vyšší počet bodov, vyhráva. Obmenou môžu byť samotné preteky vo veľkých kartónových topánkach po označenej trase tam a späť, prípadne len jedna trasa. Veľa zábavy!

Cieľ: Môj kamarát – Bezprostredne sa zapájať do rozhovoru po vypočutí detskej piesne – Kamaráti, aktívne komunikovať s rodičom či súrodencom.

Potrebovať budete : pieseň Kamaráti – M. Jaroš (CD alebo www.youtube.com), papier, farbičky

Milí rodičia, keďže je sviatok všetkých detí, mali by to osláviť spoločne. No vzhľadom na situáciu sa to nedá, tak si pripomeňte prečo je kamarátstvo dôležité a spomeňte si aj na kamarátov zo škôlky.  Pustite deťom pieseň Mira Jaroša – Kamaráti. Spoločne si ju vypočujte aj viackrát. Porozprávajte sa o obsahu piesne – odlišnosti medzi ľuďmi, ktoré nás robia jedinečnými (farba pleti, národnosť, náboženstvo, zdravotné znevýhodnenie…). Svet je tak farebnejší a zaujímavejší, len treba byť tolerantný ku každému, aj keď máme iný názor. Dobrí kamaráti sú pre nás dôležití – vypočujú nás, pomáhajú nám, ak to potrebujeme, aj vtedy ak to nepotrebujeme. Pripomeňte si kamarátov zo škôlky a vyzvite dieťa k tomu, aby vám o najlepšom kamarátovi zo škôlky porozprávalo. Dbajte na to, aby rozprávalo celými vetami, pomaly a zrozumiteľne s dôrazom na správnu výslovnosť.  Na záver si nakreslite samotného kamaráta alebo ľubovoľný obrázok ako darček, ktorý mu pri najbližšom stretnutí odovzdáte. Bude vedieť, že ste naňho mysleli, aj počas tohto odlúčenia. Napokon sa rozveseľte spoločným veselým  tancom na počúvanú pieseň Kamaráti. A môžete si ju aj pospevovať.

Cieľ: Veselé tváre – Prejaviť radosť z výtvarného diela na vlastnom tele.

Potrebujeme: farby na tvár, štetec, námety na maľovanie

Ako na to? Deň detí môžete spolu s rodičmi osláviť aj doma a zabaviť sa maľovaním na tvár. Poproste mamku alebo ocka, aby sa pokúsili podľa vzoru (z internetu) namaľovať vašu tvár pestrými farbami a zmeniť vás na lienku, motýľa, spidermana. Fantázii sa medze nekladú. K dispozícii sú aj menej náročné motívy ako fúzy, srdiečka, vlnky…

Cieľ: Skákanie škôlky –  Skákať na jednej nohe v pohybovej hre.

Potrebujeme: farebné kriedy, kamienok

Ako na to? Aj vaši rodičia sa môžu vrátiť do detských čias a zaskákať si s vami ,, škôlku “ napr. pred panelákom. Poproste dospelého, aby vám nakreslil kriedou na chodník políčka s číslicami podľa obrázka a potom si spoločne zopakujte pravidlá tejto skákavej super hry!

Pravidlá: Hra pre 2 a viac hráčov

Hráč hodí kamienok do políčka číslo 1. Škôlku začína skákať od políčka číslo 2. Preskáče celú škôlku, na konci škôlky sa skokom otočí a skáče naspäť. Pred políčkom číslo 1 zastane, zoberiem kamienok a skáče až do konca. Hráč hodí kamienok do políčka číslo 2. Skočí na políčko číslo 1, preskočí políčko s kamienkom a skáče ďalej. Cestou naspäť zoberie kamienok a doskáče škôlku. Škôlka sa skáče až po políčko číslo 9.

 Hra je prerušená a na ťahu je druhý hráč ak: – sa hráč netrafí pri hádzaní

– hráč skočí na čiaru a nie priamo do herného políčka

Cieľ: Tanečníci – Vnímať rytmus piesne a prejaviť sa prostredníctvom tanca

Potrebujeme: skladbu Super deti  https://www.youtube.com/watch?v=tMEXBTbZ3K0

chuť tancovať

Ako na to? Oslava môže pokračovať aj tancom na známu detskú pesničku Super deti, na ktorú si spolu s mamkou, ockom alebo aj súrodencami môžete vymyslieť vašu vlastnú choreografiu. Inšpirujte sa jednoduchými krokmi z videoklipu alebo si zatancujte podľa vlastnej fantázie.

Cieľ – „Farebné akvárium“–  precvičovať jemnú motoriku prstov a rúk, pomocou manipulácie s vrchnáčikmi.

 Pomôcky: Farebné vrchnáčiky z PET fliaš a širšia nádoba alebo vedierko, voda a neskôr môžeme pridať aj kuchynské klieštiky.

Motivácia: Šikovní rybári chcú uloviť čo najviac rýb vo vode. Nejako sa im nedarí. Pomôžeme im?

Postup: Deti sedia v kruhu alebo sedia pri stole. V nádobe s vodou sa nachádzajú farebné vrchnáčiky. Ich úlohou je chytiť aspoň jednu rybku. Snažia sa chytať rybky podľa pokynov najprv dvoma prstami, potom troma, štyrmi a nakoniec všetkými prstami. Ak si to chceme sťažiť, chytáme rybky so zažmúrenými očami tak, aby sme ulovili čo najviac rýb, ktoré si deti spočítavajú.

Obmena: Postupne môžeme dať dieťaťu do rúk aj kuchynské klieštiky a dieťa sa snaží vrchnáčiky vyloviť z vody pomocou nich.

Hrou stimulujeme u detí koncentráciu, a precvičovanie jemnej motoriky prstov a rúk. Deti si nacvičujú plynulý úchop. Deti cvičia úchop postupne, až kým ho neurobia plynulo.

Cieľ:  „Hádaj, čo sa zmenilo“ –  určovať polohu hračiek a predmetov.

Pomôcky: ľubovoľné hračky, predmety ktoré nájdeme doma cca. 4 až 8 podľa veku a šikovnosti dieťaťa, vrecúško do ktorého predmety schováme.

Postup hry: Najprv spolu s dieťaťom hľadáme doma vhodné hračky, predmety na hru. Môže ísť o autíčko, ceruzku, kocka z lega, malé zvieratko, malá loptička…….

Dané predmety vložíme do vrecúška a začíname hrať hru. Dieťa vyberie z vrecúška pár hračiek a poukladá ich na stôl. Spolu s rodičom si ich pomenujú  napr. autíčko,  lopta, ceruzka, koník a kocka. Rodič vyzve dieťa aby sa na chvíľu otočilo a nepozeralo na hračky, rodič zatiaľ jednu hračku schová – napr. kocku. Vyzve dieťa aby sa pozorne popozeralo na hračky a zistilo ktorú hračku rodič zobral – čo chýba. Dieťa má povedať, že chýba kocka.

U starších detí môžeme  do radu poukladať viac hračiek, alebo pravidla hry trošku pozmeniť a sťažiť hru tým, že hračky nebudeme schovávať ale len pozmeníme ich poradie.

 Obr. 1.  Autíčko, kocka, loptička, ceruzka a koník.

Obr. 2.  Kocka, lopta, ceruzka, autíčko a koník, autíčko sa presunulo z prvej pozície na 4 pozíciu.

Cieľ „Strihám, lepím, vymýšľam“- Skladať z rôznych tvarov novotvar

 Pomôcky: farebné výkresy s predkreslenými tvarmi, nožnice, lepidlo.

Postup hry: Dieťa vystrihuje čo najpresnejšie predkreslené jednoduché geometrické tvary z farebného papiera ( štvorec, obdĺžnik, kruh, trojuholník, rovnú, šikmú i kruhovú líniu). Potom vymýšľa a skladá z týchto tvarov rôzne obrazce, figúrky, ktoré si potom nalepí a dotvorí ich kreslením. Zároveň dieťa vymyslí o týchto tvaroch aj jednoduchý dej, ktorý slovne komentuje.

Cieľ:  „Slimák, ktorý sa hýbe ale nepohne“- zhotoviť daný predmet podľa návrhu, predlohy.

Pomôcky: tvrdý papier rozmer – podľa toho akého slimáka chceme vyrobiť, farebné papiere, lepidlo, nožnice, farbičky alebo iný materiál na kreslenie.

Postup: Z tvrdého výkresu si vystrihneme kruh, ktorý preložíme na polovicu a máme hotové telo slimáka. Z farebného papiera si vystrihneme ďalší asi o polovicu menší kruh a máme hotovú ulitu(domček) slimáka. Ďalej si vystrihneme dve rovnaké úzke  a dlhé obdĺžniky na tykadlá pre slimáka.  Nalepíme ich podľa návrhu. Nakoniec na tykadlá nalepíme malé kruhy, ktoré znamenajú oči slimáka. Dokreslíme ústa, ulitu, oči a  je hotovo. Počas práce si môžeme zaspievať známu pesničku: Slimák, slimák, vystrč rožky, dám ti maslo na parôžky. Keď nevyjdeš von,  podpálim ti dom, a ty zhoríš v ňom.

Téma týždňa: NAJKRAJŠÍ KÚT – SLOVENSKO ( 25.05.2020 – 29.05.2020)

Tana a Teo

Cieľ: „Moje hlavné mesto“- Oboznámiť sa s dominantami hlavného mesta Bratislavy- Bratislavský hrad a rieka Dunaj, pomocou vnímania prezentácie.

Milí rodičia, u detí v predškolskom veku prevláda konkrétne myslenie, teda je závislé na videnej podobe vecí. Preto je možné priblížiť túto krásnu tému aj prostredníctvom našej prezentácie.

Cieľ: „Bratislavský hrad“– Zhotoviť Bratislavský hrad podľa návrhu a s pomocou rodiča.

Deti sú šťastné,  ak môžu tvoriť. Sami sa o tom môžete presvedčiť, pripravte im len potrebný materiál a stavanie hradu sa môže začať. Veľmi sa potešíme, ak nám svoje spoločné výtvory pošlete. Fantázii sa medze nekladú.

Potrebujete : rolky z toaletného papiera, väčšie rolky z papierových kuchynských utierok, kartón, alebo iný tvrdý papier, ceruzku, nožnice, výkres, fixky, pastelky

14 Easy Crafts Made With Recycled Materials -

Cieľ: „Moje Slovensko“– Dokázať správne, zreteľne a plynule vyslovovať všetky hlásky a hláskové skupiny.

Prečítajte svojim deťom báseň, porozprávajte sa o nej, dávajte deťom otázky, aby ste zistili, čo si zapamätali. Napokon sa pokúste časť básne naučiť. Uvidíte, kto si skôr báseň zapamätá.

Moje Slovensko

Slovensko je moja vlasť,

iba tu chcem šťastne rásť.

Je tu moja rodina:

ocko, mamka, sestry, ja.

Mám tu dedka, babičku,

dvoch psíkov i mačičku.

Naše kvietky v záhrade

a dvor plný detí,

kúpanie sa v potôčku,

keď slniečko svieti.

To všetko mám veľmi rád,

každý je môj kamarát.

Preto, ak raz vyrastiem,

svojej vlasti slúžiť chcem.

Cieľ: „Drevenica našich predkov“– Sedieť vzpriamene, dbať na primeranú vzdialenosť očí od podložky, pri kreslení vzorov na drevenici.

So svojimi deťmi sa môžete porozprávať o tom, že kedysi dávno nebývali ľudia v panelákoch, alebo v domoch ako ich máme my teraz. Vysvetlite im, že naši predkovia bývali aj v chalúpkach, ktoré boli postavené z dreva a vyzdobili si ich vlastnoručne takýmito vzormi, ktoré si môžu vyskúšať aj sami.

Cieľ: „Domov“– Ukázať a pomenúvať s pomocou ilustrácií mená osôb, zvierat a vecí na základe maľovaného čítania.

Deti obľubujú maľované čítanie, pretože pomocou obrázkov si dokážu prečítať krátky príbeh. Mamka, ocko,  spoločne to zvládnete a po prečítaní môžete dávať deťom otázky, kde zistíte, či textu porozumeli. A ak náhodou nie, určite im všetko vysvetlíte.

Maľované čítanie k témam

Cieľ: „Ľudové kroje“- Poznať niektoré tradičné regionálne zvyky a tradičné ľudové kroje.

 Milý rodičia, porozprávajte svojím deťom, aké ľudové zvyky si pamätáte Vy z Vášho detstva, alebo o akých zvykoch Vám rozprávali Vaši rodičia, aké oblečenie kedysi nosili a aké práce vykonávali. Priblížte svojim deťom našu ľudovú kultúru a dozvedia sa niečo nové o Vás a o starých rodičoch.  Môžete si pomôcť rôznymi obrázkami, knihami alebo aj fotografiami z Vášho detstva alebo detstva Vašich rodičov. Ak už deti budú vedieť, čo sú to ľudové tradície a ľudové kroje, môžete im z prílohy vytlačiť maľovanky, ktorým sa určite potešia.

Cieľ: „Poskladaj si Slovensko“- Postaviť s pomocou rodičov symboly Slovenska zo stavebnice Lego, podľa návrhu (obrázka).

Veríme, že každé dieťa má doma obľúbenú stavebnicu Lego.  Tak nech si ju vaše deti  pripravia, vyberú kocky lega svojej  obľúbenej farby a taktiež kocky vo farbách – biela, modrá, červená. Určite svojim deťom radi   pomôžete a spoločne si z kociek Lega podľa návodu vytvoríte veselé legové Slovensko. V prílohe pre inšpiráciu máte obrázok,  ako by to mohlo vyzerať. Veríme, že vaša fantázia a radosť z hry so stavebnicou Lego  vyzdobia  izbičku  vašich detí Slovenskými symbolmi.

Obrázok, na ktorom je dieťa, hračka, vnútri, šarkan

Automaticky generovaný popis

Cieľ: „Slovenské hrady a zámky“- Vytvoriť dvojice rovnakých hradov.

Mamka, ocko, ak máte možnosť vytlačiť deťom tieto krásne hrady a zámky, potom nech si ich sami vystrihnú a nech sa pokúsia vytvoriť dvojice rovnakých hradov. Môžete si s deťmi zahrať aj pexeso.

  

Cieľ: „Veselá rozcvička“- Zvládnuť jednoduchý rytmický pohyb pri rannej rozcvičke na hudobný sprievod piesne „Zacvičme si raz, dva, tri…“.

Vyzvite svoje deti, aby vám porozprávali,  ako zdravo začína každý  deň v MŠ veselou rozcvičkou, aké je cvičenie pre naše zdravie dôležité a pridajte sa k svojim deťom počas cvičenia. Deťom urobíte radosť a navyše urobíte niečo fajn pre seba.  V škôlke najradšej cvičíme na rôzne veselé piesne, tak ak máte v rodine nejaké obľúbené  piesne, kľudne si ich pustite a ak nie, tak jednu u detí veľmi obľúbenú máte v prílohe.

Cieľ: „Na hrade Ľubovňa….“ – Vypočuť si pieseň o našom hrade a pokúsiť sa k piesni vytvoriť jednoduchý inštrumentálny sprievod na netradičných  nástrojoch (varešky, hrnce….) 

Určite už každý z Vás bol na našom krásnom Ľubovnianskom hrade, ale nie každý počul o našom hrade aj pieseň, ktorú máte pridanú v prílohe. Detičky poproste rodičov, aby Vám pieseň pustili, spoločne si ju vypočujte a následne ich  poproste, aby Vám požičali rôzne kuchynské náradie, na ktorom by sa dalo hrať (napr. hrniec a drevenú varešku, pohár a lyžicu…).  Veríme, že spoločne vo vašej domácnosti nájdete rôzne zaujímavé hudobné nástroje a spoločne s Vašimi rodičmi a súrodencami si vytvoríte váš vlastný rodinný hradný orchester.

Cieľ: „Vymenuj“ –Vymenovať čísla v obore od 1 do 6 tak, ako idú za sebou.

Zahrajte si s Vašimi deťmi spoločenskú hru „Vymenuj“, ktorú si môžu na začiatku najprv farebne vykresliť. Hra je výborná na zopakovanie čísel a ich počítanie od 1 do 6, staršie deti by to už mali zvládnuť samé a tým mladším s počítaním pomôžte. Pomocou tejto hry si deti veľa zopakujú aj o našom krásnom Slovensku a naučia sa nové veci, ako sú rôzne tradičné slovenské mená, mestá, povolania, názvy kvetov, ovocia a zeleniny, zopakujú si dni v týždni, mesiace v roku a ročné obdobia. Prajeme príjemnú spoločnú zábavu.

Cieľ : Cestujeme Slovenskom –

Deti určite poznajú pieseň: Ide, ide vláčik…….a jej melódiu. Deťom vysvetlíme, že pomocou piesne navštívite niektoré miesta na Slovensku.

Priebeh:

Napr:

Ide, ide vláčik, ide ide vlak, a vy milé deti poďte nasadať. Pôjdeme my do Tatier, sane, lyže rýchlo ber. Ide, ide vláčik, ide ide vlak/zapískam, stanica Tatry, vystupovať a pohybom znázorňujeme športy, nastupovať, vlak odchádza…

Ide, ide vláčik, ide ide vlak, a vy milé deti poďte nasadať. Pôjdeme my do Bojníc, zoologickú navštíviť. Ide, ide vláčik, ide ide vlak.

Ide, ide vláčik, ide ide vlak, a vy milé deti poďte nasadať. Pôjdeme my na Oravu, zaplávať si na priehradu. Ide, ide vláčik, ide ide vlak./ pohybom znázorňujeme plávanie/

Ide, ide vláčik, ide ide vlak, a vy milé deti poďte nasadať. Pôjdeme my do Trenčína, kde sa veľký hrad vypína. Ide, ide vláčik, ide ide vlak /znázorňujeme vystupovanie, štveranie do výšky, na špičkách…/

Ide, ide vláčik, ide ide vlak, a vy milé deti poďte nasadať. Pôjdeme my do Žiliny, navštívime štadióny. Ide, ide vláčik, ide ide vlak./ povzbudzujeme, do toho, do toho, góóól/

Na záver:

Ide, ide vláčik, ide ide vlak, a vy milé deti poďte nasadať. Pôjdeme do Bratislavy, prezidentku chcem pozdraviť. Ide, ide vláčik, ide ide vlak/ deti sa uklonia a pozdravia

Nasleduje relaxácia – ľah a chvíľka oddychu

Cieľ : Tanečníci z Tatrančeka –  kresliť grafomotorické prvky spájaním jednotlivých bodov, pri zdobeni kroja.

Potrebovať budete : vytlačenú predlohu, pastelky

Nezabudnite na správne sedenie, správne držanie pasteliek a hlavne dobre sa baviť…….

Cieľ: Slimák – spočítať jednotlivé písmena na makete slimáka a počet zaznamenať  bodkami v druhej makete.

Potrebujete : vytlačené makety slimáka s písmenkami, aj bez písmen, pastelky, dobrú náladu a chuť počítať…..

Najprv si môžete jednotlivé písmena farebne zakresliť – napríklad všetky A – červenou, B – modrou, a takto každé  písmenko inej farby. Potom si spočítajte, koľko je tam jednotlivých písmen a pomocou bodiek zaznamenajte ich počet. Veselé počítanie…..

Cieľ : Puzlle – Ukladať jednotlivé rozstrihané obrázky krajov Slovenska do pojmovej mapy Slovenska.   

Potrebujete vytlačiť, alebo  šikovní rodičia aj nakresliť  Slovensko – farebné kraje a tiež čistú mapu Slovenska v takej istej veľkosti, nožnice, lepidlo

Jednotlivé kraje Slovenska si deti vystrihnú, na čistej mape nájdu to správne miesto, kam jednotlivé kraje patria a nalepia ich tam. Hravou formou sa tak oboznámia s usporiadaním Slovenska na kraje, nezabudnite ich spočítať, aby sa tak stretli s informáciou, že je ich 8.

Cieľ: Slovenská vlajka – Vymaľovať a popísať slovenskú vlajku. 

 Na vypracovanie tejto aktivity potrebujete vytlačenú maľovanku so slovenskou vlajkou, alebo ju nakreslite ceruzou, výkres, lepidlo, pravítko,  nožnice a výkres na podlepenie obrázku.

Dieťa vymaľuje vlajku podľa legendy. Ďalej môžete viesť rozhovor o tom, ako naša vlajka vyzerá, kde ju už videli, aké má farby, spomeňte, že každá krajina má svoju vlajku, vyhľadajte v knihách, encyklopédiách, časopisoch……Pokračovať môžete výrobou puzzle. Narysovať čiary, vystihnúť časti a ostáva už len skladanie puzzle. Pri tejto aktivite si dieťa precvičí jemnú motoriku, pozornosť, pamäť, slovnú zásobu a ešte sa dozvie niečo nové o Slovensku a jeho symboloch – štátna vlajka, štátny znak.

Cieľ: Bratislavský hrad – zamerať sa na správne držanie pastelky pri vyfarbovaní hradu.

Budeme potrebovať – maľovanku hradu, pastelky, CD – detské pesničky, povesti

Tak ako vždy pri kreslení, najprv dieťa poriadne usadíme, dbáme, aby správne držalo ceruzku pri kreslení, netlačilo ňou na papier, neskláňalo príliš nízko hlavu nad maľovanku……..veď to už poznáte……nech sa pri tom zabáva, pospevuje si, alebo počúva detské piesne, môže aj slovenskú hymnu, či povesť o Bratislavskom hrade

Cieľ : Hrady a Zámky – Zhotoviť hrad s použitím odpadového materiálu, kreatívne ho dotvoriť.

Potrebujete – tvrdý kartón, či papier, papierové rolky, lepidlo, nožnice, farby, pastelky

Kým si deti začnú vytvárať hrad, je dobré , aby ho videli na obrázku, fotke, v knihe. Dajte im priestor na prezeranie obrázkov, rozprávajte sa, kedy sa hrady stavali, komu slúžili, ak ste si už prečítali povesť pri predchádzajúcej aktivite, tak si ju pripomeňte, ak nie, tak je čas prečítať ju teraz. Následne pripravte spolu s dieťaťom všetko, čo budete potrebovať a nechajte staršie deti pracovať samostatne, iba so slovným sprievodom, menším deťom určite radi pomôžete. Alebo jednoducho pracujte spoločne. O to väčšiu radosť budú mať vaše deti…….

Téma týždňa: Vodníkove kráľovstvo (18.05.2020 – 22.05.2020)

Tana a Teo sa spoločne vybrali k vodníkovi do jeho kráľovstva.

Cieľ: Krásy našej vlasti – Poznať a rozoznávať rozmanitosť prírodných krás – kopce, hory, vodné toky a vyhľadávať ich v encyklopédiách.

Pri tejto aktivite si s deťmi môžete prezrieť encyklopédie o Slovensku, knihy o Starej Ľubovni a porozprávať sa o prírodných krásach našej vlasti  napr. Vysoké Tatry, Dunaj, Pieniny, rieka Poprad, Ľubovnianska vrchovina, Jarabinský prielom. Pri opise používajte pojmy les, vrch, pole, lúka, potok, rieka, jazero, rybník. Zamerajte  pozornosť detí na pojem rybník. Porozprávajte sa o tom, čo žije v rybníku – rybky, žabky a možno aj vodníci. Týmto rozhovorom sa dostávate do rozprávkového Vodného kráľovstva, kde si vaše deti budú musieť splniť úlohy, aby zachránili spolu s vodníkom Vodné kráľovstvo. Na spestrenie si môžu deti vymaľovať maľovanku vodníka. A môžu si aj spočítať, koľko je na obrázku rybičiek, džbánov, lastúr a do okienok urobiť toľko bodiek. Nezabudnite im vysvetliť, čo je lastúra, je to pre nich nové, neznáme slovo.

Pomôcky: encyklopédie, obrázkový materiál, pastelky a vytlačená maľovanka Vodníka.

Cieľ: Žabka v rybníku – Zhotoviť čelenku podľa predlohy a kreatívne  ju dotvoriť

S deťmi ste sa dostali do Vodníkovho kráľovstva, kde vodník pri vŕbe číta báseň o „Žabiatku“. Aby deti počuli básničku, musia sa zmeniť na žabky – vyrobia si spolu s vašou pomocou čelenku.  Pri tejto aktivite si deti precvičia jemnú motoriku.

 Pomôcky: Vytlačená /predkreslená/príloha čelenka – žabka, farby, štetce,  nožnice, pastelky, lepidlo

Cieľ: Žabiatko – Vyslovovať správne a zreteľne všetky hlásky v básni.

Vo vodnom kráľovstve žijú rôzne živočíchy, aj malé Žabiatko. Najprv si o ňom prečítajte  básničku, porozprávajte sa o žabkách, spôsobe ich života aj o ich ochrane.  Zahrajte si  hru – „Vodník číta“ – dieťa musí zreteľne a čisto zopakovať časti Vami predneseného verša.

Básnička pre mladšie deti :

Sova volá žabičky, ponúka im šištičky.

 Žabičky však nechcú, neraňajkujú, nesmú.

A báseň pre predškolákov :

Ľudmila Podjavorinská

Žabiatko

Keď pršalo, mrholilo,

žabiatko sa narodilo,

žabiatko ver´ silné ani buk,

otvorilo sivé očká,

skríklo: „Mama, kŕk!“

A mamička, žabka milá,

veľmi sa mu potešila.

Zavolala zakrátko:

„Poďte, žabky, babky, tetky,

poďteže k nám na posiedky,

máme malé žabiatko!“

Hneď sa zbehli žabky-babky,

znášajú mu nové hábky,

košieľočky, čepčeky a periny,

i kolísku z trstiny.

Dokola si posadali,

žabiatku sa radovali:

V celej šírej močarine

nie je také krásne, milé

žiadne iné!

Vítajú ho škrekom-brekom:

„Akože ho, neúrekom,

akože ho nazveme,

čo s ním robiť budeme?“

Dohodli sa kvikom – kvakom – kvak,

že ho nazvú Žaburiakom, tak!

Okúpu ho v močarine – kvak!

Povijú ho ako iné – tak!

Papuľku má ani vráta – kvak,

bude spevák ako tata – tak.

Nôžky ako sane malé – kvak,

bude majstrom vo futbale – tak.

Mamička len hlavou kýva,

s láskou v očká sa mu díva:

„V celej šírej močarine

nie je také krásne, milé

žiadne iné!“

Staré žaby prisvedčujú – kvak,

že je veru, že je veru – tak.

Kolíše ho na podbeli,

objíma ho od radosti

pred očami žabích hostí

až ho bolí bok.

„Ja ťa spapám od ľúbosti!“

Preľaklo sa žaburiatko – skok!

Nikdy viac ho nevideli.

Cieľ: Na žabky – Uplatniť skok znožmo z miesta

 K rybníku sa blíži bocian. Úlohou dieťaťa je  napodobniť skok žabky – skok z miesta oboma nohami. Ak má dieťa súrodenca, jedno imituje  žabku a druhé bociana. Túto aktivitu môžete využiť v interiéri aj v exteriéri, počas vychádzky v prírode. Ak súrodenca k hre nemá, zahrajte sa s ním vy.

Cieľ: Ako skáče žaba – Sedieť vzpriamene pri kreslení skokov žabky

Pomôcky : vytlačený pracovný list, ceruzka

V tejto aktivite si dieťa precvičí grafomotoriku – jeho žabka bude skákať v  pracovnom liste. Nezabudnite na správne sedenie, správne držanie ceruzky, sklon papiera, či tlak ceruzky na papier.

Cieľ: Pláva kačka – Správne tvoriť tón piesne a vyjadriť obsah piesne primeraným pohybom (podľa textu)

Pomôcky: CD Spievankovo alebo https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=Vu5fPOGGC3c

V predošlej aktivite si deti precvičili prsty – žabka skákala okolo rybníka. Na záchranu Vodného kráľovstva čaká  dieťa ďalšia zaujímavá úloha – zaspievať pieseň Pláva kačka po jazere.  Keďže určite chce rozveseliť aj smutného vodníka, tak mu môže aj zatancovať.

Pláva kačka po jazere,

vo vode si šaty perie,

rybky sem a rybky tam

ja vás všetky pochytám

Prišiel káčer, ťapi, ťapi

do zobáčka rybku lapí,

ukláňa sa krásavec,

vyzval kačku na tanec.

Cieľ: Rybky – Vystrihnúť rybky podľa obrysu

Z rybníka zmizli rybky, úlohou dieťaťa je pomôcť Vodníkovi zaplniť rybník rybkami. Vodník sa poteší aspoň 10 rybkám. Vyrobte si ich čo najviac.

Pomôcky:  Predloha rybka,  farebný papier/ alternatíva biely kancelársky papier a dieťa si rybky vyfarbí /  pastelky, nožnice, lepidlo, predloha – rybky

Rybku si môžete nájsť aj vykreslením maľovanky podľa legendy……ak zvolíte správnu farbu a zakreslíte ňou všetky políčka……nech sa pri tom dobre zabávate……

Cieľ: Rybky v rybníku – Pridať a odobrať z rybníka rybky s daným počtom (podľa pokynov dospelého.)

Vodníkovi treba pomôcť  s delením  rybiek do 2 rybníkov – skupín. Rybky, ktoré ste si spoločne vytvorili, dáte do rybníka /misky/ a do druhého rybníka /misky/ – dieťa odoberie vami určený počet rybiek. Dieťa tvorí skupiny – rybníky s rôznymi počtami rybiek. Nezabudnite vyžadovať od dieťaťa, aby určovalo počet – koľko rybiek odobralo, koľko ostalo v rybníku, porovnávať, v ktorom rybníku je viac, či menej, alebo rovnako rybičiek. Určite sa zabavíte aj vy. A ešte nezabúdajte, že všetko je hra…..bavte sa…..

Pomôcky: rybky z predchádzajúcej aktivity a 2 misky / pre menšie deti stačí jedna miska, kde dieťa odoberá a pridáva rybky a určuje ich počet /

Cieľ: Loďka – Predvídať pokračovanie a záver príbehu

Vodník -/ v našom prípade to môže byť ocko/ za odmenu pri počítaní rybiek v rybníku, prečíta krátku rozprávku – o Loďke. Rozprávku nedočítajte do konca, nechajte dieťa povedať, ako podľa neho skončil príbeh a aké ponaučenie by povedalo svojim kamarátom. A môžete mu pomôcť otázkami…..

Pomôcky: Príbeh, obrázok

LOĎKA

Vybrali sa raz na prechádzku žabiatko, kuriatko, mýšatko,

mravček a chrobáčik. Prišli k potoku.

„Poďme sa okúpať,“ povedalo žabiatko a skočilo do vody.

„My nevieme plávať,“ povedali kuriatko, mýšatko, mravček a

chrobáčik.

„Kva-cha-cha! Kva-cha-cha!“ zasmialo sa žabiatko. „Na nič nie

ste súci!“ A smialo sa, len-len že nepuklo od smiechu.

Kuriatko, mýšatko, mravček a chrobáčik sa urazili. A začali

rozmýšľať. Rozmýšľali, rozmýšľali, až veru vymysleli.

Kuriatko odišlo a prinieslo list. Mýšatko dovlieklo orechovú

škrupinu. Mravček pritiahol slamku. A chrobáčik motúz.

Pustili sa do práce: slamku zastokli do škrupiny, motúzikom

priviazali na ňu list a bola loďka. Loďku pustili na vodu. Posadili

sa do nej a plávali! Žabiatko vykuklo z vody, chcelo sa ešte posmievať, ale loďka

bola ďaleko. Už by ju nedohonilo!

Cieľ: Papierová loďka  – Poskladať z papiera loďku, kreatívne ju dotvoriť, vyfarbiť

Loďka so zvieratkami odplávala, potrebujú pomoc lebo sa dostali ďaleko od brehu. Úlohou dieťaťa je pomôcť Vodníkovi  vyrobiť loď, keďže Vodník  ju nevie postaviť. Ďalšia  úloha pre šikovné dieťa. Loďku si dieťa môže vyzdobiť podľa vlastnej fantázie

Pomôcky:  Predloha – papierová loďka, papier, prípadne staré noviny, lepidlo, pastelky

Cieľ: Kamaráti z loďky – Využiť odpadový materiál pri výrobe zvieratiek a živočíchov.

Vodník získal nových kamarátov – žabku, kuriatko, lienku a myšku, a aby na nich nezabudol, pripravíme si ich papierové podoby z roliek toaletného papiera, tak hravo recyklujeme papier. Výber zvieratka nechajte na dieťati.

Pomôcky. Rolky z toaletného papiera, farebný papier, nožnice, lepidlo, fixky.

Základom k výrobe zvieratiek je obdĺžnik papiera  v šírke rolky a v takej dĺžke, aby pokryl celú rolku.

Cieľ: Vodník velí  – Umiestniť predmet  na určené miesto, na základe pokynov: hore, dole, pod, nad, za, na, medzi

Pomôcky: Zvieracie postavičky z predošlej aktivity, stôl, skriňa a iný nábytok v izbe.

Podľa pokynov „Vodníka“ umiestni vyrobenú postavičku zvieratka z príbehu v miestnosti, na  stole. Vždy podľa vašich pokynov – napríklad, schovaj myšku pod stôl, za skriňu, na poličku, medzi knihy, pred telku a podobne…… Alternatíva – postavičky môže dieťa využiť aj na zahranie divadielka podľa príbehu.

Cieľ: Žabka hľadá potravu – Nájsť a zakresliť cestičku, ktorou sa žabka dostane ku muške

Pomôcky: pracovný list, ceruzka

Postup: Porozprávajte dieťaťu o žabkách, o spôsobe ich života, kde bývajú a čím sa živia. Potom dieťaťu vytlačte pracovný list a povedzte mu, aby nakreslilo ceruzkou cestičku, ktorou sa žabka dostane ku svojej potrave – muške. Dbajte na to, aby  si dieťa  naznačilo cestičku najprv prstom a až potom zakreslilo ceruzkou. Aby to bolo zaujímavé, staršie deti môžu zakresliť všetky cestičky, každú inou farbou a určiť, ktorá cestička a akej farby je najdlhšia.

Cieľ: Zahrajme sa na pátračov – Nájsť 10 rozdielov na daných obrázkoch

Pomôcky: obrázky, farebná pastelka

Postup: Vytlačte dieťaťu obidva obrázky. Rozprávajte sa s ním, čo na nich vidí, opýtajte sa, koľko stromov je na danom obrázku, koľko žabiek a kvetov. Potom mu povedzte, aby si pozorne prezrelo obrázky a aby našlo 10 rozdielov medzi jednotlivými obrázkami. Chyby nech vyznačí bodkou na chybnom mieste, vždy iba na jednom obrázku. Príjemnú zábavu.

Veríme, že sa budete spolu so svojimi deťmi dobre baviť a pri tom sa vaše deti veľa nového a zaujímavého naučia…….

Téma týždňa: My sme malí remeselníci (11.05.2020 – 15.05.2020)

Tana a Teo predstavujú remeselníkov

Cieľ: „ Remeslá“- vytvoriť  dvojicu obrázkov remesiel a ich výtvorov na základe danej logickej súvislosti.

Potrebovať budeme: nožnice, lepidlo, farbičky

Vytlačte si pracovný list. Nechajte, aby Vaše dieťa spodnú časť s  výtvormi remeselníkov  odstrihlo a jednotlivé obrázky vystrihlo. Potom podľa logickej súvislosti nalepte do prázdnych rámčekov jednotlivé obrázky. Dieťa si po dokončení môže zvýrazniť farbičkou cestičky a obrázky si pekne vyfarbiť. Po dokončení listu sa porozprávajte o konkrétnych  remeslách a ich výrobkoch.

Cieľ: „Koberček“ – vytvoriť koberček, odtláčaním pečiatok a dotváraním kresbou

Potrebovať budeme: väčší kus plátna, temperové farby, podložku na stôl, viečko od zaváraniny.

Na výrobu pečiatky potrebujete : zemiak, nožík a vykrajovačku. Tie sa nájdu väčšinou v každej domácnosti. Pečiatku si vyrobíte  tak, že prekrojíte  zemiak na polovicu, zaboríte doň vykrajovačku, obrežete nožíkom okolo nej  a po odstránení odrezku a vykrajovačky je pečiatka hotová. Potom namaľujete pečiatku farbou a veselo odtláčate na plátno. A koberček bude hotový

Cieľ: „ Sovička“– zhotoviť z modelovacej hmoty –  studeného porcelánu sovičku, podľa inštrukcií  rodiča

Potrebovať budete: modelovaciu hmotu, podložky

Na vytvorenie studeného porcelánu potrebujeme: ¼ šálky jedlej sódy, ¼ šálky kukuričného škrobu (Zlatý klas, Solamyl), ¼ šálky studenej vody

Postup:  všetky ingrediencie za studena zmiešame v panvici s teflónovou vrstvou.Za stáleho miešania zahrievame na miernejšom plameni. Po dosiahnutí určitej teploty sóda začne reagovať syčaním a budú sa tvoriť hrudky. V miešaní však musíme pokračovať ešte pár minút, pričom znížime plameň, kým sa zmes neoddeľuje od stien tak, že panvica je takmer úplne čistá. Hmota je horúca a tak sa jej nedotýkame rukami, ale pomocou kuchynského riadu ju preložíme na kuchynskú utierku, kde ju necháme vychladnúť do teploty, ktorú naše ruky znesú a ručne ju vymiesime, ako keby sme miesili obyčajné cesto. Akonáhle máme vymiesené, môžeme so studeným porcelánom tvoriť. Ak potrebujeme čas, hmotu vložíme do potravinového sáčku a uložíme na suché miesto(nie do chladničky). Pri izbovej teplote nám vydrží niekoľko dní.

Pripravte si podložku, na ktorej budete modelovať. Dieťa si vezme modelovaciu hmotu a miesením a gúľaním modelovacej hmoty medzi dlaňami oboch rúk vytvaruje gulôčku, ktorú pomocou valčeka rozvaľká na placku. Pomocou špáradla nakreslí na  telo oblúčiky-perie. Z ľavej,  pravej a vrchnej časti strany preložte okraje, viď obrázok. Špáradlom dokreslíte zobák a oči a sovička je hotová. Môžete nechať Vaše dieťa, aby si ju dozdobilo vodovými farbami a potom váš výtvor nechajte uschnúť a stvrdnúť.

Cieľ: „ Čarovný hrnček“ – uvedomiť si, že čítaný príbeh spolu s ockom, alebo mamkou o čarovnom hrnčeku môže byť humorný a zábavný.

Ukážeme Vám, ako spolu s Vaším dieťaťom prečítate príbeh, aj keď ešte Váš drobček nepozná písmenka. Vytlačte si príbeh o čarovnom hrnčeku. Najprv si s dieťaťom pomenujte všetky obrázky, ktoré sa v ňom nachádzajú. A pustite sa do čítania. Čítajte text a Vaše dieťa nechajte, nech prečíta obrázky. Aby ste sa v texte nestratili, ukazujte pri tom prstom, kde v texte sa nachádzate. Po prečítaní príbehu sa porozprávajte o tom, či ho Vaše dieťa pochopilo, čo sa mu na ňom najviac páčilo a čo by urobilo inak. Prajeme Vám príjemné čítanie.

Ciel: Zahrajme sa na hrnčiara –  kresliť po vyznačených  vertikálnych a horizontálnych líniách, pri zdobení džbána, v hre na hrnčiarov

Precvičiť správne držanie ceruzky a po vyznačených čiarach dokresliť džbán a zahrať sa na hrnčiara.  Dieťa si pomocou týchto pracovných listov precvičuje vertikálne a horizontálne línie, vlnovky a kruhy. V závere si dieťa môže džbán aj farebne vymaľovať. Rodič musí dbať na to aby dieťa pri svojej tvorbe malo správne držanie tela- správne sedelo, správne držalo ceruzku a vyvíjalo správnu intenzitu tlaku na papier pri vypracovávaní pracovného listu.

Cieľ:  Zahrajme sa na pekára – vykrajovať cesto  formičkami a následne  zdobiť výtvory z cesta, v hre na pekárov.

Na túto zábavnú aktivitu  potrebujeme minimum ingrediencií a nekonečné možnosti. Nie každý sa totiž narodí s rukami sochára, ktorému pod prstami vznikajú dokonale tvarované dielka,  ale za pokus to stojí. Stačí však prekutrať skrinky v kuchyni a nájsť tie najkrajšie vykrajovačky, pripraviť si slané cesto a už len zapojiť detskú fantáziu a kreatívnosť. A dokonalé výtvory sú na svete. Pokúste sa o vytvarovanie kvetov, či iných ozdôb z cesta……Veľa zábavy……

Na cesto budeme potrebovať:

 • 1 hrnček múky (a trochu múky na posypanie dosky, na ktorej budeme pracovať, aby sa cesto nelepilo),
 • ½ až 1 hrnček soli,
 • 1/2 hrnčeka vody (podľa potreby).

Na vykrajovanie a ozdobovanie budeme potrebovať:

 • valček na cesto,
 • vykrajovačky,
 • špajle (prípadne paličku na zapichnutie do črepníka)
 • niečo na prilepenie ozdoby na špajle- silikónová pištoľ, lepiaca páska
 • papier na pečenie,
 • farby (akékoľvek doma máte),
 • priesvitný lak (nie je nevyhnutný),
 • prípadne iné ozdoby, ktoré doma nájdete – gombíky, flitre,  lepidlo a pod.

Návod na ozdoby zo slaného cesta

 1. Najskôr zmiešame všetky ingrediencie a vytvoríme cesto. Ako pri každom pečení, aj pri takomto nejedlom platí, že ak je cesto husté, pridáme vodu a ak je riedke, dodáme múku.
 2. Následne cesto vyvaľkáme, vykrojíme vybrané tvary. 
 3. Ozdôbky poukladáme na plech, na papier na pečenie a pečieme cca. 3 hodiny pečieme pri teplote 90 °C, kým povrch nezačne hnednúť (počas pečenia ich môžete pretáčať každú pol hodinu).
 4. Po upečení necháme vychladnúť a ozdobíme podľa vlastnej fantázie. Či už sa rozhodnete pre farby alebo flitre, je vhodné ich následne zafixovať priesvitným lakom.
 5. Po dôkladnom uschnutí ozdoby prilepíme na špajli a môžeme zapichnúť napríklad do črepníka

Cieľ: Zahrajme sa na krajčíra – navlikať a prevliekať šnúrky, pri vytváraní prestierania, v hre na krajčíra

Budeme potrebovať: mäkší kartón,  nožnice, dierkovač, hrubšiu šnúrku( môže byť aj šnúrka z topánok)

Postup: z kartóna si vystrihneme obdlžník alebo podľa fantázie iný tvar a po bokoch urobíme s dierkovačom dierky. Vezmeme si šnúrku od topánok, na konci si urobíme uzlík, a navliekame šnúrku najprv zo spodu a následne do ďalšej dierky z vrchu. Zvládnete to všetci, veľkí aj malí a s pomocou rodičov to budú tie najkrajšie výtvory……nech sa vám darí……

Názorné ukážky:

Cieľ: Zahrajme sa na stavbára – precvičovať číselný rad do 6 prostredníctvom hry na stavbára.

Pomôcky: 6 stavebníc– kociek z lega alebo 6 drevených kociek, dole vytlačené pracovné listy podľa veku dieťaťa, čo zvládne.

Postup: dieťa vyzveme k tomu, aby na vytlačený pracovný list poukladalo na seba toľko kociek ako mu to určujú bodky. Skladáme vysoké veže a vedieme dieťa k tomu, aby následne dané kocky aj spočítalo. Dieťa sa pri tejto hre hravou formou učí počítať do 6. Menšie deti môžu počítať do 4 a tie najstaršie do 10.

Tu je ukážka, ako ma dieťa stavať veže a  pracovné listy na tlač

Cieľ: Remeslá – Spievať pieseň s oporou o hlas rodičov a nahrávky.

Nájdite si na internete ponúkanú pieseň, pustite ju svojim deťom a spievajte spolu s nahrávkou. Nechajte deti, nech sa k vám postupne pridajú. Pesničku zopakujte viackrát za sebou, aby si deti osvojili melódiu aj slová. Spoločne vám bude veselo a pesničku si môžete pospevovať každý deň, aj pri všetkých nasledujúcich aktivitách……nech je vám veselo……

Simsalala 4 – Remeslá     https://www.youtube.com/watch?v=WOWsgAd59aE

Cieľ: Čím chceš byť – Rešpektovať v piesni pravidlo napodobňovania úkonov daných profesií.

Deti spolu s rodičmi spievajú pieseň pomocou youtube, alebo sami a zároveň vyjadrujú – znázorňujú text piesne pohybom. Tieto aktivity sa deťom veľmi páčia, milujú pohyb, spev, takže im doprajte dostatok zábavy.

Cieľ: Chcem byť – Pozorovať a viesť rozhovor o tradičných remeslách v piesni Čim chceš byť.

Deti sa usadia s rodičmi a spolu rozprávajú o pesničke. Pri odpovedi sa môžu opierať o pripravené obrázky. Ak si vyberú remeslo z obrázka,  môžu ho ukázať rodičom. Potom o vybratom remesle rozprávajú – čím sa zaoberá, čo je výsledkom práce, čo pri práci remeselník  používa – hodinár – opravuje hodiny,  kominár – čistí komíny,  pekár – pečie rohlíky…

Dbajte, aby vaše dieťa rozprávalo spisovne správne, odpovedalo celou vetou a hlavne, tie deti, ktoré ešte nevedia správne vyslovovať všetky hlásky, aby si dali pri rozprávaní záležať aj na správnej výslovnosti.

Cieľ: Rozstrihané remeslá – Poskladať obrázok kuchára, murára,  podľa predlohy z primeraného množstva dielikov.

Tieto obrázky môžu byt rozstrihané s pomocou rodičov u malých detí a samostatne u predškolákov a deti ich následne poskladajú do pôvodného stavu.

Cieľ: Stratené povolania –  zistiť pomocou farebných šnúrok, aké náradie patrí k remeslu 

Potrebovať budeme: obrázkový materiál- kováč, roľník, pekár, doktor, hasič, policajt,  kladivo, traktor, chlieb, injekcia,  hasičské auto,  policajné auto, dlhé hrubšie farebné šnúry, pracovné listy, farbičky 

Deti najprv pomenujú všetko, čo je na obrázkoch. Už asi ani netreba pripomínať, aby správne vyslovovali všetky hlásky. Následne slovne priradia, čo k čomu patrí. A až potom spoja predmety na pracovných listoch najprv pomocou farebných šnúrok, potom krivou, alebo rovnou čiarou, čo k čomu patrí. Na záver si obrázky zakreslia.

Cieľ: Hľadaj  povolania – Nakresliť krivé cesty vedúce od povolaní k predmetom, ktoré potrebujú na výkon svojho povolania

Pomôcky: pracovný list, ceruzka

Postup: –  Dieťaťu vytlačte pracovný list na ktorom sú obrázky povolaní a predmety, ktoré potrebujú na výkon svojho povolania. Ukazujte dieťaťu jednotlivé obrázky, opýtajte sa ho, aké povolanie vykonáva osoba na obrázku a aké veci potrebuje na výkon svojho povolania. Potom povedzte dieťaťu, aby si cestu najprv predkreslilo prstom a až potom nakreslilo ceruzkou.

Cieľ: Na remeselníkov – Napodobniť pantomímou povolanie a uhádnuť jeho názov, aj pomocou písmen na začiatku a na konci slova.

Túto hru sa môže hrať celá rodina. Jeden člen rodiny ide za dvere a rozhodne sa, aké remeslo bude predvádzať. Vojde do miestnosti a povie:

Príklad: Dieťa sa rozhodne, že bude hrať kováča:

Ja som remeselník, pracujem vo dne, v noci.

Každý sa hneď presvedčí, že robím bez rečí.

Moje remeslo sa začína na k a končí na č.

a začne remeslo  mlčky predvádzať – napríklad napodobňuje búchanie kladivom.

Úlohou ostatných je remeslo podľa jeho napodobňovania a začiatočných a koncových písmen uhádnuť. Kto uhádne, ide za dvere a začína sa nové hádanie. Pri menších deťoch, ktoré ešte písmená nepoznajú vynecháme písmená, použijeme iba napodobňovanie remesiel.

Cieľ: Lekárka –  Vystrihnúť časti obrázkov a nalepiť ich do chýbajúceho okienka na obrázku.

Postup: Dieťaťu vytlačte pracovný list, opýtajte sa ho, aké povolanie vykonáva dievča na obrázku. Povedzte mu, aby vystrihlo časti obrázkov na konci pracovného listu a nalepilo ich do chýbajúceho okienka na obrázku. Tak ako vždy, malým deťom určite radi pomôžete a staršie necháte pracovať samostatne.

Cieľ: „Zahrajme sa na lekára“- Na základe ukážky a pokynu rodiča (lekára)  vykonať polohu alebo postoj: stoj, drep, kľak, sed, ľah počas zdravotného cvičenia.

Milí rodičia, zahrajte sa so svojimi deťmi na lekára a pacienta. Detičky už vedia, že každodennou rozcvičkou prispievajú k svojmu zdraviu a správnemu vývoju ich telíčka. Je to jednoduché, na úvod si rozdelíte medzi sebou úlohy, rodičia sa na chvíľu stanú lekármi a deti ich pacientmi, ktorí musia dodržiavať príkazy lekára počas cvičenia, ktoré im predpíše.

Receptom od lekára pre naše zdravie je správna rozcvička, ktorú si teraz spoločne pomocou rodičov  (lekárov), ich ukážky a pokynov zacvičíte.

Rozcvičenie: Chôdza v kruhu s potleskom pred a za telom, chôdzu zmeníme na beh s upaženými rukami. Po behu nasleduje relaxačné cvičenie- hlbokým nádychom a výdychom.

Lekárska prehliadka: detičky na lekárskej prehliadke budú imitovať ukážkou na vlastnom tele slová v riekanke

Ukáž jazyk urob Á, ja som malá doktorka.

                                                       Nadýchnuť sa z hĺboka, viem čo Vám je od oka.

                                                       Kloktať 3x každý deň, ešte lieky predpíšem.

                                                       Uška, brušká, drobné rany, vyliečime kamilkami.

Zdravotné cvičenia:teraz si už len správne osvojiť cviky z lekárovho predpisu

1, Ľah vzadu, kolena pritiahnuť rukami k trupu a prevracať sa naľavo, napravo- kolíska

2, Z ľahu vzadu stojka na lopatkách s oporou paží- sviečka

3, Sed s vystretými nohami a striedavo dvíhať pravú a ľavú nohu

4, Vzpor sedmo, obe nohy zodvihnúť súčasne a rukami tlesknúť popod nohy

5, Stoj rozkročný a striedavo paže vzpažiť, predpažiť, zapažiť, pripažiť

6, Vzpor drepmo a výskok do stoja .

Relaxácia:  Po cvičení si spoločne doprajte uvoľnenie celého tela v ľahu na chrbte. Na záver výskok a za dobré zvládnuté cvičenie si za odmenu zatlieskajte.

Takto s rodičmi môžete cvičiť každý deň a samozrejme si úlohy lekára a pacienta môžete zameniť. Prajeme príjemnú spoločnú rozcvičku. 

A ako tradične, ešte niečo v angličtine….

Cieľ: ,,Prstové maňušky“-  Vyrobiť si prstové maňušky na základe inštrukcií rodiča.

Pomôcky: predloha na vytlačenie, farbičky, nožnice, lepidlo

Postup: – Vytlačte deťom predlohu, porozprávajte sa s nimi o tom, aké povolania vidia na obrázku (hasič, doktorka, policajt, učiteľka, šéfkuchár) a nech sa pokúsia vlastnými slovami vysvetliť, akú prácu vykonávajú (hasič hasí požiar, doktor lieči ľudí, policajt naháňa zlodejov,…).

Vyzvite deti, nech si s vašou pomocou, ak je potrebná, vyrobia prstové maňušky, s ktorými sa zahrajú v ďalšej aktivite. Úlohou detí je vyfarbiť si dané profesie, potom obrázky vystrihnúť a nakoniec konce pásikov zlepiť a prstové maňušky sú na svete!

Nezabudnite využiť vnímavosť a šikovnosť vašich detí a popri tvorení ich naučte dané povolania aj po anglicky.

Hasič- fireman-  [ˈfaɪəmən]

Doktor- doctor- [ˈdɒktə]

Policajt- policeman- [pəˈliːsmən]

Učiteľ- teacher-  [ˈtiːtʃə]

šéfkuchár- chef- [ʃef]

Neustálym vyslovovaním anglických slovíčok formou hry si deti pojmy s ľahkosťou zafixujú….

 Cieľ: ,,Pieseň o povolaniach- Jobs song”- pokúsiť sazaspievať anglickú pieseň rytmicky správne.

 Zdroj: video skladba Jobs song for kids https://www.youtube.com/watch?v=nN5W6fOBy6Y, prstové maňušky.

Pomôžte deťom nasadiť  na ruku prstové maňušky a to v rovnakom poradí ako na obrázku. Zopakujte si slovíčka v angličtine s ktorými sa deti oboznámili v predošlej aktivite. Pustite deťom video skladbu ,,Jobs song“. Povzbuďte deti nech sa zapoja do spevu, je to veľmi jednoduchá pieseň. Vysvetlite im aby popri spievaní rytmicky hýbali prstom, na ktorom je nasadená maňuška o ktorej sa práve spieva.

Text piesne s prekladom:

Fireman finger, fireman finger where are you? Here I am, here I am. How do you do?

Hasič prštek, hasič prštek, kdeže si? Tu že som, tu že som, tu že som. Ako sa máš ty?

Doctor finger, doctor finger where are you? Here I am, here I am. How do you do?

Doktor prštek, doktor prštek, kdeže si? Tu že som, tu že som, tu že som. Ako sa máš ty?

Policeman finger, policeman finger where are you? Here I am, here I am. How do you do?

Policajt prštek, policajt prštek, kdeže si? Tu že som, tu že som, tu že som. Ako sa máš ty?

Teacher finger, teacher finger where are you? Here I am, here I am. How do you do?

Učiteľka prštek, učiteľka prštek, kdeže si? Tu že som, tu že som, tu že som. Ako sa máš ty?

Chef finger, chef finger where are you? Here I am, here I am. How do you do?

Šéfkuchár prštek,šéf kuchár prštek, kdeže si? Tu že som, tu že som, tu že som. Ako sa máš ty?

 Nabádajte deti k tomu, aby si pieseň zaspievali niekoľko krát po sebe, je to dôležité pre fixáciu textu a melódie piesne. Pre udržanie záujmu o spev skúste meniť hlasy, zapojte hru na tele (napr. plieskanie o kolená, lúskanie) alebo nejaký pohyb (napr. točenie sa okolo vlastnej osi, pochodovanie a pod.)

Téma týždňa: Úsmev mojej mamy (04.05. 2020 – 08.05.2020)

Tana a Teo pozdravujú mamičky, ale aj detičky

Cieľ: ,,Kytica pre mamičku“ – Urobiť podľa ukážky kytičku pre mamičku – maľovaním a odtláčaním dlaní na výkres.  

Každý rok je jeden deň, keď mamičky majú sviatok, aj keď nemajú ani narodeniny, ani meniny a ten deň sa volá Deň matiek. Potešte svoju mamku a urobte jej jednoduchú kyticu.

Potrebovať budete: výkres, temperové farby, štetec, farebnú stužku. Nechajte, aby si dieťa  vybralo, aké farby kvetov chce mať vo svojej kytičke. Pomôžte Vášmu dieťaťu pri natieraní dlaní a odtláčaní na výkres. Ak odtlačíte dlane (kvety) na výkres, tak dokreslíte ešte štetcom stonku. Počkajte chvíľu nech kytica vyschne a dozdobte ju mašličkou zo stuhy.  

Cieľ: ,,Viažem si kytičku“ – Spievať pieseň pre mamičku. 

Milí rodičia, určite viete, že Vaše deti radi spievajú, tancujú a recitujú. Pripomeňte deťom, že sa blíži Deň matiek a oni Vás obdarujú krásnymi darmi. Určite sa potešíte, ak budete počuť, že Vaše dieťa spieva len pre Vás s najväčšou láskou. 

 Viažem si kytičku

Viažem si kytičku,

v zelenom hájičku,

keď si ju uviažem,

mamke ju ukážem.

Toto je kytička,

z malého hájička,

pre teba mamička,

kus môjho srdiečka.

Mamka a ocko, choďte do Vašej záhrady, parku, na dvor a  natrhajte si s Vašimi deťmi krásne kvietky a spievajte si pritom túto jednoduchú pieseň. 

Cieľ: ,,Šaty v tvare srdiečka“ – Navrhnúť šaty pre mamku, kreslením vzorov rôznych farieb podľa svojej predstavy. 

Vytvorte si doma motorický kútik, ktorý bude plný zábavy pre Vaše deti. V motorickom kútiku budú deti zdobiť šaty v tvare srdiečka pre mamku, kreslením vzorov rôznych farieb podľa vlastných predstáv. Mamka a ocko pomôžte nakresliť srdiečko na veľký hárok baliaceho papiera, aby ste vytvorili dostatočný priestor pre tvorbu vášho dieťaťa. Nechajte deti kresliť v stoji, aby mali lepší prístup k plagátu. A navrhovanie šiat môže začať…

Cieľ: ,,Rámik pre mamičku“ – Vyrobiť rámik na obrázok pomocou jednoduchého postupu.

Aj vy chcete potešiť svoju mamku? Vyrobte jej krásny rámik, do ktorého si vloží svoju fotku. Na  stolík si položte: červené farebné papiere, lepidlo, nožnice, maketu srdiečka (väčšieho a menšieho), dierkovač v tvare kvietkov. Na preložené červené farebné papiere predkreslite polovicu srdiečka, v ktorom vkreslite polovicu menšieho srdiečka. Srdiečko po vyznačených líniách na preloženom papieri vystrihnite, papier roztvorte a vznikne Vám obrys srdiečka s hrúbkou cca 2,5 – 3 cm. Pomocou ozdobných dierkovačov z farebného papiera dieťa ,,vykrojí“ kvietky a podľa vlastnej fantázie nimi srdiečko ozdobí (poprilepuje ich na rámik). A rámik je hotový.

Cieľ: ,,Nakreslím si“ –  Nakresliť na papier portrét svojej mamky.

Deti motivujte básňou: 

Nakreslím si

Zo stola sa pozerá, list čistého papiera.

Nakreslím si medzi rečou na ten papier pekné niečo.

Možno slnko, možno trávu a možno aj svoju mamu.

Pokúste sa nakresliť portrét svojej mamičky. (Vysvetlite deťom, čo je portrét – tvár, na nej oči, nos, ústa, vlasy). Deti si vyberú materiál podľa svojej predstavy – ceruzky, pastelky, suchý pastel, farby a tvoria podľa vlastnej fantázie, osobnej skúsenosti a na základe citového prežívania. Môžete začať kresliť svoju mamu…Deti môžu obrázok použiť do srdiečkového rámika, ktorý si zhotovili v motorickom kútiku a darujú ho svojej mamičke.

Cieľ: ,,Rozstrihané srdiečko“ – Poskladať rozstrihané časti srdiečka z jednotlivých dielov bez predlohy.

Na obrázku je nakreslené srdiečko. Rozstrihajte deťom srdiečko na jednotlivé dieliky. Velkáči strihajú sami. Potom dieťaťu povedzte, aby poskladalo z jednotlivých dielikov také isté srdiečko, ako bolo na začiatku.     

Cieľ: ,,Darček pre mamičku“ – Vybrať si z ponúknutých modelov (kvety, srdiečka, tortu, zákusok, kabelku, zrkadielko a pod.) a skonštruovať aspoň jeden podľa vlastných predstáv.

Vytvorte si doma konštrukčný kútik, v ktorom majú deti k dispozícii stavebnice lego (alebo iné stavebnice). V konštrukčnom kútiku budú deti zo stavebníc stavať modely na tému ,,darček pre mamičku“ – kvety, srdiečka, tortu, zákusok, kabelku, zrkadielko a podobne. Deti si môžu pomocou ceruzy a papiera pripraviť vlastný nákres, / samozrejme im môžete pomôcť / na ktorý budú ukladať jednotlivé dieliky a spájať ich do konečného tvaru. Pri konštruovaní uplatňujú technickú tvorivosť – postupné pridávanie dielikov, riešenie spojov. Vzniknuté modely umiestnite doma na policu. 

Cieľ: Náhrdelník pre mamičku – manipulovať s drobnými predmetmi pri tvorbe náhrdelníka pre mamičku navliekaním cestovín (korálikov).

Pomôcky: duté cestoviny (penne, kolienka, rúrky), temperové farby, štetec, farebná šnúrka

Úlohou detí je svojím mamičkám zhotoviť darček v podobe náhrdelníka. Ako na to? Cestoviny rôznych tvarov si namaľujeme farbami a necháme vyschnúť. Keď je farba suchá, vezmeme si šnúrku, navliekame cestoviny a nakoniec spravíme uzol. Samozrejme, takýto náhrdelník môžete doplniť aj náramkom, ktorý si pripravíte podobným spôsobom. Tak nech ste krásne……

Cieľ: Srdiečko pre mamičku – postupovať podľa inštrukcií rodiča pri tvorbe srdiečkovej medaily pre mamičku.

Pomôcky: nožnice, výkres, červená šnúrka (mašľa), lepidlo, červený krepový papier

Medaila v tvare srdca môže byť krásnym ocenením mamičky za jej každodennú starostlivosť a lásku. Ako postupovať? Deťom srdiečko predkreslíte alebo vytlačte. Následne detí srdiečko vystrihnú (mladším deťom ponúknite pomoc). Po okrajoch srdiečka detí nalepia guličky z krepového papiera. Nakoniec navlečte červenú šnúrku (mašľu) a srdiečková medaila je hotová.

Cieľ: ,,Prívesok pre mamičku“ – Vyrobiť prívesok – nalepovaním rôznych materiálov( hrášok, fazuľa, šošovica) na  vystrihnuté srdiečko. 

 Každé dieťa chce potešiť  svoju najlepšiu mamu na svete a vyrobiť jej nejaký pekný darček. Prívesok pre mamičku môže byť krásnym ocenením jej každodennej snahy, starostlivosti a lásky k najbližším.

Postup:

 1. Na výrobu prívesku pre mamičku budete potrebovať: výkres, nožnice, lepidlo, špagát alebo stuhu.  Na výzdobu srdiečka budete potrebovať: hrášok, fazuľu, šošovicu …
 2. Srdiečko si vytlačte alebo nakreslíte na  výkres a vystrihnite  ho, ak pracujete s menším dieťaťom. Staršie deti strihajú sami.
 3. V strede srdiečka spravíte dierku, cez ktorú prevlečiete špagát alebo stuhu. A opäť, staršie deti nechajte pracovať samé, nebojte sa, zvládnu to. Tým menším pomôžte podľa potreby.
 4. Na papierové srdiečko si štetcom  naneste lepidlo a postupne vykladajte  plochu srdiečka strukovinami ( fazuľu, hrášok, šošovicu) podľa vlastnej fantázie.

Cieľ: ,,Navliekanie srdiečka“- Rozvíjať  jemnú  motoriku u detí  pomocou navliekania  šnúrky.

Postup:

 1. Na výrobu srdiečka budete potrebovať: výkres alebo kartón, nožnice, šnúrku alebo  špagát na prevliekanie a pastelky na vyfarbenie srdiečka.
 2. Vytlačenú maketu  srdiečka si obkreslíte  na výkres alebo kartón  a následne  vystrihnite.
 3. Deti si môžu srdiečko vyfarbiť.
 4. Mamku alebo ocka poproste,  aby Vám pomohli urobiť dierky v srdiečku  vzdialené   2 cm od obvodu  srdiečka.
 5. Navliekať šnúrku môžete  v strede alebo  po  okrajoch srdiečka.

Cieľ: ,,Obrázok na papierovom tanieri“ – Dotvoriť  obrázok  kreslením a lepením  podľa vlastnej fantázie.       

Budete potrebovať:  papierový tanier, farebné papiere, nožnice, lepidlo a pastelky. Najprv si na tanier nakreslíte obrázok podľa vlastných predstáv – taký, aby vyčaril úsmev na tvári vašej mamičky – okaté či rukaté  srdiečko, kvet.  Na farebný papier si nakreslíte menšie srdiečka, ktoré vystrihnete  a nalepíte po obvode taniera.

Ciel: ,, Farebné srdiečka“- Vyfarbiť srdiečka podľa pravidelnej postupnosti a zadaného vzoru.

Vytlačte si pracovný list, pripravte dieťaťu farbičky a môžete začať. Následne pracujte podľa zadaného vzoru. Detičky aj takýmto spôsobom vyčaríte úsmev svojej mamičke, ak zvládnete striedať farby podľa predlohy.

Cieľ: ,, Kytička pre mamičku “- vytvoriť kytičku s pomocou ocka /staršieho súrodenca a obdariť mamičku darčekom

Potrebovať budete výkres A4/papier, farebný papier, nožnice, lepidlo, farbičky, fixky, krepový papier/stuha.

Na farebné papiere si nakreslite srdiečka rôznych veľkostí a nechajte deti, aby ich vystrihli (tiež si môžete vytvoriť makety srdiečok z výkresu či kartónu a nechať deti, aby ich obkreslili a vystrihli). Ozdobiť si ich môžete dokreslením rôznych motívov – bodky, čiary, kruhy, vlnovky, srdiečka…Postupne ich nalepte do hornej časti výkresu do tvaru kytice (nalepiť stačí len stred srdiečka).  Spodnú časť vyplníte dokreslením stoniek farbičkou/fixkou a ozdobením mašličkou z krepového papiera či stuhy. Obmenou môže byť  dokreslenie vázy či kvetináča farbičkou (prípadne si ho môžete vystrihnúť z farebného papiera a prilepiť) a darček pre mamičku je hotový. Pri jeho odovzdávaní nezabudnite mamičku vyobjímať a povedať jej, ako veľmi  ju máte radi.

Zdroj: https://eduworld.sk/___images/editor/5a03666e76e47cd4b258b8005cdc3f7b_1525881946.jpg

Cieľ: „ Šťastná mamka „ – identifikovať pozitívne a negatívne vlastnosti mamy, pomocou obrázkov smajlíkov

Potrebovať budete : obrázky smajlíkov (emotikony) vyjadrujúcich rôzne nálady – veselý, smutný, nahnevaný, zlostný…..

Nakreslite si obrázky smajlíkov vyjadrujúcich rôzne nálady. Zoberte si k sebe dieťa a skúste s ním viesť rozhovor, ktorým ho nabádate ku komunikácii formou rozvitých viet a s dôrazom na správnu výslovnosť jednotlivých hlások,  na tému „mamka bude mať sviatok“. Dieťaťu kladieme otázky týkajúce sa daného sviatku – napr. Ak máš sviatok, ako sa cítiš? Na čo sa tešíš prípadne netešíš? Aký sviatok bude mať mamička? Čomu sa mamka poteší najviac? Podľa čoho to vieš určiť? Čím jej vieš vyčariť úsmev? A naopak, kedy a čím ju vieš zarmútiť či nahnevať?…. Pokúste sa pomenovať emócie, ktoré vyjadrujú obrázky smajlíkov a roztriediť ich podľa toho, aké emócie znázorňujú. Nech dieťa vyberie tie, ktoré mamičku vystihujú najviac a pomenuje ich. Na záver sa zahrajte na hádanie emócií, ktoré predvediete vy sami vašou mimikou: mama – dieťa. Úplne nakoniec si spoločne vypočujte pieseň od Víly Elly – Mama.

A ešte niečo v anglickom jazyku…

Cieľ: ,,Ak ľúbiš svoju mamku…/ If you love your mommy…“-imitovať pohyb v hudobno-pohybovej hre so spevom v anglickom jazyku, na základe video ukážky.

Zdroj:  Happy Mother’s Day Song for Kids | I Love my Mommy Song for children

Pustite deťom niekoľko krát po sebe video nahrávku v anglickom jazyku, deti veľmi radi napodobňujú to čo vidia alebo počujú, hravou formou sa tak opäť naučia nové anglické frázy.

V tejto aktivite sa deti dozvedia ako vyznať lásku a vďaku svojim milovaným mamičkám, keďže sa blíži ich sviatok ,,Deň matiek“ (10.05.2020)

Text piesne aj s prekladom:

4 x If you love your mommy clap your hands (Ak ľúbiš svoju mamku tlieskaj rukami)

Ref.: 2 x Happy mother’s day, I love you more than I can say. (Krásny deň matiek, ľúbim ťa tak ako veľmi ľúbiť viem)

You mean the world to me, happy mother’s day ( Si pre mňa celučký môj svet, krásny deň matiek)

4  x If you love your mommy stomp your feet (Ak ľúbiš svoju mamku dupaj nohami)

Ref.: 2 x Happy mother’s day I love you more than I can say(Krásny deň matiek, ľúbim ťa tak ako veľmi ľúbiť viem)

You mean the world to me, happy mother’s day ( Si pre mňa celučký môj svet, krásny deň matiek)

4 x If you love your mommy jump up and down (Ak ľúbiš  svoju mamku poskoč si)

Ref.: 2 x Happy mother’s day I love you more than I can say. (Krásny deň matiek, ľúbim ťa tak ako veľmi ľúbiť viem)

You mean the world to me, happy mother’s day ( Si pre mňa celučký môj svet, krásny deň matiek

If you love your mommy touch your elbows, (Ak ľúbiš svoju mamku dotkni sa lakte)

touch your knees, (dotkni sa kolien)

touch your toes, (dotkni sa prstov na nohách)

now freeze!!! ( a teraz zamrzni)

Touch your hipbones, (chyť sa za boky)

touch your wrists, (dotkni sa zápästí)

touch your nose, (chyť sa za nos)

blow a kiss!!! (pošli pusinku)

Ref.: 2 x Happy mother’s day I love you more than I can say. (Krásny deň matiek, ľúbim ťa tak ako veľmi ľúbiť viem)

You mean the world to me, happy mother’s day ( Si pre mňa celučký môj svet, krásny deň matiek)

Správnu výslovnosť si vypočujete v piesni.

Cieľ: ,,Krásny deň matiek/ Happy mother‘s day“- pokúsiť sa spojiť spev s jednoduchými tanečnými prvkami v tanečnej choreografii, prostredníctvom imitovania hudobnej video nahrávky.

Pomôcky: Anglické video skladby-  https://www.youtube.com/watch?v=cClPo7aogrw, https://www.youtube.com/watch?v=Yu5xZGIT6ks

Na začiatok deťom pustite najprv prvé video(https://www.youtube.com/watch?v=cClPo7aogrw), deti si môžu pozrieť krásne ilustrácie aby dokázali pochopiť obsah piesne, keďže je v anglickom jazyku, porozprávajte sa s nimi o daných obrázkoch, položte im otázky typu: ,,Čo robí mamka na obrázku?“ Upiekla koláč, umýva okná, žehlí, vysáva, upratuje, perie, šije, hrá sa so svojim dieťatkom lebo ho ľúbi, umýva ho lebo mu chce pomôcť, učí sa s ním aby bolo múdre, drží dieťa na rukách lebo ho chce chrániť.

,,Ako by sa deti mohli odvďačiť svojím mamkám za všetko čo pre ne robia na Deň matiek?“ Poďakovať im, podarovať kytičku, vyrobiť pre ňu pohľadnicu alebo  nejaký darček a z lásky ju objať…O tom všetkom sa tam spieva.

Tak im ukážte druhé video (https://www.youtube.com/watch?v=Yu5xZGIT6ks) prostredníctvom ktorého sa deti pokúsia zapojiť do spevu a zároveň imitovaním pohybov pridajú k spevu jednoduché tanečné prvky v tanečnej choreografii.

Text piesne s prekladom:

2 x Super mommy, super (Super mama, super)

You love me. (ľúbiš ma)

You help me. (pomáhaš mi)

You teach me. (učíš ma)

You protect me. (ochraňuješ ma)

Thank you mommy, thank you mommy, happy mother’s day! (Vďaka mami, vďaka mami, krásny/šťastný deň matiek)

2 x Super mommy, super (Super mama, super)

Flowers are for you. (kvety sú pre teba)

Cards are for you. (pohľadnice sú pre teba)

Presents are for you. (darčeky sú pre teba)

Hugs are for you. (objatia sú pre teba)

Thank you mommy, thank you mommy, happy mother’s day! (Vďaka mami, vďaka mami, krásny/šťastný deň matiek)

Správnu výslovnosť si taktiež vypočujete v piesni.

Majte krásny sviatočný týždeň………..

Téma týždňa: Prechádzka lesom (27.04.2020 – 01.05.2020)

Tana a Teo na prechádzke lesom

Cieľ: „ Les a život v ňom “ – Rozlišovať a určovať živú a neživú prírodu, viesť dialóg o  poznávaní prírody- lesa a života v ňom.

Prostredníctvom kníh, encyklopédií a rôznych obrázkov,  môžu deti poznávať jednotlivé druhy stromov, kríkov, rastlín, rôznorodosť živočíšnej ríše, zmeny v prírode – v lese, podľa ročných období a tak získať  zaujímavé a dôležité informácie, ako aj tie, ako sa máme v lese správať a chrániť ho.

Hovorte s deťmi na túto tému a ak vám to situácia dovolí, zoberte ich na turistickú prechádzku lesom a spoločne si overte poznatky z kníh a časopisov. Príjemné potulky lesom…..

Cieľ: „ Les“ –   správne držať ceruzku, vyvíjať správnu intenzitu tlaku ceruzkou na podložku a zároveň pomocou  obrázkov spoznávať život v lese.

Postup: Po vytlačení  listov si deti dokreslia obrázky do správneho tvaru, alebo pospájajú predurčené body do jednotlivých tvarov. Listy si môžu aj farebne vykresliť. Je potrebné dbať na správny úchop ceruzky, vyvinúť primeraný tlak na podložku a správnu polohu sedenia.

Cieľ: „ Hádanky z lesa “ – Poznávať  les a život v ňom prostredníctvom literárnych hádaniek.

Pri hádankách si deti môžu precvičiť správnu výslovnosť hlások a hláskových skupín, rozvíjať si svoju predstavivosť a logické myslenie. Pri hádaní môžu rodičia deťom pomôcť nápovednými otázkami.

Cieľ: „Život v lese “ – Modelovať  plošne z mäkkej modelovacej hmoty, precvičiť si jemnú motoriku rúk.

1. Vyberte obrázky (z maľovaniek, detských kníh) alebo ich nakreslite sami.

2. Vyberte vhodný obrázok a preneste ho pomocou značky na plastovej (lepenej) podložke.

3. Vyberte farbu plastelíny, ak je to potrebné, premiešajte jej odtiene.

4. Povrch je vyplnený najprv hlavnými prvkami (z obrázku je vyplnené pozadie).

Plastelínu je potrebné ukladať na veľmi malé kúsky hrachu a potom ich postupne miesiť (potierať) prstom po povrchu. Postupujte podľa obrysu obrázka a nepresahujte ho.

Cieľ: „Pexeso s lesnými zvieratkami“ – spoznávať lesné zvieratá  prostredníctvom hry pexeso, nájsť čo  najviac rovnakých dvojíc zvierat.

Potrebovať budeme: farebné ceruzky, pastelky alebo rôzne kresliace nástroje, nožnice, tvrdé papiere.

Postup: Keďže je pexeso robené formou maľovanky, môžete si všetky obrázky najprv vyfarbiť. Každý list si vytlačte dvakrát, aby ste mali z každého obrázka dva kusy. Následne si všetky kartičky vystrihnite. Z obrázkov si povyberajte len zvieratká ktoré žijú v lese.  Ak máte možnosť, kartičky si aj zalaminujte, aby vám dlhšie vydržali. Ak nie, vôbec to nevadí.

Rozstrihané a vymaľované kartičky rozložte zadnou stranou nahor. Prvý hráč obráti ľubovoľné dve karty. Ak je to rovnaká dvojica, odloží si ich nabok a môže obrátiť ďalšie dve kartičky. Ak nie sú rovnaké, obrátia sa naspäť a pokračuje ďalší hráč. Posledné 4 kartičky sa pred každým ťahom zamiešajú. Hra končí, keď sú všetky dvojice nájdené. Vyhráva hráč, ktorý má najviac dvojíc.

Táto hra podporí u deti pamäť, tvorivosť, zvedavosť a radosť z hry.

Cieľ: „Prechádzka lesom“ – osvojiť si správny úchop grafického materiálu, pri vyfarbovaní pracovného listu na tému prechádzka lesom.

Dbajte na to, aby deti správne držali v ruke farbičky či ceruzky, vyvíjali správnu intenzitu tlaku na papier pri zakresľovaní obrázka a mali správnu polohu sedu.

Snažte sa, aby deti pracovali samé a použili správnu farbu na predmety na obrázku  /slnko žlté, strom zelený…/. Následne nech Vám detí vyrozprávajú príbeh na obrázku. Dbajte, aby hovorili spisovne, zrozumiteľne a aby správne vyslovovali každú hlásku.

Pomôcky: farebné ceruzky, pastelky alebo rôzne kresliace nástroje, kancelárske papiere.

A ešte vám ponúkame niekoľko aktivít, ktoré môžete využiť s deťmi  počas pobytu v prírode.                                                                                                                                                            

 Cieľ : Lesní turisti “ – Naučiť sa (zdokonaliť sa) pohybovať v prírodnom prostredí ( po terénnych nerovnostiach).

Pomôcky – batoh a pitný režim, či zopár zdravých dobrôt v batohu.

REALIZÁCIA – Rozvoj hrubej motoriky – Spoločne s deťmi prídeme do prírody (ideálne k lesu) ku kopcovitému terénu. Necháme ich, aby sa spontánne hrali (chodili, behali, liezli, skákali). Po krátkom oddychu spoločne pozorujeme okolie- načúvame spevu vtákov, pozorujeme let vtákov, šum lesa, vrzgot stromov, žblnkot potôčika, … a následne sa spoločne o tom pozhovárame. Primerane im vysvetľujeme o spôsobe života v lese.  Vyhľadáme si v poraste maličký ihličnatý stromček  a zároveň využijeme nasledovnú aktivitu:

Cieľ: “POZRI SA, AKO RASTÚ”  – Uvedomiť si lineárne procesy, sledovať život vybratého jedinca (od maličkého až po veľký strom). Učiť sa dlhodobému pozorovaniu a vytrvalosti.                                                         

Pomôcky – fotoaparát, skicár, pastelky.

REALIZÁCIA – Sledujeme vývoj jedinca- stromčeka (jedličku, borovicu). Zaznamenávame si jeho vývoj kresbami. Dospelý môže stromček odfotiť (následne ďalšie  budúce fotky dokumentuje a spoločne ich  porovnávajú). Prerozprávame deťom príbeh ako vzniká stromček SAMORAST (spadnuté semienko na zemi, vzklíčenie, zakorenenie a samotný rast ). Označíme si dané miesto okolo stromčeka, aby sme sa mohli počas roka k nemu vracať a pozorovať  ako rastie. Ešte môžeme vyhľadávať v okolí ďalšie stromčeky. Je vhodné deťom vysvetliť a názorne ukázať rozdiel medzi borovicou a jedľou(postavenie ihličia a šišiek). Takisto môžeme s deťmi popisovať polohu (blízko, vpravo, vľavo, vpredu, pred, za, vedľa,..) a veľkosť (nízky, vyšší, vysoký, najvyšší,..) stromov a kríkov. Bolo by ideálne vyhľadať spadnutý strom – vývrat a ukázať deťom koreňovú časť (,,ústa“  stromu, ktorými prijíma potravu). Ďalej môžeme vyhľadať v lese peň, na ktorom im názorne ukážeme letokruhy a vysvetlíme, že každý letokruh znázorňuje jeden rok života stromu. Deti môžu spočítať letokruhy – koľko rokov mal strom a porovnať so svojim vekom.                                                                                                         

 Cieľ: „ Vieš, čo počuje veverička? “ – Uvedomiť si, že strom slúži ako vodič zvuku. Zvieratá žijúce na strome počujú, čo sa deje na inom poschodí stromu.                        

REALIZÁCIA – Pri spadnutom kmeni stromu si dohodneme signály: 1 slabý úder = sadnúť; 2 slabé údery = postaviť sa; 3 slabé údery = zatlieskať. Jedno dieťa ide na vzdialenejší koniec kmeňa a slabými údermi dáva signály. Ostatní priložia ucho ku kmeňu a počúvajú údery. Kmeň slúži ako telefón. Deti v lese môžu prikladať uši aj k inému stromu, či niečo nepočujú. Keď budete ticho, možno budete mať šťastie a budete počuť aj ťukanie ďatľa. 

Cieľ: „ Čistenie studničky “ –  Prostredníctvom  dlhodobej starostlivosti rozvíjať vzťah ku konkrétnemu miestu(studničke). 

Pomôcky: vodný zdroj(studnička),hrabličky, lopatky, sieťky na lovenie hmyzu, plastové nádobky s bielym alebo žltým dnom (napr. krabičky od masla).                                                   

 REALIZÁCIA – Nájdeme si v prírode vodný zdroj alebo  studničku o ktorú sa budeme starať – vyčistiť ju (je tu potrebná pomoc  rodiča). Vysvetlíme deťom, že sme vďační za to, že vodu ktorú potrebujeme na pitie máme aj v prírode a nemusíme  si ju nosiť z domu.

1. Keď je teplý deň, pozorujeme a lovíme vodné tvory, ktoré v studničke a v pramienku žijú. Ulovené tvory dáme do plastových krabičiek a pozorujeme ich. Nakoniec ich vypustíme opatrne späť, odkiaľ sme ich vylovili.

2. Schováme sa do kríkov neďaleko studničky a sme ticho. Pozorujeme niekoľko minút vtákov (alebo iné tvory), ktoré priletia (prídu) ku studničke, aby sa napili. Môžeme ich počítať. Deti si pri tejto aktivite precvičujú schopnosti stíšiť sa a nehýbať sa.   

POZNÁMKA – Deťom dovolíme piť iba čistú vodu zo studničky, ktorá bola v tomto roku otestovaná a označená ako nezávadná.   

Cieľ:“ Pískam, pískaš, pískame “ –  Naučiť dieťa pískať na steble trávy a na dutý stvol kvetu púpavy. Rozvoj jemnej motoriky (zručnosť), precvičovanie vytrvalosti. Kontakt s prírodninami.                                      

Pomôcky: steblo trávy, stvol púpavy.

REALIZÁCIA –   1. Dieťa si odtrhne steblo trávy, uchopí ho medzi palec a ukazovák pravej ruky (praváci), svalom pod kĺbom palca ľavej ruky steblo opatrne napnú v štrbine medzi palcami. Priložia pery a fúkaním do štrbiny sa učia pískať.

2. Dieťa odtrhne stvol púpavy, na konci ho rozdvojí a skúša na ňom pískať(trúbiť). Obe aktivity vyžadujú zručnosť a trpezlivosť.

Cieľ: „ Prekážková dráha “ – Preskočiť prírodný materiál počas behu, pri zdolávaní prekážkovej dráhy.                           

Pomôcky: kamene, konáre, polienko, peň …                                                      

REALIZÁCIA    –  Spoločne si pripravíme  prekážkovú dráhu(poukladáme na trať kamene, zastrčíme do zeme odlomené konáre). Prichystáme si tenké polienko. Prvý zo skupiny vyštartuje s polienkom v ruke na prekážkovú dráhu, ktorú musí nasledovne zvládnuť( kamene preskočí a pozapichované konáre obehne). Na konci prekážkovej dráhy je peň, na ktorý dieťa položí polienko a vráti sa cez prekážkovú dráhu naspäť. Zaradí sa na koniec zástupu. Úlohou druhého dieťaťa je prebehnúť prekážkovú dráhu, zobrať polienko z pňa, vrátiť sa s ním naspäť po prekážkovej dráhe a podať ho ďalšiemu v poradí(tretiemu). Tretie dieťa pokračuje ako prvé a štvrté dieťa ako druhé. Aktivitu opakujeme, kým sa deti nevystriedajú (alebo podľa záujmu detí).

Cieľ: „ Zážitky z lesa “ –  akceptovať slovný  prejav dospelého a kamaráta v dialógu na vybranú tému.                               

 Pomôcky: dvojice prírodnín (kamienky, konáriky, semienka, prázdne slimačie búdky, lieskové oriešky, ….).                                                                                                                                               

REALIZÁCIA –  Spoločne sa pozhovárame o svojich zážitkoch a pocitoch vyvolaných počas pobytu v prírode( čo sme videli, robili, čo sa mi najviac páčilo,….). Dbáme na to, aby počas rozhovoru neskákali do reči.  Potom si vyberieme prírodniny, ktoré sme si z prírody doniesli  a pomenujeme ich. Následne sa môžeme zahrať aktivitu:

PRÍRODNÉ PEXESO ( ako klasické Pexeso)  Cieľ: – Rozvíjať zmyslové vnímanie, koordináciu zmyslových a pohybových orgánov. 

Pomôcky: dvojice prírodnín (kamienky, konáriky, semienka, prázdne slimačie búdky, lieskové oriešky, ….), hnedé (biele) plastové poháre. 

REALIZÁCIA – Rozložíme si prírodniny na stôl, ktoré následne poprikrývame plastovými pohármi. Postupne odkrývame dva poháre a hľadáme dvojicu prírodnín. Ak sa dieťaťu podarí nájsť dvojicu, pokračuje v hre ďalej. Keď sa mu nepodarí, tak v hre pokračuje ďalšie dieťa.   Víťazom je ten, ktorý má najviac dvojíc.                                                                                                                                                                                    

Cieľ: „Pod hríbom“ – Voľne reprodukovať  rozprávku  pomocou otázok a s pomocou rodiča.

Milí rodičia, prečítajte  deťom v rámci poobedňajšieho odpočinku známu rozprávku od Sutejeva Pod hríbom. Rozprávka je o zvieratkách, ktoré sa schovali pred dažďom pod malým hríbikom. Po prečítaní sa môžete s deťmi porozprávať o deji, aké zvieratká sa v rozprávke objavili, koľko ich bolo, ako postupne pribúdali, čo zaujímavé sa stalo s hríbikom. Nechajte dieťa, nech vám prerozpráva rozprávku pomocou obrázkov, prípadne vašich otázok. Spoločne si potom môžete vyfarbiť hríbik a dokresliť k nemu zvieratká ako sa schovávajú pred dažďom. veľké deti to zvládnu sami, tým menším určite radi pomôžete. Takouto zábavnou formou si vaše dieťa precvičí svoju pamäť, pozornosť, počítanie a fantáziu pri tvorbe obrázka.

Zdroj:

Cieľ:  „Svet rastlín” – rozlíšiť listnaté, ihličnaté stromy a kríky pomocou obrázkov.

Pri tejto aktivite nemusíte používať obrázky alebo rôzne encyklopédie. Stačí, ak vyrazíte s deťmi niekam do prírody, kde deti môžu pozorovať stromy. Spýtajte sa ich na rozdiely medzi ihličnatými a listnatými stromami a na rozdiely medzi stromami a kríkmi. Nech sa dotknú ihličia, zbierajú listy, či ovoniavajú kôru stromov. Z takejto prechádzky si môžete domov priniesť kopu listov a kvetov, ktoré vložíte do hrubších kníh, aby sa vylisovali a môžete si založiť vlastný atlas rastlín, ktoré ste spoločne počas tohto obdobia objavili.

 Doma si môžu deti vyfarbiť obrázky listnatého a ihličnatého stromu, dokresliť im listy a ihličie.

Cieľ:Zviera alebo rastlina“ – Rešpektovať pravidlá – chytať loptu iba pri názve zvieraťa, v pohybovej hre.

V tejto hre si deti precvičia svoje vedomosti o prírode a zvieratách a tiež motoriku. Stačí vám k tomu obyčajná lopta, poprípade vankúš alebo plyšová hračka. Najprv si spoločne s dieťaťom vymenujte lesné zvieratá ktoré pozná, potom rastliny (kvety, stromy, kríky). Potom sa postavte oproti sebe tak, aby bol medzi vami priestor. Rodič drží v ruke loptu, ktorú bude hádzať dieťaťu. Predtým ako loptu hodíte, poviete buď názov zvieraťa alebo rastliny. Ak to bude zviera, dieťa sa snaží loptu chytiť, ak to bude rastlina, dieťa loptu nechá spadnúť. Môžete si vymyslieť vlastné pravidlá: napr. dieťa chytí loptu a urobí 5 drepov a podobne. Veľa zábavy.

Cieľ: „Prvý či posledný?“ – Umiestniť a opísať polohu šišiek, listov a kamienkov v usporiadanom rade, pomocou slov prvý, posledný, pred, za.

Počas prechádzky si nazbierajte rôzny prírodný materiál (kamienky, orechy, šišky, listy, kvety,…). Zahrajte sa s deťmi hru, v ktorej budú musieť určiť polohu predmetu v rade. Jednotlivé predmety, ktoré ste si doniesli domov, poukladajte do radu vedľa seba. Dieťa musí určiť, ktorí predmet je prvý, posledný, v strede, pred, za, medzi. Deťom môžete úlohu sťažiť tak, že na základe vašich slovných pokynov budú musieť samé umiestniť predmety.

□∆○Obmena: Na ploché kamienky si nakreslite rôzne piktogramy, / napr. geometrické tvary, alebo srdiečko, lístoček, stromček, kvet/ ktoré budú deti ukladať podľa určitej postupnosti – napr. ▀ ▲ ■ ● Počas ukladania môžu hovoriť či je kameň prvý, druhý, posledný.

Cieľ:Kukulienka, kde si bola“ – Počúvať pieseň „Kukulienka“ a pokúsiť sa identifikovať niektoré hudobné nástroje v piesni.

Počas spoločného varenia, alebo upratovania hračiek si zaspievajte pieseň – Kukulienka kde si bola. Pustite si hudobnú ukážku cez internet, rozprávajte sa s dieťaťom o hudobných nástrojoch, ktoré v piesni počuť, o tom, či je pieseň pomalá alebo rýchla, veselá alebo smutná. Vytvorte si vlastné domáce nástroje, na ktorých si túto alebo aj iné ľudové pesničky môžete zahrať. Stačia vám dve drevené varechy, ktoré budete o seba búchať, alebo do plastového kinder-vajíčka nasypte trošku ryže a máte rumba gule.

Zdroj:

Cieľ:Kamarát strom“ – dotvoriť obrázok stromu lepením guľôčok z krepového papiera.

Tvorivej zábavy  nie je nikdy dosť. Každé dieťa rado tvorí, dáva voľný priebeh svojej fantázii. Vytvorte si s deťmi napríklad strom, ktorý ste videli počas prechádzky.

Potrebujete na to obrys stromu, lepidlo, nožnice, krepový alebo farebný papier a farbičky.

 Najprv nech dieťa vyfarbi kmeň stromu. Vysvetlite mu, čo je kmeň, čo je koruna stromu. Potom nastrihajte / velkáči si strihajú sami, malým deťom pomôžte /krepový papier na malé štvorčeky, z ktorých pokrčením vytvoríte guľôčky. Tieto guľôčky budete následne lepiť na vyfarbený strom.

Cieľ: „Zvuky zvierat v lese“ – Pomenovať a porovnávať zvieratá žijúce v lese podľa zvukov nahrávky

Pomôcky: Nahrávka zvukov zvierat : https://www.youtube.com/watch?v=PpZnVJFNBOU,

farbičky, maľovanka

Dieťa motivujte obrázkami zvieratiek žijúcich v lese z rôznych kníh, encyklopédii, časopisov. Rozprávajte sa o zvieratkách, ich spôsobe života, čo majú spoločné alebo čím sa od seba odlišujú (povrch tela, spôsobe pohybu, v potrave..). Potom pustíte dieťaťu nahrávku zvierat. Počas nahrávky dieťa háda o aké zvieratko ide. Pri hádaní ho pochváľte a povzbudzujte, v prípade potreby mu zvieratko ukážte na obrázku v knihe. Na záver si môže vymaľovať obrázok lesných zvieratiek.

Cieľ: „Skladám líšku“ – Zhotoviť origami papierovej líšky podľa kresleného postupu

Pomôcky: farebný papier, nožnice, lepidlo, čiernu fixu, výkres, farbičky

Na začiatok vytlačte postup zhotovenia líšky z papiera. Ukážte ho svojmu dieťaťu, motivujte ho samotným obrázkom hotovej líšky. Na pracovný stôl si pripravte všetky pomôcky. Vyznačte dieťaťu štvorec ceruzou na farebnom papieri. Nechajte dieťa, aby strihalo po vyznačenej línii. Potom už postupujte podľa jednotlivých krokov. Pri skladaní papiera skúste nechať dieťa, aby pracovalo samostatne, ak to nepôjde, pomôžte mu. Hotovú líšku si môže dieťa nalepiť na výkres, dokresliť ďalšie časti tela a les.

Cieľ: „Na čarodejníka“ – Dodržiavať pravidlo spolupráce v pohybovej hre

Pomôcky: palička pre kúzelníka (môže to byť aj konárik)

Zahrajte sa celá rodina hru – Na čarodejníka, ktorý premieňa všetkých členov rodiny na zvieratká v lese. Na začiatok si určíte, kto bude čarodejník. Čarodejník dostane paličku do ruky a čaruje: „Čarodejník čaruje, pod nosom si maľuje. Namaľuje les, kto v ňom býva dnes?“ Vyberie si jedno zvieratko žijúce v lese „medveď“ (sova, líška, vlk, žabka….).Dotkne sa paličkou ostatných členov rodiny a oni sa premieňajú (pohybom tela, zvukmi) na medveďa, sovu, líšku, žabku…… Čarodejník si vyberie kto bude v ďalšom kole na jeho mieste a hra pokračuje odznova.

Cieľ: „Letokruhy“ – Používať pri kreslení pravidelné, kontinuálne pohyby, kresliť uzatvorené kruhy.

Pomôcky: Pracovný list, ceruzka

Na začiatok vysvetlíte dieťaťu, čo sú to letokruhy a kde ich môžeme nájsť. Krúživými pohybmi zápästia, napodobňovaním padajúceho dažďa prstov, otváraním a zatváraním dlane (žiarivé slniečko) si rozcvičíme pred kreslením prsty. Po rozcvičke môže vaše dieťa začať kresliť letokruhy po vyznačených líniách. Na záver nechajte vaše dieťa, aby pracovný list dotvorilo kreslením kvietkov, chrobáčikov, oblohy, slniečka podľa svojich predstáv a fantázie.

Cieľ: „Môj stromček“ –  Pozorovať klíčenie a rast rastliny

Pomôcky: kelímok z jogurtu, zem, semienko so šišky, voda

Pri prechádzke lesom doneste domov šišky, ktoré nájdete na zemi. Ukážte dieťaťu, kde sa v šiške ukrývajú semienka. Rozprávajte sa s ním ako zo semienka vyrastie strom, čo potrebuje na svoj rast a aké sú dôležité stromy a lesy v živote človeka. Zoberte spolu s dieťaťom semienko a zasaďte ho do zeminy v kelímku. Zeminu polejte a uložte kelímok na slnečné miesto. Nasledujúce dni spolu sledujte, ako vám semienko zo šišky vyklíči. Ak nemáte semienka zo šišky, nevadí, použite akékoľvek semienka kvetov, alebo iných rastlín, čo máte doma. Môžete dieťaťu vyrobiť kartičku z výkresu, kde dieťa bude každý deň zaznamenávať polievanie  a viditeľné zmeny.

Na záver môže dieťa vypracovať pracovný list a tak si aj zopakovať a upevniť, čo potrebuje semienko na svoj rast.

A ešte niečo v anglickom jazyku….

Cieľ : ,,Lesné zvieratá/ Wild Animals“ – Vymenovať zvieratá, ktoré žijú v lese v anglickom jazyku. 

Milí rodičia, keďže ste už s deťmi prebrali hospodárske zvieratá (Farm Animals) v predchádzajúcom týždni, budete pokračovať témou o zvieratkách žijúcich v lese. Pripravte si kartičky s lesnými zvieratkami (líška, sova, jeleň, medveď, veverička). S deťmi sa porozprávajte o tom, či už boli na túre v lese (s Vami alebo na výlete z materskej školy). Ak áno, nech Vám porozprávajú, či sa im v lese páčilo, či tam zažili nejakú zaujímavú príhodu, aké zvieratá tam videli. Nechajte deti, nech  vymenujú zvieratá, ktoré žijú v lese. Povedzte deťom pomenovania zvieratiek v angličtine a deti ich budú za Vami opakovať. Dbajte na správnu výslovnosť. 

 • ,,líška“ / ,,fox“ [foks],
 • ,,sova“ / ,,owl“ [aul],
 • ,,jeleň“ / ,,deer“ [diә],
 • ,,medveď“ / ,,bear“ [beә],
 • ,,veverička“ / ,,squirrel“ [΄skwirәl]

Povzbudzujte deti, aby opakovane vyslovovali dané zvieratká. 

Pomôcky: kartičky lesných zvierat 

Cieľ: ,,Zvieratá v lese / The Animals In The Forest“ – Vyfarbiť a pomenovať zvieratá v pracovnom liste v anglickom jazyku.

Vytlačte deťom pracovný list a pomenujte si zvieratá po anglicky. Porozprávajte sa s nimi o tom, akej farby budú vyfarbovať zvieratá v pracovnom liste. Upozorníte ich na to, aby si všímali, ktoré zviera je veľké, malé. Mamka a ocko pri vyfarbovaní pracovného listu Vašim dieťaťom využite tieto otázky: ,,Which animal is big?“ / ,,Ktoré zviera je veľké?“ /,,Which animal is small?“ / ,,Ktoré zviera je malé?“. Porozprávajte sa o tom, čo by v lese nemalo chýbať, aby sa zvieratkám dobre žilo a zároveň si spolu zopakujte aj slová z predošlej témy: ,,trees“ – ,,stromy“, ,,grass – ,,tráva“, ,,flowers – ,,kvety“ a ,,mushrooms“ /[΄mašru: ms]  /,,hríby“. Zopakujte si s deťmi farby, ktoré už poznajú. ,,What colour is an owl?“ / ,,Akej farby je sova?“

Pomôcky: pracovný list, farbičky

Cieľ: ,,Kráčame po lese/ Walking In The Forest“ – Vyjadriť pohybom obsah piesne v anglickom jazyku.

Zdroj: video nahrávka Walking In The Forest –  do 4:08 min.

Táto hra je veľmi zábavná. Pustite deťom video nahrávku ,,Walking In The Forest“ a hra sa môže začať.

Úlohou detí je prejsť cez les a splniť pritom povely: kráčať – ,,walk“, zastaviť – ,,stop“, pozerať – ,,look“,  stomp – ,,dupať“, počúvať – ,,listen“, skákať – ,jump“, poskakovať – ,,skip“, bežať – ,,run“. V piesni sa spieva o tom, že keď prechádzame lesom, tak nemáme strach: ,,We΄re not afraid“ / ,,Nemáme strach“.

Deti si pri tejto hre zopakujú počítanie krokov dopredu/dozadu (one step, two steps, three steps – ,,dopredu“ (,,forward“) / ,,dozadu“ (,,back“). Prechádzaním cez les sa oboznámia aj s ďalšími lesnými zvieratkami ako:

 • ,,zajac“ / ,,rabbit“ [΄raebәt],
 • ,,ďateľ“ / ,,woodpecker“ [΄wud,pekә],
 • ,,skunk“ / ,,skunk“ [skunk]

Deti si zábavnou formou rýchlo osvoja tieto anglické povely a názvy zvierat.

Téma týždňa: Rozkvitnutá záhrada (20.04.2020 – 24.04.2020)

Tana a Teo z Tatranskej Vás zdravia.

Cieľ: „ Tana a Teo a ich záhrada“- Pomenovať jarné kvety, prostredníctvom edukačného videa dvoch kamarátov.
Tana a Teo sú dvaja vtáčikovia, ktorí sú veľmi zvedaví a šikovní. Dnes Vás zoberú do svojej záhrady, kde sa spolu s Teom naučíte, ako sa niektoré jarné kvety volajú. Ak budete pozorne počúvať a sledovať, dozviete sa toho ešte omnoho viac.

Cieľ: „Kvety z plastelíny“ vymodelovať z modelovacej hmoty jarné kvety, na základe pokynov rodiča

Budete potrebovať: gumenný obrus, modelovaciu podložku, plastelínu

Pred začatím samotnej aktivity si s deťmi prezrite rôzne knihy s jarnou tematikou, v ktorých sa nachádzajú obrázky jarných kvetov, ako napríklad snežienka, prvosienka, podbeľ, narcis, tulipán, púpava. Pomenujte ich a porozprávajte sa s deťmi o jarných kvetoch. Zamerajte ich pozornosť na všímanie si typických znakov jarných kvetov, ako je farba, veľkosť, tvar, stavba kvetu – niektoré kvety majú hlávky zvesené dole, iné zas smerujú hore k sĺnku. Následne si vymodelujte jarné kvety, o ktorých ste sa rozprávali. Pred začatím aktivity si stôl prekryte gumenným obrusom a dajte dieťaťu modelovaciu podložku, plastelínu a hneď  sa môže pustiť do modelovania kvetov,  samozrejme mu môžete pomôcť ak to bude potrebné, poprípade mu pomôžte pri modelovaní menších detailov. Prajeme Vám veľa zábavy pri modelovaní jarnej záhradky plnej kvetov.

Cieľ: „Farebná záhrada“ vyjadriť zážitok z počúvanej hudby hrou s farbami, pri tvorbe farebnej  záhrady  – otláčaním a dotváraním  kvetov

Budete potrebovať:  biely výkres, zemiaky na pečiatky kvetov, farby, štetce

Ešte predtým ako začnete pracovať, prikryte si stôl gumenným obrusom, aby nedošlo k jeho zašpineniu. Pustite deťom hudbu s jarnou tematikou napr. CD- „Jarná“ od pani Selepovej alebo piesne zo Spievankova o jari a jarných kvetoch. Pripravte deťom pečiatky, ktoré im môžete vyrobiť zo zemiakov a to tým spôsobom, že zemiak  si prekrojíte na dve polovice, nakreslíte si naň obrys hlávky kvetu (napr. tulipánu) a nožíkom opatrne orežete nákres dookola tak, aby hlávka kvetu vystúpila zo zemiaku na povrch. Vyrobené pečiatky dajte deťom a na základe hudby nechajte ich samostatne sa rozhodnúť o farbách, ktoré použijú pri odtláčaní kvetov. Nechajte výber farieb na ich intuícií a nálade, ktorá v nich vzniká počúvaním piesní s jarnou tematikou. Pečiatky zo zemiakov môžu namáčať do farieb, alebo si farbu môžu štetcom naniesť na povrch pečiatky kvetu a kvet odtlačiť na papier alebo výkres. Hlávky kvetov si môžu dokončiť dokreslením ich stoniek, listov. Nechajte deti pracovať samostatne, nech ich pri tvorení sprevádza hudba, ktorá v nich vyvolá cit pre výber farieb. Výsledkom budú krásne rozkvitnuté farebné záhrady plné kvetov.

Cieľ: „Malí kvetinári “ – vytvoriť kyticu kvetov z nastrihaných častí a s pomocou rodiča

Budete potrebovať: nastrihané časti kvetov, nožnice, lepidlo, papierový košíček, aký používame na koláčiky,  papierový tanierik alebo výkres

Táto jarná aktivita je ideálna na tvorenie s malými deťmi. Narcisy sú jedným zo symbolov jari a ich žiarivá žltá farba určite rozžiari aj detské očká. Mladším deťom nastrihajte jednotlivé časti kvetov, staršie deti si kvety a jednotlivé časti kvetu môžu vystrihnúť samé. Následne tieto nastrihané časti kvetov nalepia na papierový tanierik alebo výkres. Najprv nalepia stonku, potom listy a samotný kvet. Do stredu kvetu nalepia biely papierový košíček. Na jeden papierový tanierik alebo výkres môžu nalepiť viacero týchto kvetov, ak si ich vystrihnú menšie, alebo nalepia na väčší papierový tanierik, tácku, či výkres a týmto postupom im vznikne nádherná jarná kytica krásnych žltých narcisov. Takže šup, šup do práce.  Nech sa deti môžu tešiť z prichádzajúcej jari.

A ešte trochu angličtiny…..

Cieľ: ,,Kvetinová čelenka“ – Zhotoviť ,,Kvetinovú čelenku“ podľa jednoduchého postupu a s pomocou rodiča.

Aj vy máte radosť z toho, že je tu konečne jar? Vyrobte si pekné čelenky z výkresu. Takéto čelenky sú jednoduché, príjemne si nimi vyplníte voľný čas a navyše sa budete môcť pochváliť peknou čelenkou.

Vypestujte vzťah k cudziemu jazyku hravou a nenásilnou formou. Pri zhotovovaní kvetinovej čelenky naučte deti, ako sa po anglicky povie ,,kvet“ – ,,flower“ [΄flauә] – neustálym vyslovovaním  a opakovaním daného slova si deti pojem rýchlo zapamätajú.

Pomôcky: vytlačená maketa kvetu, vytlačená maketa listu, výkres, farebné papiere, lepidlo, ceruza, nožnice 

Postup: Vytlačte deťom maketu kvetu a listu na tvrdý výkres. Pomocou pravítka im narysujte dva pásiky (šírka 3-4 cm), ktoré potom zlepíte – dĺžku prispôsobte podľa obvodu hlavy vášho dieťaťa. Na farebné papiere si pomocou makety obkreslia kvietky a lístočky. Pokúste sa využiť rôzne farby kvetov na vašej čelenke (červenú, oranžová, žltú, fialovú, ružovú, modrú). Opatrne si ich povystrihujú a zlepia dohromady. Kvety spolu s lístočkami nalepia na pásik z výkresu. Nechajú zaschnúť. A peknú kvietkovanú čelenku môžu nosiť na hlave. Tak ako vždy, staršie deti si ich vedia urobiť samé a malým buďte nápomocní.

Cieľ: ,,Zaspievajme si /Sing a Song of Flowers“ – Vyhľadať danú farbu kvetu na svojej čelenke, prostredníctvom anglickej piesne  – ,,Sing a Song of Flowers“.   

Zdroj:  anglická video nahrávka Sing a Song of Flowers  –

https://www.youtube.com/watch?v=gAcDUEgMgmY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2aDtEyuhX2XRO4WHqBB4ao5BCBAe3JhyUO5WxgUiv5DuI-oiKSn5Sz95s , kvetinové čelenky. 

Pripravte si kvetinové čelenky (vyrobené z predchádzajúcej aktivity), ktoré držíte v ruke.  Pustite im video nahrávku ,,Sing a Song of Flowers“ Nechajte deťom chvíľku času, nech si poobzerajú farby kvetov na svojej čelenke, oblečenia na sebe, farby predmetov, vecí v izbe… Hra sa môže začať.

Úlohou deti je nájsť také farby kvetov na svojej vyrobenej čelenke, ktoré sa spievajú v kvetinovej piesni (red, pink, orange, yellow, blue, purple). Ak sa náhodou stane, že sa spomenutá farba nenachádza na vašej čelenke, pokúste sa nájsť, vyhľadať danú farbu na svojom oblečení alebo predmetoch,  nachádzajúcich sa vo vašej izbe. Prostredníctvom tejto hry si s deťmi zopakujte farby, ktoré sme už prebrali. 

Cieľ: ,,Rozkvitnutá záhrada“ – Pomenovať obrázky na omaľovanke a vyfarbiť ju podľa vlastných predstáv.

Pomôcky: farbičky, omaľovanka      

Nechajte deti, nech si omaľovanku vyfarbia podľa vlastných predstáv. Naučte deti, ako sa povie po anglicky:

 • ,,tráva“ / ,,grass“ [gra:s],
 • ,,slimák“ / ,,slug“ [slag] alebo ,,snail“ [sneil],
 • ,,včela“ / ,,bee“ [bi:],
 • ,,strom“ / ,,tree“ [tri:],
 • ,,vták“ / ,,bird“ [bә:d],
 • ,,obloha“ / ,,sky“ [skai]

Nezabudnite si zopakovať z predchádzajúcich aktivít, ako sa povie kvet po anglicky: ,,kvet“ – ,,flower“ [΄flauә]. Pripomeňte deťom, že ak chcú vytvoriť množné číslo, je potrebné pridať na konci anglických slovíčok (s).  

Cieľ: ,,V rozkvitnutej záhrade / In the Garden“ – Imitovať pohyb v hudobno-pohybovej hre so spevom – hudobná skladba v anglickom jazyku – ,,In the Garden“

Pomôcky: anglická video skladba – In the Garden

Deťom pustite video skladbu ,,In the Garden“, kde si deti pripomenú a zopakujú anglické slovíčka ako sú: kvet – flowers, tráva – grass, slimák – slug alebo snail, včela – bee, strom – tree, vták – bird, obloka – sky.

V piesni sa spieva o tom, že v záhrade môžete vidieť mnoho vecí ako: trávu, kvety, oblohu,  stromy, slimákov, vtáky, včely – ,,In the garden we can see many things“: grass, flowers, sky, trees, slugs, snails, birds, bees. Pokúste sa deťom pieseň pustiť niekoľkokrát po sebe, aby si zapamätali, čo najviac anglických slovíčok.

Po vypočutí piesne choďte do vašej záhrady alebo na dvor a pokúste sa opýtať detí pomocou otázky ,,What (wot) can (ken) you (jú) see (si) in the garden? / Čo môžeš vidieť v záhrade?“ Úlohou deti je odpovedať anglickým slovom, ktoré si zapamätali z video skladby a napodobniť ho pohybom v záhrade. Napríklad: ,,bee“ (včela) – lietať ako včela (môžu pridať aj zvuk), ,,tree“  (strom) – stáť na mieste a vzpažiť ruky.                          Nezabudnite deti pochváliť.  

Cieľ:Rastiem – žijem“ – zasadiť semienka kvetov a pozorovať priebeh života už klíčiacich rastlín

Budete potrebovať: črepník, hlinu, lopatku, semená rastlín, polievačka

Jar je ročné obdobie, ktoré v nás istotne prebúdza pocity znovuzrodenej prírody. Prebúdza sa príroda okolo nás, zelená sa tráva, stromy, vykúkajú prvé jarné kvety. Aj Vy s deťmi môžete pozorovať zázraky prírody na vlastné oči. V záhradke si zasaďte pár kvetov, o ktoré sa deti budú starať a pozorovať. Ak nemáte záhradku nebuďte sklamaní. Postačí Vám aj obyčajný črepník, hlina, pár semien kvetov a môžete sa spoločne s deťmi pustiť do sadenia. Výber semien kvetov, ktoré si s deťmi posadíte nechajte na Vašich deťoch. Zároveň si počas sadenia poznačte aj názvy kvetov, ktoré ste zasadili. Črepník s posadenými rastlinkami si dajte na balkón, alebo si ho položte na slnečné miesto v byte, najlepšie na okno. Deti budú mať takýmto spôsobom  posadené semená kvetov  každý deň  na očiach a budú plné očakávania, kedy kvety začnú klíčiť. Toto je výborná aktivita, pri ktorej deti pozorujú klíčenie a rast rastlín. Taktiež je potrebné, aby sa deti o zasadené semená rastlín aj starali a pravidelne ich polievali. Ak budú deti trpezlivé a budú sa o rastlinky dobre starať, tak už čoskoro uvidia plody svojej práce.

Cieľ: „ Tulipán “ – Vytvoriť z farebného papiera tulipán podľa predlohy a s pomocou dospelého.

Pomôcky: zelený papier (15×15 cm)
                 ružový papier (12×12 cm)
                 nožnice

Postup:

1. Ružový štvorec zložte na trojuholníček. Papier rozložte a do trojuholníka spojte aj opačné   dva rohy.
2. Vzniknuté cípy na oboch stranách zahnite.
3. Otočte na druhú stranu a bočné rožteky znovu zahnite.
4. Vezmite si zelený štvorec a aj ten najskôr zložte do tvaru trojuholníka…

5. Ďalej už postupujte a skladajte podľa fotiek.

6. Na záver spodok kvietku odstrihnite, nasaďte na vytvorenú stonku a tulipánik je hotový!

Cieľ: „ Jarné kvietky“ – Počúvať a zapamätať si krátku veršovanú báseň.


Postup: Dospelý prečíta nahlas a pomaly jednu báseň, dieťa počúva. Čítanie zopakujeme viac krát, dieťa sa postupne pridáva po veršíkoch. Báseň si zopakujeme pri rôznych činnostiach počas dňa, na prechádzke alebo pred spaním.

Cieľ: „ Herbár “ – Vytvoriť si vlastný herbár jarných kvetov.

Pomôcky: jarné kvety, zošit, lepidlo

Postup: Na prechádzke s dospelým v prírode hľadáme rôzne jarné kvety, ktoré si opatrne odtrhneme a vezmeme so sebou domov. Doma si každý kvet necháme vylisovať (vyrovnať pod knihou) potom ho nalepíme do zošita, dospelý nám napíše názov kvetu, prípadne kde sme ho nazbierali, alebo s kým sme vtedy boli na prechádzke.  Nalepený kvet prekryjeme čistou stranou. Nakoniec sa nám celý zošit zmení na herbár, ktorý si môžeme prezerať ako knihu – možno aj oveľa neskôr, keď už budeme školáci. Tak veľa zábavy…….

Cieľ: „ Farby a čísla “ – Vyfarbiť správne omaľovanku podľa čísiel.

Pomôcky: farebné pastelky, vytlačená omaľovánka

Postup: Omaľovanku vyfarbíme správne, ak priradíme správnu farbu ku číslici (napr. ružovou vyfarbíme len časti omaľovanky s číslom 1). Ak budeme postupovať správne, nakoniec nás čaká pekný obrázok. Deti si takouto zábavnou formou zopakujú čísla a tí, ktorým to ešte veľmi nejde, sa ich doučia. Nech sa vám darí.

Cieľ: „ Kvetinový záves “ – Vystrihnúť z farebného papiera kvety a vytvoriť z nich girlandu.

Pomôcky: farebné papiere

                 nožnice

                 lepidlo

                 špagát

                 makety kvetov

Postup: Obkreslíme si na farebnom papieri makety kvetov (sedmokráska, tulipán…), vystrihneme si ich a nalepíme na špagát. Na jednom špagáte môže visieť toľko kvetov, akú dlhú girlandu chcete mať. Girlandy si môžete zavesiť na luster, okno alebo dvere.

Cieľ: „ Kvetnatá hra“- pozorovať spoluhráča (mamku, ocka, súrodenca), jeho pohyby rúk po obrázkoch a následne ich správne zopakovať.

Potrebovať budete: nožnice, lepidlo, pastelky

Vytlačte si obrázky, ktoré sme Vám pripravili. Každý list A4 je rozdelený na dve polovice, kde na oboch polovičkách sú rovnaké kvety. Prvý kvet je  farebný a druhý je biely. Tento slúži ako maľovanka. Nechajte, nech si ho Vaše dieťa vyfarbí podľa predlohy. Keď už to máte všetko vyfarbené, prestrihnite list papiera po vyznačenej čiare. Skúste kvety pomenovať a porozprávať sa o nich.  Na hru budete potrebovať dve hracie podložky, ktoré si vyrobíte. Jedná bude obsahovať vyfarbené kvety a dlane, druhá hracia podložka bude z obrázkov, ktoré si vyfarbilo Vaše dieťa. Prvú podložku si vyrobíte tak , že si najprv položíte obrázok s dlaňami- bude to štartovacia kartička. Na vrchný okraj do stredu obrázku( dlane) nalepte jeden obrázok s kvetom. Na spodný okraj do stredu  obrázka (dlane)  nalepte ďalší obrázok s kvetom . Ostatné obrázky s kvetmi nalepte do rohov obrázku (dlane).  Presne takto si vytvorte aj druhú hraciu podložku.  Dávajte pozor, aby druhá podložka mala kvety presne tak isto rozmiestnené ako sú na prvej podložke. Teraz si položte hracie podložky oproti sebe a hra sa môže začať. Jeden hráč ukazuje pohyby po obrázkoch kvetov  a druhý po ňom opakuje. Potom sa hráči vymenia. Aby ste si overili ako by to malo vyzerať, pozrite si naše video z chaty, kde sme pri tejto hre zažili veselé popoludnie.  Prajeme Vám príjemnú zábavu. 

https://drive.google.com/open?id=1Sy0eIXEAR9wnBeCZwp0pwHv-8lGBgtfp

Cieľ: „Jarné skákanie“– ovládať skoky znožmo z miesta, hrou na tulipány.

Budete potrebovať: farebný papier, nožnice, lepiacu pásku

Táto aktivita je zameraná na zlepšenie pohybovej zdatností u detí a zároveň  predstavuje pre deti veľkú zábavu. Vystrihnite si z farebného papiera hlávky tulipánov, položte ich na koberec alebo podlahu a pripevnite ich lepiacou páskou, aby Vám na danom povrchu lepšie držali a tým sa Vám pri jednotlivých detských skokoch nebudú tieto kvety posúvať a krčiť. Zahrajte sa s deťmi na včielky, ktoré opeľujú kvety v jarnej záhrade. Ich úlohou je skákať znožmo na kvety v takom smere, ktorý určuje sklon hlávky kvetu. Dieťa si musí pri tejto aktivite všímať najmä to, do ktorej strany sú hlávky  kvetov otočené a podľa toho správne  koordinovať  skoky znožmo na jednotlivé kvety. Počas skokov im môžete pustiť piesne s jarnou tematikou a budú sa cítiť akoby sa skutočne nachádzali na jarnej lúke. Túto aktivitu môžete využiť kedykoľvek počas dňa, kedy sa deti vyskáču takýmto zaujímavým spôsobom do sýtosti. Po doskákaní môžete makety jarných kvetov využiť aj v ďalších aktivitách, ktoré sa budú týkať uvedomovania si a určenie  polohy jednotlivých kvetov v danom priestore. Spýtajte sa detí, ktoré hlávky kvetov smerujú dopredu, ktoré dozadu, ktoré sú naklonené vľavo a ktoré vpravo. Poprípade ukážte na niektorú dvojicu kvetov a deti nech Vám povedia v akom smere sú hlávky kvetov otočené. Ďalej si s deťmi v rámci tejto aktivity zopakujte farby. Pýtajte sa ich „Ktoré tulipány sú červené? Ktoré tulipány sú žlté?“.…a pokračujte v otázkach ďalej, až kým sa nespýtate na všetky farby tulipánov, ktoré ste v aktivite využili. Úlohou dieťaťa je po každej Vašej otázke týkajucej sa farby alebo polohy kvetu ukázať na daný kvet s tou farbou alebo polohou, na akú ste sa pýtali. Ďalší spôsob ako túto aktivitu rozvinúť ďalej je počítanie kvetov podľa farby. Napríklad: „Koľko kvetov je žltých?“ Dieťa nájde žlté kvety, spočíta ich a výsledok povie nahlas. Opäť si otázky ohľadom počtu kvetov naformulujte podľa toho, aké farby ste pri výrobe kvetov použili. V závere aktivít si môžete s deťmi zaspievať a zatancovať na jarné piesne alebo môžete ešte raz opeliť Vašu jarnú záhradku plnú tulipánov skokmi znožmo. „Doskákania.“

https://drive.google.com/file/d/1uqIQEvorkqeLhMzYi3PsHRUSwXNMD3aZ/view?usp=drivesdk

https://drive.google.com/file/d/1w5C7NLEAHX7q1jpDsJeX8jld6cnFm4Vb/view?usp=drivesdk

Téma týždňa: Zvieratá a ich mláďatá (13.04.2020 – 17.04.2020)

Cieľ : „ Na zvieratká “

Potrebovať budete: prezentácia „Naše zvieratá“ (https://youtu.be/7L5WKTkKiPY), báseň „Mláďatká,“ obrázky zvierat, plagát farmy, nožnice, lepidlo

Pozrite si s deťmi prezentáciu, ktorú nájdete v odkaze nad textom. Táto prezentácia je zameraná na poznávanie zvierat  a ich mláďat. Prezentácia je sprevádzaná hovoreným slovom, ktorým sa pomenúvajú jednotlivé druhy zvierat a ich mláďat a dieťa má možnosť takýmto spôsobom sa s nimi  oboznámiť, poprípade keď už ich pozná tak má možnosť upevniť si názvy mláďat zvierat. Po pozretí prezentácie sa porozprávajte s dieťaťom, ktoré zvieratká sa spomínali vo videu. V tomto videu sa deti stretnú najmä s tým, že názvy zvierat a ich mláďat sa líšia, tak ako sa líšia aj veľkosťou, sfarbením a práve prostredníctvom tohto videa majú možnosť sa ich naučiť, poprípade si to upevniť. Ak ste si prezentáciu pozreli, dieťaťu predneste nasledujúcu báseň.

Keď jar, slnko pohladká, na dvore sú mláďatka :

-mačka má mačiatko,

-sučka má šteniatko,

-sliepka má kuriatko,

-húska má húsatko,

-svinka má prasiatko,

-ovca má jahniatko,

-koza má kozliatko,

-krava má teliatko,

-kobyla žriebätko,

-zajačica zajačika, ten v hniezdočku tíško spinká.

Tešia sa im dobré mamy.

Už na dvore nie sme sami.

Vytlačte si zvieratká spomínajúce sa v básni. Na koberec pod sebou si poskladajte dospelé zvieratá, tak ako sa spomínajú v básni za sebou, mláďatá týchto zvierat nechajte na koberci bokom. Začnite opäť dieťaťu prednášať báseň: „Keď jar, slnko pohladká, na dvore sú mláďatká. Mačka má mačiatko.“  Zastavte sa, úlohou dieťaťa bude v skupine mláďat pohľadať mačiatko a priradiť ho ku svojej mamičke. Ak tak dieťa spraví, pokračujte v básni ďalej. „Sučka má šteniatko.“ Opäť zastavte a dieťa musí v skupine mláďat nájsť šteniatko a priradiť ho k sučke. Takýmto spôsobom pokračujte v hre dovtedy, dokedy dieťa nenájde mláďatám ich mamičku. V závere si spolu s dieťaťom opäť prejdite názvy zvierat a ich mláďat, ukazujte na obrázky zvierat a spoločne ich pomenúvajte, dieťa nech napodobní zvuky, ktoré dané zvieratko vydáva.

Na spestrenie aktivity vytlačte dieťaťu plagát farmy so zvieratkami. Úlohou dieťaťa je jednotlivé zvieratká na obrázku pomenovať, následne ich vystrihnúť (mladším deťom tieto obrázky vystrihnite Vy, poprípade pomôžte pri strihaní ak je to potrebné) a priradiť zvieratká k tieňu ich nalepením do plagátu farmy. Prajeme veľa zábavy pri plnení farmárskych aktivít

0e26ea5966e67162553621ea6a9dad96

Cieľ: ,,Na dvore“  – zvládať spev a hru na telo-tlieskaním, plieskaním a dupaním

Potrebovať budete: pieseň „Na dvore (https://www.youtube.com/watch?v=LwfZhnczCZU),“ obrázok farmy, výkres, prstové farby, korkovú zátku, farbičky, makety čeleniek mačky a myši, obrázok kravy

Na začiatku aktivity ukážte deťom obrázok farmy.

Yvonne Campedel illustration portfolio

Porozprávajte sa s nimi, aké zvieratká sa nachádzajú na farme a čo okrem zvierat farmu tvorí. Následne im pustite pieseň  s názvom „Na dvore.“ Táto pieseň je veľmi známa, takže deti určite nebudú mať problém zapamätať si slová piesne, taktiež aj melódia piesne je jednoduchá a ľahko zapamätateľná.

https://i.pinimg.com/originals/90/02/5b/90025b8d8feed7b6eaf0a6b3c820df3a.jpg

Ak si deti pieseň vypočujú, spýtajte sa ich o ktorých zvieratkách sa v piesni spieva (sliepka, kohút, mačka, krava) a či spomenuté zvieratká sa nachádzajú aj na obrázku farmy, ktorý ste im na začiatku aktivity ukázali. Kláťte deťom otázky týkajúce sa textu piesni napr. Aký zvuk vydáva sliepočka? Čo nám znáša sliepočka? Kto kikiríka? Koho chytá mačka? Aký zvuk vydáva mačka? Čo nám dáva kravička? Aký zvuk vydáva kravička? Týmito otázkami si deti preopakujú zvuky, ktoré vydávajú zvieratká a upevnia, poprípade sa dozvedia aj aký úžitok máme z týchto spomenutých zvierat. Následne si s deťmi pieseň opäť zaspievajte. Spev piesne môžete doplniť hrou na telo, ktorá je deťom veľmi blízka. Využívajte pri hre na tele tlieskanie, plieskanie (údery dlaní rúk o stehná nôh), dupanie, lúskanie. Napríklad na prvú slohu piesne nech deti tlieskajú, na druhú nech plieskajú, na tretiu využite dupanie a pri štvrtej lúskanie. Hrou na telo si deti vytvárajú rytmický sprievod k piesni. Ďalej túto hru na telo môžete obmeniť aj tak, že si deti rozdelíte na dve skupinky. Jedna skupina počas celej piesne bude tlieskať, druhá skupina bude počas celej piesne plieskať. Následne si tieto dve skupiny úlohy vymenia, tá čo tlieskala bude plieskať a naopak tá čo plieskala bude tlieskať. Takýmto istým spôsobom môžete spraviť sprievod s dupaním a lúskaním. Pri starších deťoch môžete využiť aj variantu, kedy každé dieťa bude robiť niečo iné, napríklad jedno dieťa bude tlieskať, druhé plieskať, tretie dupať, štvrté lúskať. Je to náročnejšie v tom, že dieťa sa musí sústrediť nielen  na melódiu a slová piesne, ale aj na rytmický sprievod hrou na telo, ktorá mu bola zadaná. Existuje veľa spôsobov ako si tieto varianty hry na telo obmieňať, poprípade vymýšľať si rôzne nové variácie hry na telo, do ktorej zapojte aj deti. Vyskúšajte si rôzne variácie hry na telo, určite si s deťmi vytvoríte originálny sprievod hrou na telo.

Po speve a rytmizácii piesne hrou na tele ponúknite deťom aktivity, pri ktorých si spomenuté zvieratká v piesni vytvoria.

Cieľ : „ Sliepočka a kuriatka “- vytvoriť  zvieratko prstovými farbami a dotvoriť ho do reálnej podoby.

Pripravte si stôl pri ktorom deti budú pracovať, zakryte si ho, aby nedošlo k jeho ušpineniu. Namaľujte si s deťmi  sliepočku s kuriatkami. Maľovanie bude veľmi jednoduché, pretože budete potrebovať l svoje ruky, prsty a korkovú zátku. Natrite dieťaťu celú dlaň ruky hnedou prstovou farbou a odtlačte ju na výkres. Z tejto odtlačky dlane ruky dotvorte sliepočku dokreslením očí, hrebienka, nôh a zobáčika. Pri tvorbe môžete použiť aj korkovú zátku, ktorú dieťa namočí do žltej farby a robí otlačky kruhov. Tieto otlačené kruhy predstavujú budúce kuriatka, ktoré dokončíte opäť dokreslením očí, nôh, zobáčika. Sliepočka a kuriatka sú na svete.

Cieľ : „Mačka a myš “ – zdolávať prekážky počas behu  v hre na naháňačku

Vytlačte deťom čelenky s obrázkami mačky a myši, deti si tieto čelenky vymaľujú a môžu si ich dať na hlavu. Jedno dieťa bude mačka a druhé bude myška. Keď už majú role rozdelené, zahrajú sa na naháňačku, kedy mačka naháňa myš. Ak mačka myšku chytí, úlohy si vymenia.

Cieľ : „ Kravička “ – Dotvoriť zvieratko prstovými farbami.

Posledným zvieratkom je kravička. Vytlačte dieťaťu obrázok kravy, ktorý si dotvorí taktiež prstovými farbami ako to bolo pri sliepočke a kuriatkach, ale v tomto prípade si namočí prst do čiernej farby a bude robiť odtlačky prstov na telo kravičky, ktoré budú  pripomínať čierne škvrny na koži tela kravy.

A printable cow template. This printable may be useful for an classroom project about animals on the farm.

Cieľ: „ Na gazdovstve,“ zakresliť obrázky zvierat, vystrihnutím a nalepovaním vytvoriť gazdovský dvor.

Potrebovať budete: obrázky zvierat, väčší výkres (A3 alebo A2 – podľa možností ), pastelky, nožnice, lepidlo, časopisy, letáky

Stôl si zakryte podložkou, alebo gumenným obrusom, aby počas kreslenia pastelkami a pri práci s lepidlom nedošlo k jeho ušpineniu. Kým začnete pracovať, rozcvičte si pršteky, aby vás lepšie počúvali pri práci. Ak s nami pracujete a vytvárate pravidelne, na rozcvičku prstov už básničku poznáte. A ak náhodou nie, tak celkom jednoduchú si pripomenieme : Každá rúčka má prstíčky,/prsty rozťahujeme a zvierame/ zovrieme ich do pästičky./necháme zovreté v päsť/ Bum – bum na vrátka, to je rozprávka krátka./udierame zľahka päsť o päsť/.

 Pripravte deťom obrázky domácich zvierat a farmy – /môžete im ich vytlačiť, alebo aj nakresliť/, ktoré si zakreslia a potom vystrihnú. Staršie deti si zakreslené obrázky zvierat  môžu vystrihnúť sami, mladším deťom so strihaním  pomôžte – podľa potreby. Následne vezmite  výkres veľkosti A3, alebo môže byť aj výkres o veľkosti A2, na ktorý deti nalepia vystrihnuté zvieratká a farmu. Takto vzniknutý obraz gazdovského dvora môžu deti ďalej dotvoriť dokreslením  stromov, trávy, jazierka, kvetov, poprípade si môžu z nejakého časopisu vystrihnúť farmára /akúkoľvek postavu/ a dolepiť ho do tejto koláže. Fantázii sa medze nekladú, deti nech si gazdovský dvor dotvoria podľa svojich predstáv. A nezabudnite ich pochváliť a obrázok zavesiť na viditeľné miesto.

Cieľ: „ KOHÚT “ – vyslovovať správne všetky hlásky, pomocou   detskej básne.

Aby si vaše deti brúsili jazýčky, naučte ich krátku básničku….najprv im ju celú prečítajte, potom sa porozprávajte o domácich zvieratách – prečo ich voláme domáce /lebo sa o nich staráme doma/, čím sa živia, čím majú pokryté telo – srsť, perie, ako sa volajú mláďatá a podobne. Ukončte to otázkou, kto patrí ku kohútikovi /sliepka, kuriatka/. Básničku sa učte postupne, pridávaním a opakovaním ďalších veršov. Nakoniec si môžu kohútika zakresliť. Nezabudnite na to, aby pri kreslení vaše dieťa správne sedelo – nohy celým chodidlom na zemi, správne držalo pastelku a pri kreslení netlačilo pastelkou na papier. Držíme palce….

Kohút                                                 

Na dvore je veľkým pánom,
krikom hlási, že je ráno.
Na parádu rád on hľadí,
by ho sliepky mali rady.
Farbou žiari jeho šat,
po smetisku behá rád.
To je kohút – pyšný tvor,
kráľovstvom je jeho dvor.

Cieľ: „ Ťuki – ťuki ťukalo “– Spievať pieseň k téme, s oporou o hudobný sprievod.

Iste majú mnohí z vás CD Spievankovo, ak nie, tak si nájdite na nete – zdroj : youtube.com SPIEVANKOVO 2. Pusťte deťom pieseň a zaspievajte si spolu s nimi….ako si budú pieseň pospevovať, môžu si pritom zakresliť obrázok k pesničke…..

Ťuki ťuki ťukalo vo vajíčku volalo,

ťuki ťuki ťukalo vo vajíčku volalo.          

Ťuki ťuki pre hlavičku nemám miesto vo vajíčku,

ťuki ťuki ťuk, ťuki ťuki pre hlavičku nemám miesto vo vajíčku, ťuki ťuki ťuk.

Ťuki ťuki ťukalo von sa dostať žiadalo,

ťuki ťuki ťukalo von sa dostať žiadalo.                                                                                                                         

Ťuki ťuki od radosti, že si vystrie údy kosti ťuki ťuki ťuk,

ťuki ťuki od radosti, že si vystrie údy kosti ťuki ťuki ťuk.

Cieľ: „Slniečko sa zobudilo,“ sprevádzať pieseň hrou na hudobné nástroje, v podobe metra

Budete potrebovať: pieseň „Slniečko sa zobudilo,“ hrnce, varešky, pokrievky, papierové taniere, spinkovačka, obaly z kinder vajíčok, lepiaca páska, plastové lyžičky (vidličky), plechovka, balón, výkres, žltý farebný papier, lepidlo, farbičky, nožnice

Ešte predtým, než sa dostaneme k samotnej piesni a vytváraniu sprievodu k piesni porozprávajte sa s dieťaťom o tom, aké máme ročné obdobie, čo je typické pre toto ročné obdobie, pripomeňte si významné znaky jari. Následne dieťaťu pustite hudobnú ukážku alebo nahrávku piesne „Slniečko sa zobudilo,“ zo Spievankova. Určite ju väčšina detí pozná a porozprávajte sa o čom bola pieseň, aké zvieratká sa spomínali v piesni.  Po vypočutí piesne  si  ju spolu zaspievajte. Následne sa deti môžu zahrať na malých hudobníkov, ktorí chcú potešiť slniečko a vytvoriť sprievod k piesni. Náhradou hudobných nástrojov môžu byť  pomôcky, ktoré máte bežne v domácnosti, či už sú to hrnce, varešky, lyžičky, pokrievky. Napríklad bubon bude predstavovať hrniec, varešky budú predstavovať ozvučené drievka, pokrievky budú predstavovať činely. Hra na „nástroje“ sa môže začať. Rozdajte deťom tieto nástroje a nechajte ich, nech si vytvoria sprievod k piesni na základe rytmu piesne, tak ako to cítia. Spev piesne  budú sprevádzať hrou na tieto „domáce“ hudobné nástroje. Alternatívou týchto domácich predmetov, predstavujúcich hudobné nástroje, môžu byť nástroje, ktoré si s deťmi vyrobíte samy v domácom prostredí. Výroba takýchto nástrojov je veľmi zaujímavá a zábavná a určite sa deťom bude páčiť. Vyrobte si spoločne tamburínu, rumbagule, bubon. Tamburínu si vyrobte zospinkovaním dvoch papierových tanierov, nechajte malý otvor, do ktorého nasypete ryžu alebo šošovicu. Keď máte obsah budúcej tamburíny naplnený, tak ju dokončíte jej dospinkovaním. Rumbagule si vyrobíte z prázdnych obalov od kinder vajíčok, ktoré taktiež naplníte buď šošovicou alebo ryžou. Kinder vajíčko dajte medzi dve plastové lyžičky alebo vidličky a spojte ich lepiacou páskou. Bubon si spravíte z plechovky a odstrihnutého balónu, ktorý navlečiete na otvor plechovky. Hra na tieto podomácky vyrobené hudobné nástroje bude pre deti predstavovať niečo nové a budú nadšené aj zvukom, ktoré tieto domáce hudobné nástroje predstavujú. Výroba takýchto hudobných nástrojov je jednoduchá, zvládne to každý a deťom sa určite bude páčiť. S týmito nástrojmi môžu experimentovať pri vytváraní sprievodu k piesni, hra na takýchto nástrojoch bude predstavovať pre deti niečo nové a budú nadšené aj jednotlivými zvukmi, ktoré tieto nástroje budú vydávať. Určite sa pri vytváraní sprievodu k piesni  na  domácich hudobných nástrojoch  zabavíte.

V závere si s deťmi môžete vyrobiť slniečko, ktoré sa spomínalo v piesni. Deti si vystrihnú kruh z výkresu, ktorý predstavuje základ slnka a nastrihajú si z farebného papiera pásiky, predstavujúce lúče. Mladším deťom tieto spomenuté pomôcky pripravte. Kruh si vymaľujú  žltou farbou a pásiky lepidlom nalepia na zadnú časť kruhu. Tvár slniečka si môžu dokončiť dokreslením očí, líc, úst. Výsledkom bude krásne usmievavé slniečko, ktoré sa teší z vytvoreného sprievodu k piesni, ktorá oslavuje toto nádherné ročné obdobie.

Cieľ: „Kuriatko,“ zhotoviť z modelovacej hmoty – plastelíny  kuriatko, podľa inštrukcií  rodiča

Potrebovať budete: modelovaciu hmotu, podložky

Pripravte si podložku, na ktorej budete modelovať. Dieťa si vezme modelovaciu hmotu a miesením a gúľaním modelovacej hmoty medzi dlaňami oboch rúk vytvaruje telo kuriatka v podobe vajíčka. Následne na ňom vymodeluje oči, zobáčik, nohy. Pri modelovaní menších detailov na tele kuriatka dieťaťu môžete pomôcť, hlavne ak ide o mladšie deti. Staršie to dokážu sami. Vytvorte si menšie zátišie tým, že vezmete tanierik, na ktorý položíte zelený krepový alebo farebný papier, vystrihnutý farebný kvet alebo umelý kvet, škrupinu z vajíčka a samozrejme vymodelované kuriatko.

Cieľ:Kuriatko“- vystrihnúť kuriatko z farebného papiera, dotvoriť ho lepením a kreslením.

Potrebovať budete žltý a oranžový farebný papier, tanier ľubovoľnej veľkosti, ceruzu, čierny gombík alebo čiernu farbičku, nožnice, lepidlo.

Na žltý farebný papier nakreslite kruh – pomocou okrúhleho taniera (staršie deti aj samostatne). Kruh vystrihnete a zložíte ho na polovicu. Na oranžový papier si predkreslíte krídla a zobáčik (štvorec zložíte po uhlopriečke a vzniknutý trojuholník upravíte na zobáčik) a vystrihnete (staršie deti vystrihujú samostatne). Jednotlivé časti nalepíte na telo kuriatka a dolepíte oči z gombíkov, prípadne dokreslíte farbičkou. V priebehu práce sa dieťaťa pýtame, aké zvieratká žijú na gazdovskom dvore, ako sa volajú jednotlivé mláďatká. Snažíme sa deti nabádať k tomu, aby odpovedali rozvitými vetami, s dôrazom na správnu výslovnosť. Po vyrobení kuriatka si môžete spoločne postaviť gazdovský dvor z kociek, lega či iných stavebníc, ktoré doma máte a kuriatko tam umiestniť.

Cieľ:Mačiatko“- používať rôzny materiál pri výrobe papierového mačiatka podľa inštrukcií rodiča

Potrebovať budete okrúhly papierový tanier (ak nemáte tak postačí aj kartón, prípadne papier), farebné papiere, lepidlo, nožnice, farbičky Okrúhly papier predstavuje hlavu mačiatka, ktorému dorobíme oči, uši, nos, fúziky, pomocou farebného papiera. Na farebný papier dieťaťu predkreslíme jednotlivé časti tváre a necháme ho ich vystrihnúť a nalepiť tak, aby nám vzniklo mačiatko. Mačiatko môžete dozdobiť podľa vlastnej fantázie (napr. mašličkou…) a pritom sa porozprávate o jeho spôsobe života  (čo je pre mačky typické, čím sú zaujímavé, kde ich môžeme nájsť, čím sa živia…). Podobne si môžete vytvoriť aj zajka či jahniatko. Na záver si prelistujte encyklopédie či detské knihy, v ktorých vyhľadáte a pomenujete nielen mačiatko, ale aj iné mláďatá a ich zvieracie rodinky. Nakoniec si spoločne zaspievajte napr. Prší, prší….

Cieľ: ,,Farma /The Farm“ – Vymenovať typické zvieratá, ktoré sa chovajú na farme v anglickom jazyku.

Pripravte si kartičky s domácimi zvieratkami (krava, kôň, prasa, kohút, koza, kačica, kura, ovca). Nájdite si chvíľku času a porozprávajte sa s deťmi o tom, aké zvieratá sa chovajú na dedine, a ktoré by sa nemohli chovať v meste. Napr.: Mohli by zvieratá, ktoré žijú na dedine, žiť v meste? Mohli by sa voľne prechádzať na lúkach? Upozorníte deti na to, že v meste by zvieratká nemali možnosť voľného slobodného pohybu.

Porozprávajte sa o tom, čo je nutné, aby zvieratká mali pre svoj život – čistý vzduch, veľa priestoru na pohyb a pod. Nechajte nech deti vymenujú typické zvieratá, ktoré sa chovajú na farme, resp. na dedine. Povedzte deťom pomenovania zvieratiek v angličtine a deti ich budú za Vami opakovať. Dbajte na správnu výslovnosť.

 • ,,krava“ / ,,cow“ [kau],
 • ,,kôň“ / ,,horse“ [ho:s],
 • ,,prasa“ / ,,pig“ [pig],
 • ,,kohút“ / ,,rooster“ [΄ru: stә],
 • ,,koza“ / ,,goat“ [gәut],
 • ,,kačica“ / ,,duck“ [dak],
 • ,,kurča“ / ,,chicken“ [΄čikәn],
 • ,,ovca“ / ,,sheep“ [ši: p]

Povzbudzujte deti, aby opakovane vyslovovali dané zvieratká, skúste napodobňovať hlasy zvierat. Porozprávajte sa o zvieratkách, kde žijú, čo jedia, v akých rozprávkach vystupujú.

Pomôcky:  kartičky domácich zvierat

Cieľ: ,,Zvieratá na farme / The Animals On The Farm“ – Vyfarbiť a pomenovať zvieratá v pracovnom liste v anglickom jazyku.

Pomenujte si zvieratá po anglicky a povedzte, akou farbou ich budete vymaľovávať. Mamka a ocko pri vyfarbovaní pracovného listu Vašim dieťaťom využite tieto otázky: ,,What is it?“ / ,,Čo je to?“ / ,,What colour is it?“ / ,,Akej farby je to?“

Cieľ: ,,Kto som? / Who am I?“ – Uhádnuť zviera pomocou napodobňovania hlasov zvierat.

Táto hra je veľmi jednoduchá a zábavná. V tejto hre sú potrební minimálne dvaja hráči, ale môžu sa pridať aj ostatní členovia rodiny. Najprv si dieťa v hlave premyslí, na aké zvieratko sa chce premeniť. Ak má premyslené, začína hru a pýta sa: ,,Who am I?“ / ,,Kto som?“. Napodobní zvieratko (pohybom alebo hlasom) a ostatní hádajú, ktoré zvieratko dieťa napodobnilo. Samozrejme, že názov zvieraťa vyslovia v cudzom jazyku. Roly v hre si môžete vymeniť a to tak, že rodič sa premení na zvieratko a dieťa háda o aké zvieratko ide. 

Cieľ: ,,Old MacDonald“ – Vyrobiť jednoduché makety zvierat a použiť ich v anglickej video nahrávke.

Zdroj:  anglická video nahrávka Old MacDonald –

Pomôcky: výkres, ceruza, špajdle, makety zvierat, nožnice, farbičky

Vyrobte si s deťmi jednoduché makety zvieratiek (použite zvieratká z predchádzajúceho pracovného listu). Nechajte deti nech si zvieratká (cow – krava, pig – prasa, duck – kačica, sheep – ovca, horse – kôň) obkreslia na výkresy dvojmo. Potom ich vyfarbite, vystrihnite (mladším deťom pomôžte urobiť makety). Makety zlepte dokopy tak, že medzi ne vložíte špajdľu. Takto vyrobenú pomôcku môžete využiť pri spievaní anglickej video nahrávky Old MacDonald.  Pokúste sa deťom pustiť pieseň niekoľkokrát po sebe, aby si ju osvojili. Pustite ju znova a úlohou Vášho dieťaťa bude zodvihnúť to zvieratko na špajdli, o ktorom sa v piesni práve spieva.

Nezabudnite deti pochváliť. Za odmenu im môžete dať omaľovanku.

Téma týždňa: Veľká noc (06.04.2020 – 10.04.2020)

Cieľ: „ Veľkonočná pohľadnica“ používať rôzne kresliace nástroje na vymaľovanie veľkonočnej pohľadnice .

Potrebovať budete: ceruzu, pastelky, farbičky, alebo rôzne kresliace nástroje, ktoré máte doma, nožnice, výkres. V prílohe máte už pre Vás pripravenú pohľadnicu. Stačí, ak si ju stiahnete a vytlačíte na výkres. Nemusíte sa obávať, určite Vaša tlačiareň dokáže vytlačiť obrázok aj na výkres. Ak sa Vám predsa len nedá, tak si kľudne vytlačte pohľadnicu na kancelársky papier a potom ju podlepte výkresom. A nechajte vaše dieťatko tvoriť. Môže sa pridržať aj predlohy, alebo si obrázok vymaľuje podľa svojich predstáv. Na záver pomôžte svojmu dieťatku so strihaním a pohľadnica je hotová.

Cieľ: ,,Zajačik Ušiačik“-  Vystrihnúť zajačie ušká podľa obrysu a s pomocou rodiča si vyrobiť zajačiu čelenku.

Bunny ears tutorial - EASTER, BUNNY HAT, PAPER CRAFTS, KIDS CRAFTS, PARTY, BUNNY COSTUME, SEASONAL, SPRING, HEADBAND

Pomôcky: vytlačená maketa zajačích ušiek (http://coloringpage.eu/wpcontent/uploads/2020/03/By-ea-s1.pdf), výkres, ružová farbička alebo farebný papier, lepidlo, nožnice

Postup: vytlačte deťom

Obkreslite deťom ušká na tvrdý výkres a pomocou pravítka im narysujte dva pásiky(šírka 3-4cm), ktoré  potom zlepíte- dĺžku prispôsobíte  podľa obvodu hlavy dieťaťa. Zbytok predškoláci zvládnu sami, mladším ratolestiam ponúknite pomocnú ruku pri strihaní. Deti si zajačie uši aj pásiky vystrihnú, vnútornú časť ušiek si vyfarbia alebo použijú farebný papier. Nakoniec všetky časti zlepia podľa ukážky.

Opäť využite vnímavosť vašich detí a naučte ich, ako sa  po anglicky povie ,,zajačik“ /,,little bunny“ [ˈlɪtəl  ˈbʌnɪ]- neustálym vyslovovaním daného slova si deti pojem rýchlo zafixujú….

Cieľ: ,,Hopsaj, hopsaj zajačik/Hop hop little bunny“- Vyjadriť pohybom obsah piesne v anglickom jazyku- ,,Hop Hop Little Bunny“ .

 Zdroj: video nahrávka Hop Hop Little Bunny- https://www.youtube.com/watch?v=gPaaDjhVKqk,    zajačie ušká

Táto hra je veľmi zábavná, vyzvite deti nech si na hlavu nasadia zajačie ušká vyrobené v predošlej aktivite, pustite im video nahrávku ,,Hop Hop Little Bunny“ a hra na hopsajúcich zajačikov sa môže začať…

Úlohou detí je splniť  povely zajačika, obsah piesne vyjadriť pohybom. Vo videu zajačik deti nabáda: skákať-,,hop“; točiť sa-,,spin“; kráčať-,,walk“, behať-,,run“. Deti si zábavnou formou rýchlo osvoja tieto anglické povely.

Cieľ: ,,Veľkonočné vajíčka/Easter eggs“- osvojovať si správny úchop grafického materiálu pri vyfarbovaní veľkonočných vajíčok.

Pomôcky: farbičky, omaľovanky veľkonočných vajíčok

https://coloring-pages.info/simple-easter-eggs-printable-coloring-pages-book-19666

https://www.firstpalette.com/pdf/eastereggs-pattern-med4a.pdf

https://www.firstpalette.com/pdf/eastereggs-pattern-med4b.pdf

Nechajte deti nech si vajíčka vyfarbia podľa vlastných predstáv, dbajte však na to aby deti správne držali v ruke farbičku, snažte sa ich napomínať pokiaľ ju držia kŕčovito a ak nemajú správny úchop.

Naučte deti ako sa povie veľkonočné vajíčko po anglicky- ,,easter egg“ [ˈiːstə eg]

Na záver si vajíčka môžu vystrihnúť, môžu  ich využiť v nasledujúcej aktivite…

Cieľ: ,,Honba za veľkonočnými vajíčkami/Easter egg Hunt“- nájsť a vyzbierať ukryté veľkonočné vajíčka do košíka a určiť počítaním po jednom celkový počet vyzbieraných vajec.

Pomôcky: Anglická video skladba- Hippity Hop https://www.youtube.com/watch?v=5GWi4BattHE, čokoládové vajíčka alebo i papierové z predošlej aktivity, košíček

Na začiatok deťom pustite video skladbu ,,Hippity Hop“, kde si deti pripomenú anglické slovíčka, z ktorými ste ich už oboznámili v predošlých veľkonočných aktivitách ako sú: bunny- zajac, hop- skákať, Easter eggs- veľkonočné vajíčka.

V piesni sa spieva o tom, že zajačikovia sú na Easter egg hunting- “veľkonočnej poľovačke”- pýtajú sa jeden druhého- ,,Koľko vajec dokážeš nájsť?“/How many  eggs can you find?  A tak počítajú od 1 do 10.  Pokúste sa deťom pieseň pustiť niekoľko krát po sebe aby sa naučili počítať do 10 po anglicky, povzbudzujte ich aby spievali, opakovali pohyby a napodobňovali to čo vidia a počujú vo video skladbe.

Po vypočutí piesni sa s nimi zahrajte na ,,Easter egg hunting“- vyzvite deti- zajačikov/little bunnies, aby si zakryli oči kým poschovávate vajíčka hocikde po miestnosti (napr. pod posteľ, do topánky, na parapetu,…), tak deťom dajte do rúk košík, odštartujte ich a nech sa pustia do zbierania. Nechajte im na zbieranie vajíčok len určitý čas, pomaly rátajte po anglicky do 10, keď čas vyprší, zavolajte deti s košíkmi k sebe a opýtajte sa:,,How many Easter eggs do (du) you (jú) have (hev)?/Koľko vajíčok máš?“ Deti si tak spočítajú po jednom vajíčka po anglicky- one, two, three… a výsledok nahlas vyslovia. Deti pochváľte a za odmenu im môžete “dať päťku”- high five!

Cieľ : „Sviatky jari“- rozlíšiť na obrázkoch zmeny v jednotlivých ročných obdobiach, vymenovať ich, charakterizovať a zaradiť do ročného obdobia Veľkú noc.

Budete potrebovať – knihy, encyklopédie, obrázky jari, zimy.

Prezerajte si s dieťaťom knihy, encyklopédie a vyhľadávajte ilustrácie – obrázky jednotlivých ročných období. Nechajte Vaše dieťa, aby rozprávalo o jednotlivých znakoch a odlišnostiach zimy a jari a dávajte mu otázky, kam by zaradilo sviatky – Veľká noc a prečo…..čo je pre nich príznačné…/ bažičky, maľované vajíčka, zajko, kuriatko, hovorte o zvyklostiach v našom regióne – polievačka / aby boli dievčatá zdravé, šibačka – / aby boli dievčatá pekné/.

Spomeňte, kto pripravuje korbáče, z čoho sa pletú, ako si dievčatá maľujú vajíčka….. obdarujú chlapcov za polievanie, šibanie a na korbáč im uviažu farebnú stužku…..

Cieľ :„ Kraslice“– použiť ľubovoľnú techniku maľby a výzdoby kraslíc.

Budete potrebovať – vyfúknuté vajíčka, špajle, farby, fixky, pastelky, štetce

Tatkovia si iste nájdu čas, aby na oboch koncoch vajíčka urobili malé dierky a poriadnym fúkaním do jednej dierky vyfúkli vnútro vajíčka von. Môžete si z neho urobiť praženičku, škrupinku poriadne prepláchnuť vodou a nechať vyschnúť, kým si budete pochutnávať na praženičke…..

Aby sa vám lepšie pracovalo, napichnite si škrupinu na špajľu a môžete maľovať, zdobiť….kreativite sa medze nekladú….vyzdobiť si môžete aj papierové vajíčka….pozerajte, pracujte……nech sa vám darí….

     (zdroj: https://sk.pinterest.com/).                   

Cieľ :„ Papierové kraslice“- vyzdobiť rovnou a krivou čiarou kraslicu, rozlíšiť ich farebne a pomenovať.

Potrebujete – vystrihnutý papier v podobe vajíčka – môže byť rôznej veľkosti. Pre najmenších velikánske – ako  polovica stola, pre starších menšie, vo veľkosti zošita, alebo aj menšie. Určite nájdete ceruzky, pastelky – malým voskovky a veľkým ceruzkové.

A výzdoba môže začať – kreslíme kvety, vlnovky, srdiečka, bodky, fantázii sa medze nekladú. Keď bude každá vlnovka, kvet či bodka inej farby a vaše dieťa ju pomenuje, bude to nádherná papierová kraslica a vaše dieťa sa naučí nové odtiene farieb či hravo si upevní farby, ktoré už pozná. Veľa šťastia…..

 Cieľ:Poskladaj kraslicu“- poskladať obrázok z primeraného množstva útvarov na danú tému.

Potrebovať budete – výkres (prípadne papier) vo formáte A3, ak sa  A4, ceruzu, farbičky, fixky, nožnice.

Predtým ako začnete rozcvičte si s deťmi pršteky aj takouto riekankou:

Palec cvičí hop, hop, hop (kmitanie palcom) a malíček skok, skok, skok (kmitanie malíčkom). Ukazovák sem i tam (ukazovákom doľava a doprava), všetky prsty cvičiť mám (kmitanie všetkými prstami).

Na výkres nakreslíte kraslicu s ľubovoľným motívom – veľkonočný či jarný (zajko, kuriatko, kvet…), alebo rôzne grafomotorické prvky, ktorými zvyknú byť ozdobené kraslice –  pomôže vám s tým aj dieťatko (kruhy, čiary, vlnovky…). Spoločne s dieťaťom vyfarbíte obrázok a vystrihnete. Počas aktivity môžete dieťaťu vysvetliť možno preňho neznáme slovo kraslica, ale aj porozprávať sa o symboloch a zvykoch veľkonočných sviatkov pričom dbáme na správnu výslovnosť a používanie rozvitých viet najmä u starších detí. Následne z vašej kraslice vytvoríte puzzle –  rozstriháte ju na primerané množstvo útvarov podľa veku vášho dieťaťa (mladšie deti – 4 časti, staršie deti – 6 aj viac častí) a necháte dieťa, aby sa pokúsilo daný obrázok poskladať. 

Cieľ : „Veľkonočné vajíčko“-  experimentovať s kresliarskym nástrojom pri maľovaní veľkonočného vajíčka.

Potrebovať budete výkres A4, ceruza, nožnice, temperové farby, tanierik,  guľôčky z vlny (prípadne vrchnáky z fliaš…), nádoba s vodou, štipce, starý obrus alebo novinový papier na stôl, stuha alebo krepový papier.

Opäť začneme rozcvičkou prstov krátkou, už známou riekankou:

Palec cvičí hop, hop, hop (kmitanie palcom) a malíček skok, skok, skok (kmitanie malíčkom). Ukazovák sem i tam (ukazovákom doľava a doprava), všetky prsty cvičiť mám (kmitanie všetkými prstami).

Na výkres nakreslíte vajíčko a necháte ho vystrihnúť dieťaťu (menším deťom ho vystrihnete vy). Na tanierik si pripravíte temperové farby podľa vášho výberu. Guľôčky z vlny prištipnete štipcami a každú priradíte jednej farbe (ak doma nemáte môžete použiť vrchnáky z fliaš, korkové zátky či papierovú guľôčku). Vyhrnúť si rukávy a môžete začať s otláčaním. Postupne budete striedavo otláčať jednotlivé farby podľa fantázie na vystrihnuté vajíčko (môžete aj miešať a zistiť, aké farby vzniknú), z ktorého spravíte veľkonočnú kraslicu. Zároveň počas otláčania môžete precvičiť aj počítanie (koľko kruhov sa vám podarilo otlačiť v jednom riadku) či farby. Dozdobiť si ju môžete mašličkou zo stuhy či krepového papiera. Hotovú kraslicu môžete  použiť aj ako veľkonočný pozdrav napr. pre starkých od ich vnúčaťa. Určite sa potešia. A nezabudnite si pritom pre nich zopakovať veľkonočné básničky a vinše pričom dbajte na správnu výslovnosť detí a ich plynulý prejav.

Cieľ: „Plastelinová Veľká noc“ –  vymodelovať z tenkého valčeka modelovacej  plastelíny veľkonočného zajaca, baránka,  korbáč… podľa vzoru (obrázka).

Cieľ: „Veľkonočný zajačik,“ používať rôzny materiál pri výrobe veľkonočného zajka podľa inštrukcií učiteľky

Budete potrebovať: papierový tanier, vatu, výkres, farebný papier, nalepovacie oči, pom-pom, chlpaté drôtiky

Všetky spomenuté pomôcky nachystajte dieťaťu na pracovný stôl. Najprv si dieťa vezme lepidlo a nanesie ho na celú plochu taniera, na ktorý následne nalepí vatu. Tento tanier predstavuje tvár zajačika. Keď má tento základ tváre hotový, tak pripravte dieťaťu uši zajačika vystrihnuté z výkresu, ktoré nalepí na zadnú hornú časť papierového taniera. Tieto ušká si staršie deti môžu vystrihnúť aj samy. Keď sú ušká  prilepené, presunieme sa na samotnú tvár zajačika, ktorú dokončíme nalepením očiek, z chlpatých drôtikov vytvarujte fúzy a nalepte ich do strednej časti taniera. Nos zajaca dokončite nalepením pom-pomu do stredu chlpatých drôtikov a zajačikova tvár je hotová. Ak vám chýbajú niektoré suroviny, kľudne ich nahraďte niečim podobným. Takto vytvorený veľkonočný zajačik môže byť súčasťou Vašej veľkonočnej výzdoby.

Cieľ: „Veľkonočné vajíčko“ dotvoriť maketu vajíčka kreslením a maľovaním

Budete potrebovať: maketu vajíčka – vystrihnutú z výkresu, alebo z tvrdého papiera, farbičky, temperové farby, pom-pom, štipec, korkovú zátku, bublinkovú fóliu

Prv než začnete s tvorením, prikryte si stôl gumeným obrusom, aby nedošlo k jeho zašpineniu. Vytlačte dieťaťu maketu veľkonočného vajíčka, alebo jednoducho vajíčko nakreslite. Deti si ho môžu aj vystrihnúť. Je niekoľko spôsobov ako si túto maketu môžete dotvoriť a skrášliť a jedným zo spôsobov je, že dieťaťu dáte farbičky a ono si svoje veľkonočné vajíčko môže vyfarbiť podľa svojej fantázie. Maketu vajíčka si môže vyfarbiť jednou farbou, poprípade môže použiť viacero farieb a striedať ich a tým vyplní celú plochu makety vajíčka alebo vajíčko môže dotvoriť nakreslením rôznych obrázkov a ornamentov. Ďalším spôsobom ako si vajíčko vymaľovať je odtláčanie korkovej zátky s farbou na maketu vajíčka. Dieťaťu pripravte temperové farby, do ktorých bude namáčať korkovú zátku a následne korkovú zátku odtlačí na maketu vajíčka. Takýmto spôsobom postupne vyplní celú plochu makety vajíčka. Namiesto korkovej zátky môžete dieťaťu ponúknuť pom-pom, ktorý je prichytený na štipci, postup v práci je rovnaký ako pri odtláčaní korkovej zátky. Alternatívou je aj bublinková fólia, na ktorú nanesiete farby a fóliu otlačíte na nakreslené vajíčko. Prajeme veľa zábavy pri ozdobovaní veľkonočného vajíčka.                                                                                       

Cieľ: „Vajíčko“ –  Vyzdobiť vajíčko pomocou lístočkov a kvetov

Vajíčko je symbolom Veľkej noci. Veľmi pekné sú vajcia ozdobené obtlačkami lístočkov a kvetov. Na jarnej prechádzke si s dieťaťom  nazbierame prvé lístočky púpavy, ďatelinky, či lístoček petržlenovej vňate. Alebo akékoľvek iné lístočky. Lístočky musia byť pružné, nesmú mať chĺpky. Nesmú byť ani priveľmi dužinaté. Tie na vajíčko dobre nepriľahnú. Lístočky a kvietky spolu s dieťaťom  ponoríme do misky s vodou. Potom pripravíme odvar z cibuľových šupiek, gázu, nožnice a ihlicu na pletenie. Na umyté surové vajce pomôžeme dieťaťu pritlačiť namočené lístočky a kvetinky, vyrovnáme ich okraje, aby dobre priľahli na povrch vajíčka  a obalíme gázou. Gázu na obidvoch koncoch vajíčka starostlivo stiahneme niťou tak, aby sa pod ňou neposunuli pritlačené lístočky. Ak sa predsa len pohli, vyrovnáme ich ihlicou. Potom vajce v gáze dáme variť do vody s cibuľovými šupkami. Po odstránení gázy a lístkov zostanú rastlinky na vajíčku pekne otlačené v bielom alebo svetlohnedom odtieni, kým ostatná plocha vajíčkaa je hnedá. Nakoniec vychladnuté vajce môže dieťa potrieť slaninou, aby sa lesklo.

Cieľ: „Bludisko“ – Nakresliť cestičku, ktorou sa zajačik dostane k vajíčkam

Pri tejto úlohe dieťa necháme, aby postupovalo metódou pokus – omyl. Dbáme na to, aby cestu dieťa predznačilo pomocou prsta a potom zakreslilo.

Cieľ:Veselá Veľká noc“ –  uplatniť kultivovaný pohyb pri hudobno-pohybových činnostiach

Potrebovať budete:  CD prehrávač, CD s detskými piesňami

Pripravte sa na zábavu v podobe hudby a tanca. Z CD prehrávača pustite ľubovoľné detské skladby  a deti sa pohybujú v rytme hudby znejúcej z prehrávača. Stíšenie hudby je znamením, aby sa zastavili a napodobnili nehybnú sochu predstavujúcu vajíčko či iné symboly Veľkej noci (zajko, kuriatko, baranček…). Hýbať sa opäť začnú až vtedy, keď opäť zaznie hudba.

Cieľ:Veľkonočné šantenie“ – dodržať pravidlo v pohybovej hre – prejsť cez prekážkovú dráhu a rozvíjať pohybové schopnosti

Potrebovať budete kuželky (prípadne kocky, fľaše…), vajíčka (čokoládové, plastové, polystyrénové…), košíky (prípadne vedierka)

Pripravte deťom prekážkovú dráhu vytvorenú z kuželiek (prípadne kociek či fliaš napustených vodou). Úlohou detí bude prejsť cez prekážkovú dráhu (obísť, prekročiť…) s vajíčkom na lyžici chôdzou, behom alebo v podrepe. Použiť môžete plastové, polystyrénové, čokoládové či uvarené vajíčka, ktoré prenesiete do cieľa (košík) na konci prekážkovej dráhy. Na záver ich môžete odmeniť nielen pochvalou za ich výkon, ale aj samotným čokoládovým vajíčkom.

S veľkonočnými vajíčkami si môžete zahrať aj ďalšie hry:

 • Nájdi dvojicu: Rozsypte vajíčka po koberci. Deťom dajte košíčky (prípadne vedierka) a nechajte ich zasúťažiť si. Úlohou detí bude čo najrýchlejšie vyhľadať rovnaké dvojice vajíčok, ktoré si vložia do košíčka. Kto vyhľadá viac, ten vyhráva. Obmena: nazbierať čo najviac vajíčok rôznej veľkosti či farby alebo zbierať len vajíčka malé/veľké, všetko vo vami určenom časovom limite, napríklad počas trvania pesničky. 
 • Hľadači veľkonočného pokladu: Vajíčka ukryte ľubovoľne v miestnosti a úlohou detí bude vyhľadať ich. Po vyhľadaní si môžete zopakovať počítanie či triedenie podľa veľkosti či farby.

Pozn.: ak nemáte žiadne vajíčka môžete použiť farebný papier, ktorý pokrčíte do tvaru vajíčka a oblepíte lepiacou páskou.

Cieľ: „Veľkonočné maľovanky“ – Správne používať rôzny grafický materiál a vyvíjať primeranú intenzitu tlaku na podložku.

Kreslenie je aktivita, ktorú deti veľmi obľubujú a tak si môžu vykresľovať rôzne omaľovánky, pri ktorých si môžu precvičiť správne držanie kresliacich pomôcok, určovanie a poznávanie základných farieb a ich odtieňov.

Cieľ: Oboznámiť sa s detskými riekankami a vinšami, správne a zreteľne vyslovovať hlásky a hláskové skupiny.

Na veľkonočný pondelok recituje veľa malých šibačov rôzne riekanky a vinšovačky. Niektoré sme pre vás pripravili, aby ste sa ich spolu s vašimi deťmi naučili. Kto bude asi šikovnejší? Potom nám to prezradíte…..

Cieľ: „Mozaikové vajíčko“ –  Poskladať vajíčko z jednotlivých dielov

Na obrázku sú dva tangramy – vajíčka. Jedno vajíčko môžete dieťaťu vystrihnúť a rozstrihať ho na jednotlivé dieliky. Potom  dieťaťu  povedzte, aby sa snažilo vytvoriť z jednotlivých dielikov také isté vajíčko, ako je na druhom obrázku, ktorý slúži ako predloha. Môžete si rozstrihaných vajíčok urobiť viac, podľa počtu členov rodiny a zasúťažiť si, kto je najrýchlejší v skladaní.

Cieľ: ,,Vajíčko z lega“ – Skonštruovať z lega ,,vajíčko“, podľa návodu alebo vlastných predstáv.

