Február 2020

 • „ Zimná športová olympiáda“ – otužovanie vplyvom chladu, slnka, vetra, upevňovanie zdravia intenzívnou pohybovou aktivitou v prírode
 • ,, Chceš byť zdravý, tak cvič s nami” – pohybové aktivity v triedach prostredníctvom aktivity Zdravé deti, šťastné deti
 • ,, Flauta hraj! “ – hudobný koncert detí – Čarovné fúkadla
 • „ Holá, holá , lyžovanie volá – získavanie základných kompetencií lyžovania, Bieleho kódexu – realizácia školského projektu „Kamarátky lyže”
 • ,, Snehovýtvory “ –  veselé experimentovanie s farbami kreslením na sneh na školskom dvore
 • ,, Valentínsky deň “ – vyrábanie darčeka pre blízku osobu, kamaráta z materskej školy
 • ,, Detský karneval “ –  zabávanie sa v karnevalových maskách počas celého dňa
 • ,, Medzinárodný deň materinského jazyka (UNESCO) “ – recitovanie detských básní v slovenskom jazyku (trieda baví triedu)

Január 2020

 • Zimná športová olympiáda – otužovanie vplyvom chladu, slnka, vetra, upevňovanie zdravia intenzívnou pohybovou aktivitou v prírode
 • Holá, holá , lyžovanie volá – získavanie základných kompetencií lyžovania –realizácia školského projektu „Kamarátky lyže“
 • Svetový Braillov deň – školská aktivita
 • Malí bádatelia – experimentovanie so snehom, aplikácia inovácií vo vzdelávacom procese
 • Rozkýchaný Vitamínko – implementácia vedomostí do života
 •  Bude zima, bude mráz, kam sa vtáčik, kam schováš? – realizácia cieľov školského projektu Enviráčik
 • ” Múdre sovičky” sa vybrali do prírody– environmentálna vychádzky
 • výstava “Ceruzou proti násiliu”

December 2019

 • Vitaj u nás Mikuláš! – návšteva Mikuláša v materskej škole, sladké prekvapenie.
 • Kamarátky Lyže – pokračujeme s kondičnou prípravou – lyžovanie.
 • Vianočné dielničky pre tvorivých rodičov a ich detičky – ozdobovanie vianočného stromčeka v triede.
 • O kráľovstve bez Vianoc – divadelná rozprávka pre deti.
 • Deň ľudských práv

November 2019

 • Turisti – branná vychádzka 
 • Trieda baví triedu – vystúpenie pre deti z ROC 
 •  Gaštankovia – tvorenie z prírodnín
 • Kamarátky Lyže – začíname s kondičnou prípravou- lyžovanie
 • Bubnovačka 
 • Slávik školské kolo v speve
 • Mám básničku na jazýčku – školské kolo v prednese
 • Šakraniáda

Október 2019

Deň ľudových tradícií so starými rodičmi 

 • Babka, dedko, vitaj v našej škole – triedne aktivity so starými rodičmi
 • Móda našich starých mám – ako sa kedysi obliekali naše babky, kroje
 • Ľudové remeslá – košikár, včelár, rezbár, hrnčiar, tkáč,
 • Škola ľudového tanca

Farebný svet detí baví Dom dôchodcov – vystúpenie predškolských tried v Dome seniorov

Jesenný branný výlet

Uvedomovanie a porovnávanie vlastnej identity – Deň bielej palice

Získavanie vedomostí, zručností prostredníctvom zážitkového učenia – Ovocníčkovia/ príprava šalátov/

Sezónne aktivity, ako súčasť vzdelávacích oblastí:

 • Jesenné upratovanie: osvojovanie nových pohybových zručností – hrabanie lístia na školskom dvore
 • Saunovanie: podnecovanie zdravého životného štýlu

September 2019

 • Adaptačný program „Farebný svet detí“ – pripravenými aktivitami uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené prostredie
 • Diagnostický pobyt – Kamaráti z Farebného kolotoča
 • Holá, holá škola volá – triedne aktivity zamerané na sociálne vzťahy
 • Do školy na kolobežke – pracovať osvetovo v oblasti dopravnej výchovy
 • Patríš medzi nás – inkluzívne aktivity s CPPPaP, SCŠPP, Služba včasnej intervencie
 • Európsky týždeň športušportové aktivity v spolupráci so SOV
 • Svetový deň srdca – Beh zdravých srdiečok – prostredníctvom pohybových aktivít prehlbovať záujem o zdravý životný štýl
 • Stretnutie rodičov 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *