Február 2021

 • „ Zimná športová olympiáda“ – otužovanie vplyvom chladu, slnka, vetra, upevňovanie zdravia intenzívnou pohybovou aktivitou     v prírode
 • ,, Chceš byť zdravý, tak cvič s nami” – pohybové aktivity v triedach prostredníctvom aktivity Zdravé deti, šťastné deti
 • ,, Snehovýtvory “ –  veselé experimentovanie s farbami kreslením na sneh na školskom dvore
 • ,, Valentínsky deň “ – vyrábanie darčeka pre blízku osobu, kamaráta z materskej školy
 • ,, Detský karneval “ –  zabávanie sa v karnevalových maskách počas celého dňa
 • ,, Medzinárodný deň materinského jazyka (UNESCO) “ – recitovanie detských básní v slovenskom jazyku (trieda baví triedu)

December 2020

 • Prišiel k nám Mikuláš – privítanie Mikuláša, utváranie pozitívnych vzťahov k druhým, prednášanie básni a spievanie piesní
 • Rozsvietenie Vianočného stromčeka – upevňovanie priateľských vzťahov medzi rodičmi a školou pri zdobení stromčeka na školskom dvore
 • Vianočný pozdrav – piesňami, básňami, tancom vytvorili vianočnú atmosféru pre svojich blízkych
 • Čítam deťom – prostredníctvom čítania prehlbovať záujem o knihy
 • Som hrdina – Pomáham s UNICEFom – rozvojové vzdelávanie, škola priateľská k deťom

November 2020

 • Deň Materských škôl na Slovensku
 • Turisti  branná vychádzka 
 • Gaštankovia  tvorenie z prírodnín
 • Deň behu
 • Zdravé chodidlá – aktivity v relaxačnej miestnosti

Október 2020

 • Uvedomovanie a porovnávanie vlastnej identity na základe rodinných väzieb – Srdiečka pre starkých                                                                           
 • Jesenné upratovanie: osvojovanie nových pohybových zručností – hrabanie lístia na školskom dvore
 • Branná vychádzka– správnou motiváciou a aktivitami viesť deti k bezpečnosti na cestách, ktorý sa prejaví v znížení počtu dopravných nehôd
 • Rastieme zdravo- „Zdravo a chutne s ovocím a zeleninou“– príprava šalátov v spolupráci so školskou kuchyňou (Svetový deň výživy)
 • Jeseň pani bohatá– výstava jesenných plodov
 • Zhadzuje listy strom…– oboznamovať deti s niektorými druhmi stromov, kríkov a kvetov v ich prírodnom prostredí, viesť deti k tomu, aby ich zbytočne neničili a netrhali
 • Jeseň v korunách stromov– pri pozorovaní a vnímaní prírody klásť dôraz na citové prežívanie
 • Zo srdca dedko babka– udržiavanie ľudových tradícii a ľudovej kultúry
 • „Vážim si Ťa babka, dedko“– nadväzovanie spoločensky prijateľným spôsobom kontakty s druhými a udržiavanie harmonických vzťahov
 • Veselé flautičky– ochrana zdravia prostredníctvom hudobných činností

September 2020

 • Adaptačný program „Farebný svet detí“ – pripravenými aktivitami uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené prostredie
 • Diagnostický pobyt – Kamaráti z Farebného kolotoča
 • Holá, holá škola volá – triedne aktivity zamerané na sociálne vzťahy
 • Do školy na kolobežke – pracovať osvetovo v oblasti dopravnej výchovy
 • Patríš medzi nás – inkluzívne aktivity s CPPPaP, SCŠPP, Služba včasnej intervencie
 • Európsky týždeň športušportové aktivity v spolupráci so SOV
 • Svetový deň srdca – Beh zdravých srdiečok – prostredníctvom pohybových aktivít prehlbovať záujem o zdravý životný štýl

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *