• Materská škola, Tatranská 21, elokované pracovisko Za vodou 14, 064 01 Stará Ľubovňa
  • + 421 52 43 221 25
  • msduhovykolotoc@gmail.com

Čo nás čaká?

 Marec 2020 " Mamka,babka zatancuj si s nami" - pri príležitosti dňa žien Tvorivé dielne " Veselé bábkovanie" - výroba bábok,…

Kalendár akcií

 Február 2020 „ Zimná športová olympiáda“ – otužovanie vplyvom chladu, slnka, vetra, upevňovanie zdravia intenzívnou pohybovou aktivitou v prírode ,, Chceš byť zdravý, tak…

Kontakt

Farebný svet detí   MŠ Tatranská 21  Stará Ľubovňa  064 01 email: msduhovykolotoc@gmail.com  +421 052 43 221 25/+421 903 567 843 -…