HOLÁ, HOLÁ, ŠKOLA OPÄŤ VOLÁ…

Vážení rodičia, milé deti, je čas vrátiť sa do prostredia Vašej obľúbenej školy. Samozrejme, že sa na Vás aj my veľmi tešíme. Pred tým, než budeme môcť zažiť kopec nových, veselých, zaujímavých zážitkov je potrebné si pozrieť náučné video spolu s mamičkou a oteckom. Následne nech vaši rodičia vypíšu potrebné dokumenty.

Odporúčania a pokyny ministerstva školstva pre materské školy

Odporúčania a pokyny ministerstva školstva pre materské školy

Uverejnil používateľ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Pondelok 18. mája 2020

V škole Vás budú čakať aj vaši kamaráti. Nebudú tam však všetci. Niektorí kamaráti zostanú ešte doma, so svojimi blízkymi. Prídu  k nám hneď, ako to bude možné. Včas im o tom napíšeme na našej  web stránke. Tak do skorého videnia, v deň Vášho sviatku – 1.júna, na Deň detí.

Dôležité upozornenie! Prevádzka materskej školy je od 7:00 hod. do 16:00 hod. Schádzanie detí je od 7:00 do 8:00 hod.

Zoznam detí rozdelených do jednotlivých tried od 01.06.2020

Blahoželáme naším kamarátom, ” MALÝM UMELCOM” k získaniu úspechu na medzinárodnej úrovni …..

Žitnoostrovské pastelky 2020 – vystavujúci

Matúš Kubis – “Lovci drakov” – elokované pracovisko Za vodou,

Vanda Pekárová – “Najlepšie kamarátky” – MŠ Tatranská

Katarína Rybovičová – “Sen o kroji” – MŠ Tatranská

ZOZNAM OCENENÝCH PRÁC  2020 – Vesmír očami detí

  1. kat. MŠ – predškolský vek – Hlavná cena s postupom na celoslov. súťaž

    Adela Tančáková 6 r. – „ Adelka vo vesmíre“, MŠ Tatranská, St. Ľubovňa

Čestné uznanie:

    Timotej Semančík, 6 r. – „Kozmonaut Timo“, MŠ Tatranská, St. Ľubovňa

    Richard Kožuškanič, 5 r. – „Amstrong“, MŠ Tatranská, St. Ľubovňa

Oznam pre rodičov.

Riaditeľstvo MŠ Tatranská 21, oznamuje rodičom detí navštevujúcich menovanú školu, že si môžu prísť vyzdvihnúť osobné veci deti v čase od 08:00 hod. do 16:00 hod. v termíne
27.04.2020- 28.04.2020 – elokovaného pracovisko Za vodou 14, 29.04.2020- 30.04.2020 – MŠ Tatranská 21.
Prosíme zákonných zástupcov, aby sa riadili a dodržiavali hygienické opatrenia súvisiace s nariadením ÚVZ SR.

Medzinárodný deň Rómov

8. apríl − Medzinárodný deň Rómov je aj tento rok príležitosťou nie len pripomenúť  význam a bohatosť rómskej kultúry, tradícií a dejín, ale aj využiť ju na zvýšenie povedomia u majoritnej spoločnosti. Tento deň bol ustanovený na počesť prvého celosvetového stretnutia Rómov na svojom I. kongrese, ktorý sa konal za účasti Rómov zo 14-tich krajín v dňoch 8. − 12. apríla 1971 v Orpingtone pri Londýne. Účastníci pripomenuli širokej verejnosti, že sú integrálnou súčasťou európskych krajín už stáročia. Deklarovali prihlásenie sa ku krajine svojho pôvodu − k Indii a prijali rómsku vlajku a hymnu. Zároveň požiadali medzinárodné organizácie o rešpektovanie svojho vlastného etnického mena Róm/Rómovia.
 
V Slovenskej republike predstavuje rómska národnostná menšina druhú najpočetnejšiu pôvodnú menšinu. Rómska kultúra a tradície tvoria neoddeliteľnú súčasť našich spoločných kultúrnych hodnôt a kultúrneho dedičstva Slovenska. Jednou z najnaliehavejších úloh budovania multietnickej a tolerantnej spoločnosti na Slovensku je v tomto zmysle vytvoriť primerané podmienky tak pre sociálnu inklúziu, ako aj pre zachovanie etnickej identity, rozvoj jazyka a kultúrnych hodnôt Rómov a Rómiek žijúcich v Slovenskej republike.

https://www.narodnostnemensiny.gov.sk//dnes-si-pripominame-medzinarodny-den-romov/

Aj naša materská škola sa snaží vytvárať vhodné podmienky pre rozvoj kultúry a zachovania identity pre detí rómskej národnostnej menšiny.

Aj naša materská škola sa snaží vytvárať vhodné podmienky pre rozvoj kultúry a zachovania identity pre detí rómskej národnostnej menšiny.

Aktuálne informácie o poplatkoch

Riaditeľstvo Materskej školy, Tatranská 21 v Starej Ľubovni po dohode so zriaďovateľom Mesto Stará Ľubovňa oznamuje zákonným zástupcom deti navštevujúcich školu informáciu ohľadom platby čiastočnej úhrady za MŠ, že s platnosťou od 01. 04. 2020 sa tento poplatok nebude uhrádzať. Prosíme preto rodičov, aby si zrušili trvalý príkaz tejto úhrady.

Žiadosť

Riaditeľstvo Materskej školy, Tatranská 21 prosí rodičov, aby sa riadili a dodržiavali karanténne odporúčania ÚVZ SR. Z tohto dôvodu v súčasnosti neriešime otázky ohľadom osobných vecí detí do odvolania. Samozrejme, že budeme riešiť aj túto tému, o čom Vás budeme včas informovať prostredníctvom webu školy.
Ďakujeme #zostanemedoma

Prevádzka MŠ

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.

MILÍ RODIČIA

…….ani my nezaháľame a tak sme sa rozhodli, že sa pokúsime pripraviť Vám zopár tipov na aktivitky a zábavnú náučnú hru s deťmi. Určite si vyberiete…..

Vytvorili sme pre Vás novú sekciu s názvom: “Zábava pre deti”

VÝZVA PRE DETI, RODIČOV A ZAMESTNANCOV ŠKOLY

V súvislosti s prijímanými preventívnymi opatreniami z dôvodu šírenia sa koronavírusu vo svete dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste sa riadili priloženým usmernením MŠVVaŠ SR a prispeli tak k zamedzeniu ohrozenia zdravia osôb pohybujúcich sa v školskom kolektíve. Prosíme Vás o pravidelné monitorovanie zdravotného stavu Vás aj Vašich detí a v prípade akýchkoľvek príznakov ochorenia rešpektovali pokyny MŠVVaŠ SR. Zároveň Vás žiadame o sústavné sledovanie našich webových stránok a správ z portálu Edupage pomocou ktorých Vás budeme pravidelne informovať o aktuálnej situácii a prijímaných opatreniach zo strany školy. Ďakujeme za pochopenie a veríme, že svojím zodpovedným prístupom prispejete k ochrane zdravia našich detí. S pozdravom vedenie školy

https://www.minedu.sk/usmernenia-k-sireniu-koronavirusu/

Tatranský slávik

Karneval

Dnes tu bude veľký bál, fašiangový karneval.

Deti majú plno plánov – niekto chce byť indiánom, iný zase šašom.

O chvíľu už začne sláva, veľkolepá maškaráda.

Prichádzajú prvé masky – princezné a zlatovlásky.

Už sa začal veľký bál, fašiangový karneval.

HOLÁ, HOLÁ LYŽOVANIE VOLÁ!

Pokročilí lyžiari z Farebného sveta detí začali s lyžiarskym výcvikom v Ľubovnianskych kúpeľoch a ide im to skvele 🙂

FAREBNÉ SNEHOVÝTVORY

Biela snehová perina vylákala deti z Farebného sveta detí na školský dvor, kde ich čakala skvelá zábava v podobe maľovania do snehu. Z detí sa tak stali maliari a zo snehovej pokrývky maliarske plátno. Śkolský dvor bol odrazu plný farebných obrázkov, snehuliakov, detských motívov a radosti.

