September 2020

  • Adaptačný program „Farebný svet detí“ – pripravenými aktivitami uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené prostredie
  • Diagnostický pobyt – Kamaráti z Farebného kolotoča
  • Holá, holá škola volá – triedne aktivity zamerané na sociálne vzťahy
  • Do školy na kolobežke – pracovať osvetovo v oblasti dopravnej výchovy
  • Patríš medzi nás – inkluzívne aktivity s CPPPaP, SCŠPP, Služba včasnej intervencie
  • Európsky týždeň športušportové aktivity v spolupráci so SOV
  • Svetový deň srdca – Beh zdravých srdiečok – prostredníctvom pohybových aktivít prehlbovať záujem o zdravý životný štýl

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *