Milí rodičia. Dávame Vám do pozornosti novú web stránku – www.tatranskams.edupage.org

OZNAM

Riaditeľstvo Materskej školy, Tatranská 21, 064 01 Stará Ľubovňa, na základe rozhodnutia ministra  MŠVVaŠ SR /rozhodnutie č. 2021/10079:1-A1810 v súlade s podmienkami uvedenými v uzneseniach vlády Slovenskej republiky č. 122 a 123 z 28. februára 2021/ a pokynov zriaďovateľa Mesto Stará Ľubovňa, s účinnosťou od 8. 3. 2021,  oznamuje zákonným zástupcom deti, že výchova a vzdelávanie v MŠ, bude zabezpečená prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce. Pri nástupe do MŠ , dňa 8. 3. 2021 je potrebné sa  preukázať  platným negatívnym testom a čestným vyhlásením –príloha č.11a /ostatné prípady/ , alebo 11c / s nevyhnutným prezenčným výkonom práce/. Dostupné:  //https://www.minedu.sk/25896-sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-3-2021/.

Karneval

Masky sme si nasadili, úžasne sa zabavili…

Veru aj takto prebiehal piatkový detský karneval v našej škôlke. Veľmi sme sa tešili a aj napriek nepriaznivej situácii súvisiacej s pandémiou sme si ho všetci užili. Triedy sa premenili na zábavný park, v ktorom sa plnili sny našich najmenších.

Veselo nám bolo spolu, tešíme sa o rok znovu…

Pozdrav

Vianočný pozdrav

Čas vianočný je tu zas,
v tvári žiari radosť, jas.

Detičky sa tešili,
prekvapenie spravili.

Potešiť Vás takto chcú,
radosť, úsmev prinesú.

Sviatky Vianoc prežite,
s rodinou a v pohode.

Želáme Vám všetci len,
zdravie, pokoj každý deň.

Ďakujeme Mikuláš, za tie krásne chvíle,
za darčeky od teba, za úsmevy milé.
Stretneme sa o rok zas, príď Mikuláš medzi nás.
….aj tieto verše sa rozliehali našou škôlkou prvý decembrový piatok. Dočkali sme sa! Aj takto u nás vyzeral dlho očakávaný príchod Mikuláša…

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Názov tohto projektu, do ktorého sa zapojila aj naša materská škola, hovorí za všetko. Najmä v tomto predvianočnom období, kedy sme si najbližšie.
Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu sme nemohli potešiť našich seniorov v domove osobne – milým slovom, piesňou či pohladením. No stále sú súčasťou našich životov. A tak aj s pomocou rodičov našich škôlkarov sme sa zúčastnili zbierky, ktorá im má vyčariť úsmev na tvári aj v týchto ťažkých časoch.
Veľké ďakujem patrí všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na zapĺňaní krabičiek v triedach. Ich obsah, ale predovšetkým myšlienka celého projektu poteší nejedno srdiečko.

Som hrdina
Naša MŠ sa zapojila do vzdelávacieho programu Som hrdina – Pomáham s UNICEFom. To, čo je pre nás bežné, je v iných krajinách sviatkom. Pohár pitnej vody je nad zlato.
A tak sa naši najmenší vrátili ku každodennému upevňovaniu zručností o správnom umývaní rúk a neplytvaní vodou realizáciou aktivity „Som malý hrdina – ruky si umývam.“ Hravou formou sa oboznámili o spôsoboch pomoci pre deti aj z iných krajín, ktoré nemajú také šťastné detstvo.

Deň materských škôl

4. novembra oslavovali všetky materské školy na celom Slovensku. Dôvodom bol Deň materských škôl, ktorý sa každoročne koná pri príležitosti založenia prvej materskej školy na Slovensku. Inak to nebolo ani u nás. Oslavovali sme aj my. Celodennými zaujímavými hrami, súťažami, pohybovými či tanečnými aktivitami, tvorivými dielňami sme si pripomenuli, akú dôležitú úlohu zohrávajú MŠ v živote detí i nás všetkých. Želajme si, aby sa nám aj naďalej darilo.

Šarkaniáda

Ako je už u nás zvykom, tak aj v tomto školskom roku bol posledný októbrový týždeň venovaný obľúbenej Šarkaniáde. Síce sme sa nemohli stretnúť s kamarátmi z iných tried, no napriek tomu sme sa popýšili vlastnoručne vyrobenými papierovými šarkanmi a ich púšťaním v okolí našej materskej školy či na školskom dvore. Počasie nám prialo a o veselé tváre z lietajúcich drakov nebola núdza.

Deň bielej palice
Nie je palica ako palica. Bielej palici, ktorá je symbolom zrakovo postihnutých ľudí na celom svete, je venovaný pätnásty október.
Naše detičky sa v tento deň pokúsili vcítiť do kože ľudí, ktorých neposlúchajú očká. Prostredníctvom triednych aktivít sa ich očami stali ruky a uši. Aj s pomocou kamaráta prekonávali rôzne bariéry a uvedomili si tak dôležitosť ochrany zdravia a tolerancie k iným.

Deň starých rodičov
…..je sviatkom našich skôr narodených, ktorých vlasy sú postriebrené šedinami a konanie obohatené životnými múdrosťami. Keďže sa tento rok nemôžeme stretnúť osobne, tak si pre vás vaše šikovné vnúčence pripravili malý pozdrav v podobe videa. Veríme, že vás poteší a vyčarí úsmev na tvári…

„Keď chceš zdravý byť,
musíš mliečko piť…“
Aj tieto slová sa ukrývali v básni, ktorá v podobe plagátov vítala deti našej materskej školy. Oznamovala všetkým, že 30. september bude venovaný Svetovému dňu mlieka v školách a naše šikovné detičky sa doň zapoja.
Každá z jedenástich tried našej školy si pripravila rozmanité aktivity, ktoré deti hravou formou poučili o dôležitosti mlieka a mliečnych výrobkov pre naše zdravie. Naši malí šikovníci ochutnávali, triedili, vyrábali, riešili mliečny kvíz, skladali puzzle či skúsili „dojenie kravičky“, o čom svedčí aj fotogaléria.
V neposlednom rade sa naučili spomínanú básničku, ktorú si môžete doma spoločne zarecitovať.

HOLÁ,HOLÁ,ŠKOLA OPÄŤ VOLÁ

Zvonec počuť, už je čas,

prichystať sa medzi nás.

Pripraviť si ruksáčik,

aj keď nie si prváčik.

Zabaliť si úsmev veľký,

potešiť pani učiteľky.

My sa na Vás tešíme,

úsmev Vám hneď vrátime.

Stretneme sa už o pár dní,

presne 2.SEPTEMBRA/STREDA/,

keď sa začne nový školský rok,

rok plný hier, zábavy a prekvapení, 

ktoré na Vás čakajú.

Spolu to zvládneme.

Adaptačný program „Farebný svet detí“ 

Čo potrebné na začiatok školského roka

  • papuče (označené menom)
  • pyžamo (označené menom)
  • náhradné oblečenie
  • hrebeň (označené menom)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *