• Materská škola, Tatranská 21, elokované pracovisko Za vodou 14, 064 01 Stará Ľubovňa
  • + 421 52 43 221 25
  • msduhovykolotoc@gmail.com

Čo nás čaká?

 Apríl 2020 zápis do materskej školy,zápis do základnej školy,výchovno-vzdelávacie aktivity doma prostredníctvom webovej stránky školy,

Kalendár akcií

Marec 2020 ” Mamka,babka zatancuj si s nami” – pri príležitosti dňa žien, Tvorivé dielne ” Veselé bábkovanie” – výroba bábok, maňušiek…

Špecialista Vám poradí

Školská zrelosť a pripravenosť dieťaťa na školu. Milí rodičia, pýtate sa: „Je moje dieťa pripravené nastúpiť do školy?“ Veľký učiteľ národov…

Kontakt

Farebný svet detí   MŠ Tatranská 21  Stará Ľubovňa  064 01 email: msduhovykolotoc@gmail.com  +421 052 43 221 25/+421 903 567 843 -…

Napíšte nám

Tu