Vytvorte si doma konštrukčný kútik, ktorý bude plný zábavy. V konštrukčnom kútiku bude vytlačený obrázok veľkonočného vajíčka, prípadne vystrihnutá maketa kraslice. Maketa deťom slúži na vystrihnutie požadovaného tvaru. Pripravený je aj kancelársky papier a ceruzy, ak by si niektoré dieťa chcelo nakresliť vlastný náčrt. V náčrte si môžete zakresliť aj dieliky, ktoré chce použiť. Úlohou deti bude postaviť z lega model kraslice podľa návodu alebo vymyslieť si vlastný vzor. Model uložte do pripraveného košíka. 

Téma týždňa: NAŠA ZEM JE GUĽATÁ- VESMÍR (30.03.2020 – 03.04.2020)

Cieľ: „Vesmír“– Vyhľadať telesá patriace do vesmíru v knihách, encyklopédiách…..

Ak máte doma knihu o vesmíre alebo encyklopédiu (môžete použiť aj internet), vyhľadávajte s deťmi vesmírne telesá, planéty. Hovorte deťom ich mená, ktoré ich potom budú po Vás opakovať. Napokon sa ich opýtajte, či si niektoré z mien planét zapamätali. Ďalšími aktivitami môžu byť pomenovávanie farieb a pokúsiť sa na základe Vašej otázky určiť tvar planéty- napr. guľatá.  Snažte sa vyslovovať názvy planét zrozumiteľne a správne, vyžadujte od detí ich správne zopakovanie. Pri prezeraní kníh si môžete vypočuť napríklad aj pesničku o vesmíre.

Cieľ: „Naučme sa planéty“– Pomenovať planéty na základe vnímania videa.

Bude to veľmi jednoduché, len zadajte odkaz hore do youtube, nechajte dieťa nech sleduje video a následne mu hovorte názvy planét. Môžete viesť rozhovor o tom, čo sa na tej ktorej planéte deje. Dôležité bude oznámiť dieťaťu, že život je na planéte Zem. Môžete nechať dieťaťu voľnosť v rozprávaní a nech sa Vám pokúsi odpovedať na otázku: „Čo myslíš, čo sa deje na planéte Zem?“ Deti majú úžasnú fantáziu, budete milo prekvapení.

Cieľ: „Vesmírna čelenka“ – Pracovať podľa jednoduchého kresleného postupu pri zhotovení „Vesmírnej čelenky“.

Na prípravu vesmírnej čelenky budete potrebovať: vytlačený obrázok planét z prílohy; farebné pastelky; tmavomodrý, čierny alebo biely výkres, ktorý si vopred vyfarbíte; nožnice; lepidlo; encyklopédie o vesmíre;

S pomocou mamky alebo ocka a s pomocou encyklopédii si deti vyfarbia jednotlivé planéty, ktoré sa následne pokúsia samostatne vystrihnúť. Ak už budete mať jednotlivé planéty a slniečko vystrihnuté, pripravte si z farebného alebo vopred vyfarbeného výkresu  čelenku- rodičia Vám pomôžu s rozmerom, aby čelenka na vašej hlavičke pekne držala. Vystrihnuté planéty si na pripravenú čelenku nalepíte, oba konce čelenky zlepíte a už sa môžete spoločne tešiť z výborne zvládnutej ďalšej zábavnej úlohy

Cieľ: „Vesmírne maľovanky“– Kresliť so správnym držaním ceruzy a vyvíjať primeranú intenzitu tlaku na podložku pri vykresľovaní maľovanky o vesmíre.

Vytlačte si obrázok, pripravte dieťaťu ceruzu a farbičky a môžeme začať. Dbajte na to, aby dieťa držalo ceruzu správne, veľmi dôležité je na ceruzu netlačiť a aby sedelo na stoličke prisunuté k stolu s vystretým chrbátikom. Nechajte mu voľnosť pri kreslení a v závere nech porozpráva, čo všetko nakreslilo. Môže sa pokúsiť vymyslieť aspoň jedno meno vesmírnej postavičke, ktorá sa mu najviac páči.

Cieľ: „Nasadneme do rakety“– Spoznať ako vyzerá Zem, mesiac a planéty s Haničkou a Murkom.

Hanička a Murko sa hrajú na vesmír! Spolu s ich veľkou kamarátkou Betkou spoznávajú vesmír – ako vyzerá Zem, Mesiac, planéty a ako sa cestuje vo vesmíre raketou. Čítajú si spolu obrázkovú knižku o vesmíre. Pozrite si so svojimi detičkami toto video o vesmíre a naučte sa o ňom niekoľko zaujímavých faktov. Stačí iba pozorne sledovať. Na konci si zaspievajte a zatancujte  jednu z obľúbených pesničiek Haničky a Murka – Štyri kroky.

Cieľ: „Ako sa slniečko s mesiačikom dohodli“  – Chápať, že písaná reč je zdrojom zábavy, hier, príjemných a veselých zážitkov.

V prílohe je krátky príbeh o kamarátstve slniečka a mesiačika a o tom, ako sa dohodli a rozdelili  svoje úlohy, ktoré sú dôležité  pre nás ľudí. Milí rodičia, prečítajte tento krátky príbeh svojim deťom a následne sa o príbehu s nimi rozprávajte, nechajte ich voľne  rozprávať prostredníctvom ich vlastnej fantázie a predstáv. Na záver si deti môžu za odmenu vyfarbiť obrázok slniečka a mesiačika v prílohe.

Cieľ: „Raketa letí do sveta“– Zhotoviť raketu s pomocou mamky (ocka) podľa predlohy.

Na zhotovenie takejto rakety budete potrebovať rolku toaletného papiera, nožnice, lepidlo a dva druhy farebného papiera. Pracujte podľa tohto jednoduchého  návodu. Ak si raketu vytvoríte, potešíme sa, ak ju donesiete do škôlky a vytvoríme spoločnú výstavu.

Cieľ: „Báseň o vesmíre“– Vyslovovať správne, zreteľne a plynule všetky hlásky a hláskové skupiny v básni „Vesmír“.

Mamka a ocko,  všetci dobre vieme, že Vaše detičky majú veľmi dobrú pamäť a preto sa môžete s nimi naučiť túto peknú báseň o vesmíre. Dbajte na správnu výslovnosť nielen dieťaťa, ale aj Vašu. Ak to zvládnete, môžete nám poslať video.

Vesmír

Naša Zem sa stále točí,

aj keď nemá nožičky,

veselo si nepodskočí,

zhodila by hviezdičky.

Vo vesmíre tíško pláva,

s Merkúrom sa zhovára,

Venuša ich pozdravuje,

o Zemi už  každý vie.

Cieľ: „Planéty“- Spievať pieseň o planétach prostredníctvom videoklipu Mira Jaroša.

Deti veľmi radi spievajú a tancujú. S týmto videoklipom si spolu s deťmi zaspievajte pieseň o planétach, kde si zároveň zopakujú mená planét. Bude super, ak si dajú na hlavu vesmírnu čelenku. Nezabudnite sa spoločne pri piesni vyšantiť. Hudbu si môžte stiahnuť aj tu nižšie na USB.

Ak Vás detičky zaujíma ešte oveľa viac na túto tému, tak ponúkame aktivity z Vrabčeka, kde si nájdete ešte veľa inšpirácií na tému vesmír, stačí skopírovať tento odkaz:

https://www.vesmir.sk/fileadmin/akb/iya/Vrabcek_februar.pdf

Pracovné listy

Cieľ: ,,Hviezdny náhrdelník“- vyrobiť náhrdelník s pomocou rodiča z rôzneho dostupného materiálu na základe ukážky.

Pomôcky: vytlačená maketa hviezdy, výkres, farbičky, šnúrka, rozstrihané slamky alebo farebné cestoviny, koráliky alebo gombíky, nožnice, dierkovač

Postup: obkreslite si vytlačenú maketu hviezdy na pevnejší materiál- výkres alebo kartón- aby sa náhrdelník tak rýchlo nezničil, hviezdu si dieťa vyfarbi, dotvorí podľa vlastnej fantázie a vystrihne, poprípade pomôžete svojim deťom s vystrihnutím vy. Dierkovačom vytvorte otvor, cez ktorý navlečiete šnúrku. Hviezdičku umiestnite do stredu šnúrky a tak z obidvoch strán ponavliekajte nastrihané slamky alebo akýkoľvek drobný materiál, ktorý máte doma a ktorý sa dá navliecť na šnúrku- napr. gombíky, cestoviny, koráliky… a náhrdelník je hotový.  Nechajte svoje dieťa, aby si ozdoby vybralo samo.

 Milí rodičia, pokúste sa deti naučiť slovo hviezdička aj v angličtine-,, little star“-/ˈlɪtl/  /stɑː(r)/, povzbudzujte deti, aby opakovane vyslovovali dané slovo, skúste meniť napr. tempo, vyslovujte little star, pomaly, potom rýchlo, skúste meniť hlas, vyslovte slovo piskľavým hlasom ako myška, hrubým hlasom ako medveď, postupne meňte intenzitu hlasu- začnite vyslovovať slovo potichu a následne hlas zosilňujte. Deti tak zaujmete a nenápadnou, hravou formou ich naučíte dané slovo v cudzom jazyku. Neustálym opakovaním  sa deťom slovíčka rýchlo vryjú do pamäti…

Cieľ: ,,Tancujúce hviezdičky“- Imitovať pohyb v hudobno- pohybovej hre so spevom- hudobná skladba v anglickom jazyku- ,,Twinkle, twinkle little star“

 Zdroj: pieseň ,,Hviezdička“ od Smejka a Tanculienky    

Anglická verzia ,,Twinkle, twinkle little star“

Spoločne s deťmi  si zaveste na krk  hviezdičkový náhrdelník vyrobený v predošlej aktivite, pri ktorej sa deti zároveň naučili anglické pomenovanie hviezdičky- ,,little star“. Najprv si prehrajte pieseň Hviezdička v slovenskej verzii, skúste zapojiť trochu fantázie a vymyslite jednoduché pohyby k piesni, ktoré deti budú napodobňovať podľa vás, napr. kmitanie rukami, mávanie, obrat okolo vlastnej osi, krok prísunný a pod. Pomocou slovenskej verzie sa deti oboznámia s melódiou piesne a jej obsahom. Následne deťom ukážte video nahrávku v angličtine a na základe nej  imitujte pohyb tancujúceho zvieratka. Skúste si to prehrať niekoľko krát a pokúste sa zapojiť i spev. Deti sa tak hravou formou naučia pieseň aj v cudzom jazyku…

Cieľ : „Usporiadaj obrázky“ – Vytvoriť podľa daného vzoru jednoduchú postupnosť

Postup:

Pomôcku si pripravíme spolu s deťmi.

1.Vytlačíme si obrázky

2. Deti strihajú mriežku s obrázkami (po čiare)

3. Do pripravených pásov s vyznačenými štvorcami deti nalepia obrázky podľa danej postupnosti.

Cieľ : „ Naša Zem a jej farby“ – Zhotoviť a jednoducho popísať postup zhotovenia planéty Zem

Potrebovať budete: výkresy, pastelky, alebo farebný papier – modrý, zelený, čierny (môžu byť aj farebné kúsky papiera z rôznych časopisov, letákov ), nožnice, lepidlo, kniha alebo obrázok  planéty Zem.

S deťmi vedieme rozhovor o vesmíre, čo je vesmír, aké planéty sú vo vesmíre, nezabudneme pripomenúť, že sú tam hviezdy, mesiac, sĺnko a zároveň deťom vysvetlíme, že aj vlastne my žijeme vo vesmíre, sme jeho súčasťou, teda na planéte Zem. Môžete s nimi diskutovať o jednotlivých farbách na planéte (pomôžte si knihou, obrázkami s planétou Zem).

Následne mamka, tatko, nakreslite na výkres, či kartón kruh a do kruhu obrysy jednotlivých kontinentov na našej planéte – ako je to na obrázku vpravo. Z farebných papierov, časopisov, alebo letákov pomôžte natrhať vášmu dieťaťu kúsky papierikov, ktoré podľa obrázka (knihy) budete spoločne  nalepovať na nakreslené kontinenty a moria na zemeguli. Samozrejme, že deťom vysvetlíme, kde sa nachádzajú moria, že je to  modrá farba, a tiež, kde sú jednotlivé kontinenty – zelená farba. Čierna bude zvyšok vesmíru, avšak kľudne tam môžete nalepiť žlté hviezdičky a mesiac….fantázii a kreativite sa medze nekladú….Ak je všetko hotové, nenápadne začnite tému, aké to bolo jednoduché…a nechajte dieťa, aby porozprávalo, čo práve urobilo….Dieťa si hotový výtvor môže dať do svojej detskej izby, nad postieľku, a tak pozorovať našu krásnu planétu Zem. Tak veľa spoločnej zábavy……

Cieľ: „ Vesmírna cesta “ vymenovať s čiastočnou pomocou čísla od 1 do 10 postupne tak, ako idú za sebou.

Úlohou je  dostať svoju figúrku zo štartovacieho poľa na cieľové pole, pričom figúrka musí raz obísť všetky polia.

Na hru budeme potrebovať – podľa počtu hráčov-počet figuriek, a hraciu kocku. Hráči si zvolia poradie a začína prvý hráč. Po hode kockou sa zo štartovacieho políčka posunie hráč o daný počet polí dopredu. Nechajte svoje deti aby sami spočítali po hode počet guliek na kocke a sami prešli po jednotlivých políčkach. V hre sú aj políčka s jednoduchými otázkami, ktoré určite deti zvládnu a tak sa stane pre nich hra ešte zaujímavejšia, naučia sa počítať, tiež veľa nových zaujímavých vecí a budú sa tešiť z vašej spoločnej hry. A to sú tie najkrajšie chvíle, ktoré si budú pamätať možno navždy……stojí to za to !

Cieľ: „Slniečko“ ovládať niekoľko techník maľovania – vytvorením slniečka, maľovaním a odtláčaním dlaní na podložku

Potrebovať budete : ceruzu , výkres , alebo väčšie biele plátno, farby a štetec. Nechajte Vaše dieťa, nech si samo nakreslí slniečko (môže obkresliť tanier, pohár…) a vymaľuje ho. Pomôžte mu pri natieraní dlaní a odtláčaní po obvode slniečka tak, ako je to na obrázku.  Trošku sa síce ušpiníte, ale zažijete pri tom kopec srandy. Počas maľovania si môžete zopakovať čo všetko viete o vesmíre……

Cieľ: „ Vesmírna Raketa“ identifikovať kruh, štvorec, trojuholník a obdĺžnik pri skladaní rakety z geometrických tvarov

Pokúsiť sa nakresliť kruh štvorec, obdĺžnik, trojuholník a dokončiť tak obrázok rakety.

Potrebovať budete výkres, pastelky, alebo farebný papier, nožnice, lepidlo. Nakreslite, alebo si vytlačte obrázok rakety. Nechajte Vaše dieťa aby  si ho samostatne vymaľovalo, alebo vystrihnite predlohy jednotlivých častí rakety a nechajte aby si ho Vaše dieťatko poskladalo podľa predlohy. Pomôžte mu nalepiť ho na výkres. Ak už máte obrázok hotový, porozprávajte sa o tom z akých geometrických tvarov je raketa zhotovená.

Vytlačte si obrázok kde je znázornená polovica rakety a nechajte Vaše dieťa aby druhú polovicu dokreslilo. Potom nech si obrázok samostatne vymaľuje.


Prajeme Vám veľa zábavy, príjemných spoločných zážitkov a tešíme sa opäť o týždeň

Téma týždňa : PRÍRODA SA PREBÚDZA (23.03.2020 – 27.03.2020)

Cvičíme s Emkou

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1a-s5JHBJjrWL4gLU7QQpys968kfjuvR_&data=02%7C01%7C%7C9f119489b4de4fca6c8a08d7d1b2126d%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637208435047083026&sdata=hDurlywGDvy59J0duRAGd%2Bxa%2FnqMZ8dQbqdTofqrX8g%3D&reserved=0

Cieľ: ,,V lese“ – Reagovať pohybom na charakter piesne so zameraním na správne držanie tela.


Potrebovať budete CD prehrávač, CD s hudobnou nahrávkou( Vašo Patejdl-Tajomná víla), plátenko (rozložená hygienická vreckovka) – plášte pre víly ( deti).
Deti si osvoja niektoré tanečné prvky a naučia sa tancom a pohybom reagovať na hudbu.

Kým začnete, môžete ich zmotivovať básničkou :
Čo to škrieka, čo to letí? To sa sojka zľakla detí.
Každému hneď vyklebetí, že je v lese kŕdeľ detí.

A môžete začať :

Hudobná predohra- hudba bez spevu/ Óoooooooo…./

– deti v spoločnosti mamičky, otecka, súrodenca  voľne poskakujú v priestore celej miestnosti/ v lese/, plátenkom/ hygienickou rozprestretou vreckovkou/mávajú- tešia sa spolu z prebúdzajúcej sa prírody,

1.sloha/ Hanblivá princezná…/

 – stoj mierne rozkročný, ruky vbok, šatky držíme v ruke,  prenášanie váhy z pravej na ľavú nohu- pohupy na  mieste,

2. sloha hudobnej nahrávky/ Možno je zakliata…/

– stoj mierne rozkročný, ruky vbok, šatky držíme v ruke, prísuny krok striedavo vpravo, vľavo,

Refrén- /Tu vílu nik nevidel…../- stoj vzpriamený, rozpažiť, držanie pláštika, plátenka v oboch rukách- s pevným držaním paží a otáčaním okolo vlastnej osi s následnou zmenou do opačnej strany,

3. sloha hudobnej nahrávky/ Najradšej spieva si…./

držanie pláštika, plátenka v oboch rukách- pohyby paží hore, dole spojené s voľnou chôdzou v priestore,

Refrén-/ Tu vílu nik nevidel…../- stoj vzpriamený, rozpažiť, držanie pláštika, plátenka v oboch rukách- s pevným držaním paží a otáčaním okolo vlastnej osi s následnou zmenou do opačnej strany,

Hudobná dohra- hudba bez spevu / Óoooooooo…/

– deti v spoločnosti mamičky, otecka, súrodenca voľne poskakujú v  priestore celej miestnosti/v lese/, plátenkom/ rozprestretou hygienickou vreckovkou/mávajú- prejavujú radosť z pohybu.

Cieľ: „ Jarná dúha“ poznávať základy miešania farieb , odtláčaním farieb na podložku vytvoriť farebnú dúhu.

Potrebovať budete: ceruzu, výkres, alebo väčšie plátno, temperové farby, štetec, hubka na čistenie riadu. V prvom rade si prestrite na stôl podložku, ktorá zabráni ušpineniu stola. Potom si na výkres , alebo plátno ceruzou nakreslite oblúky – tvar dúhy. Nechajte Vaše dieťa aby si vybralo farby z ktorých chce dúhu vytvoriť. Pomôžte mu s aplikáciou na hubku . Nechajte, aby dieťatko samo rozhodlo spôsob akým bude farbu nanášať na plátno, môže hubku odtláčať, alebo jednoducho ťahať po  plátne v smere oblúkov. Keď je obraz dokončený, porozprávajte sa o tom aké farby sú na dúhe a aké nové farby vznikli vďaka zmiešaním jednotlivých farieb. Niektoré odtiene Vás určite milo prekvapia.

Cieľ : „Jarné maľovanky“ – Správne držať ceruzku a netlačiť ceruzkou pri zakresľovaní predkreslených obrázkov s jarným motívom.

Stačí, ak na internete nájdete a vytlačíte zaujímavé obrázky k téme, pripravíte farebné pastelky a je to. S deťmi môžete porozprávať, aké rozdiely postrehli oproti zime, charakterizovať podľa obrázkov prebúdzajúcu sa prírodu – prechod zo zimy do jari – porovnávať. A ak si dáte záležať, aby Vaše dieťa správne a zreteľne vyslovovalo každú hlásku počas rozhovoru, pomôžete mu k správnej výslovnosti.

Cieľ : „Jar v knihách “– Vyjadrovať sa gramaticky správne pri opisovaní jarných obrázkov v knihách.

Využite tiež knihy, atlasy, encyklopédie, ktoré máte doma a vyhľadávajte, rozprávajte sa o obrázkoch jari, nezabudnite byť vzorom pri vyjadrovaní sa, aby sa aj Vaše dieťa učilo správne sa vyjadrovať.

Cieľ : „ Snežienka“ – Zhotoviť a jednoducho popísať postup zhotovenia snežienky

Potrebovať budete výkresy, pastelky, alebo farebný papier, papierovú rolku – napr. z toaletného papiera, lepidlo, nožnice. Podľa obrázka v knihe nakreslite snežienku na výkres a Vaše dieťa ju môže zakresliť a vystrihnúť. Ak nemáte výkres, použite farebný papier, alebo akýkoľvek papier, ktorý nájdete doma. Zakreslenú a vystrihnutú snežienku nalepíte na rolku, ktorá bude slúžiť ako váza, aby snežienka pekne stála na okne, či na stole.

Cieľ : „Slniečko nás zobudilo“ – Kresbou vyjadriť svoju predstavu o jari, slovne ju opísať.

Nechajte svoje dieťa, nech je kreatívne a nech nakreslí svoje predstavy o jari – čo videlo na obrázkoch, o čom ste hovorili, ako si zostrojilo snežienku…….stačí, ak si to spoločne zhrniete, dáte mu pastelky a papier. Nezabudnite nakreslený obrázok vystaviť napríklad na chladničku, pochváľte svoje dieťa a nechajte ho porozprávať, čo všetko nakreslilo.

Cieľ : „ Fazuľky“ – Určiť počet fazuliek – viac, menej rovnako v skupinách.

K zaujímavej hre použite, čo máte doma – fazuľky, hrach, ale aj drevené lopatky rôznej veľkosti, guličky, hračky – autíčka, kocky a podobne. Vytvárajte skupinky s rôznym počtom a nechajte dieťa počítať, porovnávať, v ktorej skupinke je viac fazuliek, či menej, alebo rovnako. Môžete nastrihať Vy, alebo Vaše dieťa podľa Vašej predlohy geometrické tvary a ešte aj rôznej farby a veľkosti. Vaše dieťa si tak zopakuje a upevní tvary, farby a naučí sa počítať a porovnávať počet predmetov.

Cieľ : „ Jarná lúka “ – Vytvoriť jarnú lúku – /kvety, tráva, slnko, stromy…/ koláž – nalepovaním nastrihaných kúskov papiera, alebo z vystrihnutých obrázkov z novín, časopisov, letákov.

Pastelkami si môže obrázok dokresliť a dotvoriť.

Cieľ : „ Jar sa začína na písmeno…“ – Vysloviť začiatočnú hlásku slova, vyhľadať konkrétne písmeno.

Z papiera vystrihnite niekoľko písmen abecedy. Zahrajte sa hru, kde bude Vaše dieťa hádať, aké písmeno počuje na začiatku svojho mena, priezviska, alebo slova na tému jar – snežienka, slnko, kvety, stromy, lúka, les…….Napríklad – poviete meno Soňa a dieťa odpovie – S. Vo vystrihnutých písmenách vyhľadá dané písmeno. Na písmeno – S môže samo vymýšľať iné slová … snežienka, slnko, sova, sýkorka,…….

Odporúčame

Link na dostupné aplikácie, odporúčané aj MŠVVaŠ SR http://planetavedomosti.iedu.sk tiež https://viki.iedu.sk
Sú to skvelé stránky kde si nájdete super vzdelávacie úlohy, pracovné listy. Vyskúšajte 😁

Ako s deťmi hovoriť o koronavíruse podľa odporúčaní UNICEFU

https://unicef.us12.list-manage.com/track/click?u=98cc39345b3ad2c13860b51ba&id=73bb8415c2&e=c1cbc9ee8f