Projkt „Dajme spolu gól“ 

– je súčasťou Grassroots programu SFZ. Najväčšou výzvou dnešnej doby je zastaviť dlhodobo klesajúci záujem verejnosti o futbal. Zmena spoločenského systému a konkurencia iných spoločenských odvetví dostala futbal do náročnej pozície. Futbal však svoju jedinečnosťou stále láka časť mladých ľudí, ktorých je ale podľa vývoja demografie a aj medzinárodných analýz  čím ďalej tým menej. Preto je nevyhnutné ponúknuť atraktívne futbalové aktivity deťom a mladým ľuďom. Slovenský futbalový zväz už tretí školský rok realizuje projekt zameraný na popularizáciu futbalu u detí v materských školách s názvom „Dajme spolu gól“ (pravidelné pohybovo-športové aktivity so zameraním na futbal), ktorý bude pokračovať aj v školskom roku 2019/20 s možnosťou zapojenia ďalších materských škôl, resp. základných škôl s materskou školou. V školskom roku 2019/20 sa naša materská škola zapojila tiež a tým podporila u detí záujem o futbal a celkovo o šport.

” Zimná krajina”

Deti si spolu s pani učiteľkou prichystali krásnu vernisáž svojich prác pre rodičov a svojich kamarátov. Pri tejto príležitosti si deti vyhodnotili a dostali odmenu za výtvarnú súťaž o najkrajší Vianočný stromček.

Škôlka spieva

V materskej škole na Tatranskej sa ozýval detský spev počas speváckej súťaže Škôlka spieva. Zaspievali sme si rôzne detské piesne o zime, zahrali sme si na hudobných nástrojoch a nakoniec sme si užili detskú diskotéku. Každá trieda bola odmenená super diplomom a sladkou maškrtou. 🙂

Holá,Holá,športová olympiáda

nás už volá…! Aj keď je von mráz a zima,nás to neodradilo a opäť sme si zašportovali. Náš školský dvor sa stal dejiskom Zimnej športovej olympiády s množstvom super disciplín. Zvíťazili všetci,ktorí nelenili a rozhýbali si všetky svaly. Odniesli sme si kopec zážitkov, športovej súťaživosti a vyštípane lička😉

Výstava “CERUZOU PROTI NÁSILU”

– samotné deti prehovorili o ich pohľade na násilie. Deti z MŠ na ulici Tatranskej – elokované pracovisko Za vodou navštívili túto krásnu galériu detských prác.

HOLÁ, HOLÁ, LYŽOVANIE VOLÁ…

S našimi šikovnými lyžiarmi, začiatočníkmi a pokročilými, sme odštartovali zimnú lyžiarsku sezónu na našom školskom dvore, kde si pomocou rôznych cvičení a hier osvojujeme a zdokonaľujeme lyžiarske schopnosti na rovine. Ak nám nasneží, s pokročilými lyžiarmi sa ako každý rok presunieme na lyžiarsky svah Krivuľa 🙂


V novom roku, šťastia na každom kroku. K tomu veľa radosti, z vašich spoločných dní bez starostí. Nech vašim domom neustále rozlieha sa detský smiech. A aby každý mesiac priniesol vám kopec príjemných radôstiek.

O kráľovstve bez Vianoc

Krásne Vianočné vystúpenie v podobe tieňového divadla našich detí z červenej triedy pre svojich kamarátov.

ADVENT

Adventné obdobie je symbolom duchovnej prípravy na Vianoce. V materskej škole sme sa aj my s deťmi pripravovali na tieto najkrajšie sviatky v roku a každý týždeň sme si spoločne ,,sfúkli“ jednu zo štyroch sviec v podobe zaujímavých aktivít s vianočnou tématikou. Spievali sme tradičné vianočné koledy, započúvali sme sa do čarov novoročných vinšov, privítali sme Mikuláša a jeho pomocníkov, tešili sme sa z mikulášskych balíčkov, strávili sme v MŠ vzácne chvíle s najbližšími vďaka Vianočným dielničkám. Tento magický čas ukončíme v posledný týždeň pred sviatkami a to v podobe divadelného predstavenia pre deti

 s názvom O kráľovstve bez Vianoc.

Milé deti, holá, holá,
už viem, kde je vaša škola!
Prídem ku vám veľmi rád,
som predsa váš kamarát!

Mikuláš prišiel!

Vianočný stromček

Malý záchranár

Naše deti nás reprezentovali vo výtvarnej súťaži veľmi úspešne. Boli ocenený za 1. a 3. miesto. Srdečne im blahoželáme a prajeme aj naďalej veľa tvorivosti a farebných obrázkov.

Gratulujeme 🙂

Mám básničku na jazýčku

Každý deň si spestríme čas v škôlke zaujímavými aktivitami akou bola prezentácia detí v prednese detskej poézie. Pri veselých detských rýmoch sme našich kamarátov podporili potleskom a strávili príjemné umelecké dopoludnie.

KAMARÁTKY LYŽE – ZAČÍNAME!

Blíži sa zima a preto sa už pomaly, ale isto pripravujeme na naše obľúbené lyžovanie! Začali sme poctivo s teoretickou prípravou (Biely kódex, bezpečnosť na svahu) a kondičnou prípravou (posilňovanie svalstva dolných končatín, vytrvalosť) našich malých budúcich lyžiarov. Snáď nám Pani Zima nadelí štedrú snehovú nádielku 🙂

BUBNOVAČKA

Pri príležitosti 19. novembra – Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí a 18. novembra – Európskeho dňa ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním a 20. novembra – Svetového dňa detí vyhláseného organizáciou UNICEF, počas ktorého si svet pripomína prijatie medzinárodného Dohovoru o právach dieťaťa sa naši predškoláci zúčastnili 6. ročníka Bubnovačky “Aby bolo deti lepšie počuť.”

Deti s radosťou zaspievali svojim kamarátom v speváckej súťaži.

Svetový deň bielej palice

15. októbra bol svetový deň bielej palice, ktorá je symbolom nevidiacich a slabozrakých ľudí. V rámci tohto dňa zorganizovali učiteľky deťom aktivity.

Deň ľudových tradícií

Mesiac Október je mesiacom úcty k starším a preto sme sa rozhodli uctiť si našich drahých starých rodičov pestrým programom. Starí rodičia si spolu so svojimi vnúčencami užili slnečný deň na našom školskom dvore pri ochutnávke tradičných dobrôt, zaspomínali si na krásu ľudových remesiel a zakrepčili si na ľudovú nôtu. Ďakujeme Vám za bohatú účasť. 🙂

Šarkaniáda

Spoločne sme rozveselili jesennú oblohu farebnými šarkanmi.

V našej škôlke bola dnes veľká paráda, super zábava a veselá Šarkaniáda!

ENVIROMENTÁLNA VÝCHOVA V MATERSKEJ ŠKOLE NA TATRANSKEJ

Farebný svet detí – Materská škola, Tatranská 21 v Starej Ľubovni,v rámci svojej profilácie a rozširujúcich obsahových celkov využila krásne jesenné počasie na zber bylín z náučného bylinného záhonu a hrabanie lístia z chodníka zdravia. Naši šikovní kamaráti sa vďaka ROC Enviráčik a zážitkovému učeniu podieľajú nielen na jesenných prácach na školskom dvore, ale usilovne triedia aj odpad

a chránia planétu Zem.

Európsky týždeň športu

Pod iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe beží 5. ročník a hlavnou témou kampane je nabádať k pohybu, a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok. V týchto dňoch sa zapájame do projektu týmito aktivitami: Beh za zdravé srdce, Zumba maratón, Florbalový turnaj, Loptové dopoludnie.

Adaptačný program „Farebný svet detí“ 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *