• Materská škola, Tatranská 21, elokované pracovisko Za vodou 14, 064 01 Stará Ľubovňa
  • + 421 52 43 221 25
  • msduhovykolotoc@gmail.com

Novinky

Karneval Dnes tu bude veľký bál, fašiangový karneval. Deti majú plno plánov - niekto chce byť indiánom, iný zase šašom.…

Čo nás čaká?

 Február 2020 „ Zimná športová olympiáda“ - otužovanie vplyvom chladu, slnka, vetra, upevňovanie zdravia intenzívnou pohybovou aktivitou v prírode,, Chceš byť zdravý, tak…

Kalendár akcií

 Január 2020 Zimná športová olympiáda - otužovanie vplyvom chladu, slnka, vetra, upevňovanie zdravia intenzívnou pohybovou aktivitou v prírode Holá, holá , lyžovanie…

Kontakt

Farebný svet detí   MŠ Tatranská 21  Stará Ľubovňa  064 01 email: msduhovykolotoc@gmail.com  +421 052 43 221 25/+421 903 567 843 -…